Zistenia Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) o dištančnom vyučovaní počas pandémie

  Foto: Pexels

HLAVNÉ ZISTENIA O VÝUČBE ŽIAKOV A ŽIAČOK POČAS DIŠTANčNEJ VÝUČBY
(Inštitút vzdelávacej politiky)
----

 • Takmer 565-tisíc žiakov a žiačok malo podľa odhadov prístup k online výučbe (81,5 % žiackej populácie)
 • Avšak 52-tisíc žiakov a žiačok (7,5 % žiackej populácie) sa do dištančnej výučby na jar nezapájalo vôbec
 • 128-tisíc žiakov a žiačok (18,5 % žiackej populácie) sa neučilo cez internet, väčšina z nich sa pravdepodobne vzdelávala offline spôsobmi dištančnej výučby
 • Najkritickejšou bola vo všeobecnosti situácia najmä v školách s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a v špeciálnych základných školách
 • V prípade online výučby používali učitelia a učiteľky väčšinou tzv. asynchrónnu výučbu. To znamená, že žiakom a žiačkam síce zasielali úlohy prostredníctvom internetu, ale neorganizovali online hodiny, ktoré umožňujú interaktívnejšiu výučbu a poskytovanie spätnej väzby žiakom a žiačkam. Zároveň nám viac ako tretina učiteľov a učiteliek - ak učili aj online spôsobom - povedali, že ich žiaci a žiačky mali problémy pri práci s technológiou
 • Pri výučbe detí bez prístupu k online výučbe učiteľky a učitelia často kombinovali zasielanie pracovných listov a telefonický kontakt so žiakmi a žiačkami. Približne rovnaký počet z nich sa však spoliehal výlučne na zasielanie pracovných listov

----
HLAVNÉ ZISTENIA O POTREBÁCH UČITEĽOV, UČITELIEK A VEDENIA ŠKÔL
----

 • Ak sa znova zatvoria školy, štyria z piatich učiteľov a učiteliek hovoria, že by potrebovali školenia a vzdelávania – najväčšiu potrebu vnímajú v oblasti školení zameraných na zlepšenie technických zručností
 • Riaditeľky a riaditelia uviedli, že by potrebovali pomôcť so sprístupňovaní online výučby svojim žiakom a žiačkam, žiadajú o zabezpečenie dát a hovorov pre svojich učiteľov a učiteľky a potrebovali by tiež, aby boli dostupné kvalitné učebné materiály zamerané na dištančné vzdelávanie

----
ODPORÚČANIA
----

 1. Udržme školy otvorené čo najdlhšie.
 2. Ak bude treba školy zatvárať, spravme všetko pre to, aby čo najviac detí malo prístup k online výučbe.
 3. Ak musia byť školy zatvorené a deti nevieme zapojiť do online výučby, vytvorme možnosti pre realizáciu alternatívnej prezenčnej výučby.
 4. Ak zlyhajú všetky iné možnosti, zabezpečme deťom kvalitnú offline výučbu.
 5. Zabezpečme dostupné a kvalitné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v oblasti dištančnej výučby.
   

Celý dokument HLAVNÉ ZISTENIA Z DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU V ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH O PRIEBEHU DIŠTANČNEJ VÝUČBY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 si môžete prezrieť aj TU. 

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku