Online vzdelávanie

Online vzdelávanie nefunguje ideálne ani u detí z bežných rodín, ktorým technológie nechýbajú. Prečo je to tak?

Pri online hodinách je náročné udržať pozornosť dieťaťa. Nie každé dieťa dokáže počúvať 40-minútový monológ učiteľa a udržať pozornosť. Pri online hodinách je potrebné zvážiť to, že každé dieťa má iné potreby, a tomu by malo byť prispôsobené aj vyučovanie.

3 pravidlá, ktoré vám pomôžu zvládať vyučovanie na diaľku

Aj keď sa dištančné vzdelávania nedá porovnať s prezenčným vyučovaním, je to realita, s ktorou sa bude musieť opäť popasovať každý žiak, učiteľ aj rodič. Na čo treba upriamiť pozornosť, aby bolo vyučovanie na diaľku prínosom?