Online vzdelávanie nefunguje ideálne ani u detí z bežných rodín, ktorým technológie nechýbajú. Prečo je to tak?

Pri online hodinách je náročné udržať pozornosť dieťaťa.
Pri online hodinách je náročné udržať pozornosť dieťaťa. / Foto: Unsplash/Thomas Park

19.11.2020 - Pri online hodinách je náročné udržať pozornosť dieťaťa. Nie každé dieťa dokáže počúvať 40-minútový monológ učiteľa a udržať pozornosť. Pri online hodinách je potrebné zvážiť to, že každé dieťa má iné potreby, a tomu by malo byť prispôsobené aj vyučovanie.

 

S príchodom pandémie museli školy z týždňa na týždeň zmeniť svoj spôsob výučby. Namiesto toho, aby bola počas hodiny plná trieda žiakov, sa všetci pripájajú na Zoom či iné aplikácie. S touto zmenou sa netrápia len učiteľa či rodičia, ale aj deti samotné. A to nielen deti, ktoré nemajú prístup k internetu a na online hodinu sa pripojiť nemôžu, či im chýbajú potrebné materiály, ale aj deti z bežných rodín, ktoré majú k dispozícii všetky výdobytky modernej doby. Inštitút vzdelávacej politiky v prieskume o dištančnej výučbe počas prvej vlny pandémie zistil mnoho dôležitých informácií, okrem iného aj to, ako vnímali učitelia efektivitu online hodín. Zistil, že až 61,9 % opýtaných učiteľov tieto hodiny hodnotilo ako menej efektívne.

 

Je online výučba naozaj menej efektívna?

Na túto tému sa realizovalo zatiaľ len veľmi málo výskumov. Susanna Loeb je profesorkou vzdelávania na Brown University a jednou z otázok, ktorým sa rozhodla vo svojich výskumoch venovať, je aj efektivita online vzdelávania. Susanna tvrdí, že ak sa online hodiny porovnávajú s vyučovaním v triede, online vyučovanie nie je pre väčšinu žiakov rovnako efektívne. K podobnému záveru prišla aj štúdia Jessicy Heppen a jej kolegov. Zamerali sa v nej na študentov, ktorí prepadli v matematike, a náhodne ich priradili buď do skupiny, ktorá sa učila počas leta online, alebo do skupiny, ktorá sa učila v triede. Zistením bolo, že deti, ktoré sa učili online, sa toho naučili menej.

 

Podľa Susanny Loeb je vyučovanie v triede lepšie, pretože sociálny tlak a benefity v triede môžu pomôcť k motivácii študentov. Nájdu sa aj študenti, ktorým online hodiny vyhovujú, a darí sa im na nich lepšie, avšak vo všeobecnosti platí, že online hodiny sú pre deti menej efektívne, a to najmä pre žiakov, ktorí pochádzajú zo slabšieho akademického prostredia. Deti, ktoré majú bežne problém s učením sa v triede, majú často ešte väčší problém s vyučovaním online. 

 

Ukazuje sa, že dobre zvládajú online vyučovanie napríklad vysokoškoláci. Podľa výskumu, ktorý realizovala Susanna Loeb s vedcami zo Stanfordu, boli minimálne rozdiely v prípade výsledkov vysokoškolákov, ktorí sa učili prezenčne a online.

 

Pre dieťa je kľúčová podpora, ktorú dostane

Počas online vyučovania majú deti oveľa menej dozoru a omnoho viac vecí, ktoré ich môžu pri učení vyrušiť, a ktoré môžu znížiť ich motiváciu učiť sa. Občas stačí jedno pípnutie mobilu, jedna správa na sociálnych médiách, a pozornosť dieťaťa je preč. Jered Borup, profesor na George Mason University tvrdí, že výskum ukázal, že počas online hodín je ťažšie dosiahnuť, aby sa študenti cítili úplne zapojení do hodiny. Žiaci, ktorí sú do hodiny skutočne zapojení sú zvedaví, dávajú pozor a dokážu nájsť zmysel v tom, čo sa učia. Podľa neho je kľúčovým rozdielom to, akú podporu žiak dostane. Tento názor podporujú aj viaceré výskumy, ktoré zistili, že žiaci sa naučia menej počas online hodín, ale pokiaľ majú po ruke niekoho, kto im pomôže s technologickými problémami a s nasmerovaním ich pozornosti, ich výsledky smôžu byť rovnaké ako počas normálnych hodín, a niekedy dokonca lepšie. Deťom tiež pomáha, ak majú nejaký režim a nepripoja sa len sem-tam. Takisto im môže pomôcť, ak budú mať na online hodine pravidlá, napríklad učiteľ od nich bude vyžadovať, aby pravidelne počas hodiny kládli otázky.

 

Aké prekážky nastávajú počas online vzdelávania?

Online vyučovanie so sebou prináša viaceré prekážky, ktoré deťom znemožňujú sústredenie a dosahovanie rovnakých výsledkov ako v škole.

 

Zmenili sa životné podmienky detí

Možno o tom ako učiteľ ani neviete, ale životné podmienky vašich žiakov sa mohli dramaticky zmeniť. Niektoré deti možno ani nemajú priestor, kde by sa mohli učiť, alebo sa nedokážu zúčastniť hodín v určitých časoch. Iné môžu mať doma rodičov, ktorým sa zhoršil psychický stav. Ak ste s deťmi každý deň v triede, tieto drobné zmeny si všimnete, avšak je ťažké všimnúť si ich na kamere, alebo nebodaj len na hlase žiaka. Niektoré deti zažívajú obrovský stres či dokonca traumu, ktorá môže zmeniť ich kognitívne procesy a zhoršiť emočnú reguláciu. Vďaka tomu môže byť pre dieťa ťažšie učiť sa, premýšľať, zapojiť sa do hodiny.

 

Materiál nie je dostupný pre každého

Počas online hodín je potrebné pamätať na to, že každé dieťa sa učí inak. Niektorým vyhovuje vidieť informáciu napísanú, niekomu vyhovuje video. A niekto potrebuje niečo úplne iné. Napríklad žiaci, ktorí majú problém so spracovaním sluchových informácií, môžu mať problém s video lekciami, a žiaci, ktorí potrebujú vizuálnu podporu, sa s veľkým množstvom textu budú len trápiť. Tieto bariéry sa však pri osobnom kontakte prirodzene odbúravajú a učiteľ vie na potreby detí ľahšie reagovať.

 

Vaše očakávania od detí sa nezmenili

Online hodiny sú náročné pre deti, ktoré majú problém sústrediť sa, alebo sa necítia dobre pokiaľ budú na kamere. Takéto deti sa môžu správať inak, ako vám diktuje vaše chápanie slovného spojenia “dávať pozor“. Niektoré deti si možno vypnú kameru, alebo ich uvidíte prechádzať sa po izbe. A pre niektoré deti je to presne to, čo potrebujú, aby sa mohli na hodinu sústrediť.

 

Ako vnímajú online hodiny deti?

Podľa detí je problémom to, že niektorí učitelia sa snažia kopírovať hodiny v škole. Richard má 14 rokov, a jeho učitelia často vedú monológ, keď sa snažia vysvetliť nové učivo. "Bohužiaľ, nič si z tých hodín nepamätáme. Jednoducho akokoľvek chceme, sedíme pred tou obrazovkou a pozeráme tomu učiteľovi do tváre, nedokážeme sa sústrediť 40 minút. To je nereálne. A u všetkých spolužiakov je to rovnaké - či ide o tých šikovnejších alebo slabších," vysvetľuje chlapec. "Vyvolávajú nás, no je to katastrofa. Vždy sa snažíme nejak zahmlievať len, aby sa učitelia nenahnevali, ale naše odpovede sú úplne od veci," hovorí. Z tých lepších hodín vyberá také, na ktorých im učiteľ pošle krátke vysvetľujúce video k učivu a zadá úlohy, alebo keď si majú samostatne pozrieť 15-minútové TED-x video s prednáškou a ďalej s témou pracujú spoločne a diskutujú o nej aj na online hodine. "Pri takých hodinách mi to vyučovanie dáva zmysel," hovorí o online vyučovaní tínedžer.

 

Niektoré staršie deti však vnímajú online hodiny inak. Monológy im nevadia, práve naopak. Aneta je druháčkou na strednej škole. “Výhodou online hodín je, že sa naučíme viac, pretože učitelia viac rozprávajú, a menej vyvolávajú. Tiež mi na online hodinách vyhovuje to, že sa môžem kedykoľvek postaviť a prejsť sa po izbe, čo by som v škole urobiť nemohla.“ Myslí si, že online hodiny sú lepšie ako žiadne vyučovanie. "Nám na odborných školách chýba prax. Z niektorých predmetov online hodiny vôbec nemáme, a dostávame len listy na vypracovanie, kde nám chýba vysvetlenie učiteľa."

 

Online hodiny sú lepšie ako žiadne

Tak ako hovorí Aneta, určite je dôležité, aby študenti mali počas zatvorených škôl, čo najväčší kontakt s učiteľmi. Online hodiny tento priestor ponúkajú aspoň nejakej časti študentov. Pokladať ich ale za rovnocennú náhradu nie je možné hlavne u mladších žiakov. Vedomostná priepasť medzi slovenskými študentmi a tými z krajín, ktoré ponechali školy otvorené aj počas lockdownu, alebo ich zatvorili pri zhoršenej epidemiologickej situácii ako posledné, sa stále zväčšuje. Ak existuje možnosť, ako vrátiť deti do škôl, mali by sme ju využiť.

 

Pokiaľ sa rozhodneme deti ponechať ďalšie mesiace doma, mali by sme učiteľom ponúknuť manuál, ako online hodiny tvoriť hlavne pre menšie deti tak, aby boli pre ne čo najefektívnejšie. Je napríklad dôležité, aby deti mali kedykoľvek prístup k materiálu a mohli sa učiť aj v čase, kedy to vyhovuje im. Ak učitelia vysvetľujú nové učivo online, môžu ho nahrávať, aby si ho mohli pozrieť aj deti, ktoré sa hodiny zúčastniť nemohli alebo tie, ktoré učivu na prvýkrát neporozumeli. Ak tvoria handouty, mali by byť vo formáte, ktorý bude ľahko prístupný všetkým. Takisto by mohli svojich žiakov zapojiť do učenia priamo a spýtať sa ich, akú štruktúru online hodín preferujú. Možno prídu s efektívnym nápadom, ako aktuálne hodiny zlepšiť.

Zdieľať na facebooku