Behaviorálna terapia pre deti s ADHD

Deti s ADHD často prejavujú správanie, ktoré môže veľmi rušivo pôsobiť na ostatných. Jedným z prístupov, ktorý môže byť pre deti s poruchou pozornosti užitočný, je behaviorálna terapia. 
Deti s ADHD často prejavujú správanie, ktoré môže veľmi rušivo pôsobiť na ostatných. Jedným z prístupov, ktorý môže byť pre deti s poruchou pozornosti užitočný, je behaviorálna terapia.  / Foto: Bigstock

Keď je dieťaťu diagnostikovaná porucha pozornosti/hyperaktivita (ADHD), rodičia majú často obavy, ktorá liečba je pre ich dieťa vhodná. ADHD sa dá zvládnuť správnou liečbou. Existuje mnoho možností liečby a to, čo funguje najlepšie, závisí od konkrétneho dieťaťa a rodiny. Na nájdenie najlepších možností sa odporúča, aby rodičia úzko spolupracovali so všetkými ľuďmi, ktorí sú zapojení do života dieťaťa - poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, terapeutmi, učiteľmi, trénermi a ďalšími členmi rodiny. ADHD ovplyvňuje nielen schopnosť dieťaťa venovať pozornosť alebo sedieť v škole, ale tiež ovplyvňuje vzťahy s rodinou a inými deťmi. Deti s ADHD často prejavujú správanie, ktoré môže veľmi rušivo pôsobiť na ostatných. Jedným z prístupov, ktorý môže byť pre deti s poruchou pozornosti užitočný, je behaviorálna terapia. Behaviorálna terapia je liečebná možnosť, ktorá môže pomôcť zlepšiť nežiadúce správanie dieťaťa, ideálne je začať s ňou hneď po stanovení diagnózy. 

 

Ako funguje behaviorálna terapia? 

Keď niektorí ľudia počujú termín terapia, môžu si predstaviť klientov, ktorí sedia s terapeutom, aby sa porozprávali o emóciách a vyriešili problémy. Behaviorálna terapia sa však od toho veľmi líši. Zameriava sa na činy a správanie človeka, nie na myšlienky a emócie. Základy behaviorálnej terapie pre ADHD sú ľahko pochopiteľné a implementovateľné aj bez pomoci psychológa. Stačia dobré rodičovské zručnosti a trpezlivosť. Základnou myšlienkou behaviorálnej terapie je stanoviť konkrétne pravidlá upravujúce správanie dieťaťa a dôsledne presadzovať svoje pravidlá s pozitívnymi dôsledkami pre ich dodržiavanie a negatívnymi dôsledkami pre priestupky. Ak chcete začať bez terapeuta, prípadne odborníka, existuje zopár stratégií, ktoré môžete použiť. Ide o stratégie, ktoré sú založené na technikách behaviorálnej terapie pre ADHD.
 

1. Uistite sa, že dieťa rozumie pravidlám

Povedať dieťaťu, aby niečo „urobilo“ alebo „aby sa tomu vyhlo“, nestačí. Aby ste zaistili, že dieťa pozná pravidlá, vytvorte si zoznamy a rozvešajte ich po celom dome. Môžete si napríklad zostaviť zoznam s podrobnosťami o konkrétnych veciach, ktoré musí vaše dieťa urobiť, aby sa pripravilo do školy. Uistite sa, že pravidlá sú formulované jasne. Prejdite si pravidlá, aby ste sa uistili, že im rozumie, a podľa potreby ich skontrolujte. 
 

2. Dajte jasné príkazy

Najprv povedzte meno svojho dieťaťa, aby ste sa uistili, že máte jeho pozornosť. Potom mu presne povedzte , čo chcete, aby urobilo. Ak ste napríklad pri pokladni v obchode s potravinami, môžete povedať: „Peter, postav sa vedľa mňa a ničoho sa nedotýkaj.“ Nestačí dieťaťu povedať, aby bolo „dobré“, pretože si nemusí vedieť predstaviť, čo to znamená. Nakoniec uveďte dôsledky nedodržania príkazu a vždy ich dodržiavajte. 

 

3. Nečakajte dokonalosť

Nájdite rovnováhu medzi chválením dieťaťa a kritikou. Dobrou zásadou je pochváliť dieťa za to, že urobilo niečo dobré, tri až päťkrát častejšie ako kritizujete jeho zlé správanie. Dieťa bude zlyhávať, ak budete očakávate okamžité a dokonalé výsledky. Namiesto toho sa zamerajte na odmeňovanie malých krokov a postupne sa dopracujte k požadovanému výsledku. Ak si všimnete, že príliš kritizujete, znížte o niečo svoje nároky. 
 

4. Používajte vyhlásenia „kedy/potom“ na povzbudenie dobrého správania a odmeňovanie dieťaťa

Ak vaše dieťa požiada o povolenie vykonávať požadovanú činnosť pred dokončením domácich úloh, povedzte: „Áno, keď dokončíte upratovanie garáže, môžete ísť von s priateľmi.“ Pri menších deťoch je dôležité, aby sa odmeňujúca činnosť uskutočnila bezprostredne po dokončení úlohy. 
 

5. Nastavte systém bodov/žetónov na odmeny a dôsledky

Jeden účinný systém povzbudzovania dieťaťa, aby plnilo vaše príkazy, zahŕňa nádobu a zásobu žetónov. Zakaždým, keď dieťa urobí to, o čo ho požiadate, dajte do nádoby žetón. Zakaždým, keď to neurobí, vyberte jeden z nádoby. Na konci dňa získa malú odmenu na základe počtu žetónov, ktoré zostanú v nádobe, a potom začne odznova.
 

6. Vytvorte si rutinu

Snažte sa dodržiavať rovnaký rozvrh každý deň, od času prebúdzania až do spánku.
 

7. Pozitívna pozornosť za pozitívne správanie

Ocenenie vášho dieťaťa v tom, že je dobré, pomáha udržiavať dobré správanie trvalo. Pozitívna pozornosť zvyšuje kvalitu vzťahu, zvyšuje sebavedomie a všetci zúčastnení sa cítia dobre. Pozitívna pozornosť odvážnemu správaniu môže tiež pomôcť zmierniť úzkosť a pomôcť deťom stať sa vnímavejšími k pokynom a obmedzovaniu.
 

8. Aktívne ignorovanie

Zahŕňa úmyselné stiahnutie pozornosti, keď sa dieťa začne správať nesprávne. Vtedy ho ignorujete a čakáte, kým sa obnoví pozitívne správanie. Venujte pozitívnu pozornosť hneď, ako sa začne požadované správanie. Tým, že zadržiavate svoju pozornosť, kým nezískate pozitívne správanie, učíte svoje dieťa, akým správaním vás zaujme.
 

9. Používajte hodiny a časovače

Zvážte umiestnenie hodín do celého domu, aj do detskej izby. Nechajte svojmu dieťaťu dostatok času, napríklad na domáce úlohy.
 

10. Buďte príkladom dobrej organizácie

Zariaďte si domov organizovane. Uistite sa, že dieťa vie, že všetko má svoje miesto. 

 

Pri vytváraní konzistentnej štruktúry a rutiny majte na pamäti, že deti s ADHD sú často kritizované. Všímajte si dobré správanie a chváľte ho. Pochvala je obzvlášť dôležitá pre deti, ktoré majú ADHD, pretože jej zvyčajne dostávajú málo. Úsmev, pozitívny komentár alebo iná odmena od vás môže zlepšiť pozornosť, koncentráciu a impulzívne správanie. Snažte sa sústrediť na pochvalu za vhodné správanie a dokončenie úlohy a zároveň dávať čo najmenej negatívnych reakcií na nevhodné správanie alebo zlý výkon. Odmeňte svoje deti za malé úspechy, lebo tie neskôr povedú k väčším úspechom.

Zdieľať na facebooku