Syndróm vyhorenia sa týka aj detí a dospievajúcich. Aké má príznaky?

V dnešnej dobe sú už aj deti vystavené silnému tlaku a má to svoje následky aj v podobe syndrómu vyhorenia.
V dnešnej dobe sú už aj deti vystavené silnému tlaku a má to svoje následky aj v podobe syndrómu vyhorenia. / Foto: Bigstock

Často dnes počuť o vyhorení u dospelých. Stres z práce, vysoké nároky na výchovu detí a mnohé ďalšie faktory si vyberajú daň na fyzickom aj psychickom zdraví. Čo je horšie, tento problém sa netýka len dospelých. V dnešnej dobe sú už aj deti vystavené silnému tlaku a má to svoje následky aj v podobe syndrómu vyhorenia. 

 

Či už sa preťaženie týka samotného učenia sa, domácich úloh, športových alebo iných aktivít, časom to môže postupne viesť k školskému vyhoreniu detí, ktoré môže byť škodlivé pre ich zdravie. Deti môžu vyhorieť z rôznych dôvodov. Bez ohľadu na to, či sa vaše dieťa snaží zvládnuť školu, alebo sa len snaží udržať krok so zmenami vo svete, príznaky vyhorenia môžu byť rovnaké. Tieto príznaky je spočiatku ťažké rozpoznať. Môže trvať niekoľko týždňov, mesiacov alebo dokonca rokov, kým si všimnete zmenu v správaní svojho dieťaťa. Školské aktivity sú pre deti na začiatku zábavné - spoznávanie nových priateľov, hranie sa na školskom ihrisku, objavovanie nových vecí, ale postupom času, keď sa povinnosti začnú hromadiť, môžu cítiť zvýšený tlak a pri nezvládaní požiadaviek okolia môžu vyhorieť. Príčinami vyhorenia je v zásade nerovnováha medzi požiadavkami a osobnými zdrojmi. To isté platí pre deti a mládež. Táto nerovnováha má u mladých ľudí rôzne príčiny, medzi ktoré môžeme zaradiť:

 

Nadmerný tlak na výkon v škole

Výkonnostný tlak v školách sa neustále zvyšuje. Ani depresia u detí a dospievajúcich už nie je neznáma. Ich akademické úspechy preto ešte viac klesajú, čo uvádza do pohybu klesajúcu špirálu, ktorá sa nevyhnutne končí vyhorením. 
 

Neisté alebo negatívne vyhliadky do budúcnosti

Už roky prežívame sociálne turbulencie. Vzhľadom na všetky tieto zmeny už neexistujú žiadne jasné vyhliadky do budúcnosti. To platí najmä v profesionálnej oblasti. Svet sa mení čoraz rýchlejšie. Spoločnosti chýbajú potrebné konštanty, ktoré by najmä mladým ľuďom poskytovali bezpečný a pozitívny výhľad do budúcnosti, kde a ako sa môžu po skončení školy uplatniť. Nezamestnanosť často mladým hrozí už bezprostredne po ukončení školy. 
 

Nesprávny prístup rodičov

Rodičia neraz nedokážu prijať signály vyhorenia u svojich detí. Majú podozrenie na vzdor, lenivosť, a preto sa snažia čoraz tvrdšími metódami túto situáciu zvládnuť. Netušia však, že týmto prístupom všetko len zhoršujú. Na druhej strane, problémom je aj to, že dnešné rodiny sa medzi sebou nerozprávajú dostatočne a problémy sa bežne zametajú pod koberec. Dieťa preto nemá šancu prirodzene sa prejaviť, upozorniť svojich rodičov na svoju psychickú nerovnováhu.

 

Príznaky syndrómu vyhorenia u detí a dospievajúcich

Rodičia by mali byť vždy vnímaví, aby čo najskôr odhalili príznaky hroziaceho vyčerpania. Tieto príznaky môžu prísť rôznymi spôsobmi. 
 

1. Neustála únava

Ak je dieťa neustále unavené, sotva ho dostanete ráno z postele a v škole občas zaspí, môžu to byť príznaky chronickej únavy.
 

2. Zmena hmotnosti 

Čakajúce vyhorenie ide v mnohých prípadoch ruka v ruke s chudnutím. Len v niekoľkých prípadoch bol pozorovaný prírastok hmotnosti. Každopádne vždy, keď vaše dieťa prejaví náhle zmeny svojej hmotnosti bez toho, aby v skutočnosti v krátkom čase skutočne zmenilo svoje stravovacie návyky, mali by ste venovať pozornosť a zistiť dôvod. 
 

3. Sebapoškodzovanie

Kedykoľvek dieťa alebo tínedžer začne so sebapoškodzujúcim správaním, je to volanie o pomoc. Často je to agresia voči sebe samému, pretože už nie je schopný splniť požiadavky, ktoré na neho kladú iní alebo on sám. 
 

4. Izolácia

To isté platí pre klesajúce úspechy, ak sa vaše dieťa zrazu izoluje od svojich priateľov alebo dokonca úplne od vonkajšieho sveta. Izolácia môže byť prebudením mysle, aby priniesla do jeho života viac pokoja a rovnováhy. 
 

5. Problémy so sústredením

Dieťa sa dokáže sústrediť iba veľmi krátky, asi 10 minút, kým sa nerozptýli. Kedysi to bývalo dvakrát dlhšie. 
 

6. Podráždenosť

Dieťa ľahko rozčuľujú alebo rozrušujú maličkosti, s ktorými v minulosti nemalo vôbec problém.

 

Čo môžu rodičia a pedagógovia urobiť pri prvom náznaku vyhorenia u dieťaťa?

Keďže príznaky vyhorenia sa dajú ľahko zameniť s inými príznakmi, rodičia by mali byť obzvlášť všímaví. V prvom rade je dôležité zachovať pokoj. Panika nepomáha a nepomôže ani obviňovanie. Vytvorte pokojnú atmosféru a porozprávajte sa so svojím dieťaťom. Reagujte na neho s porozumením a poskytnite mu emočnú podporu. V takýchto prípadoch je dôležité porozprávať sa aj s učiteľmi dieťaťa a podľa možnosti ich zapojiť do ďalších krokov.

  • Pracujte s deťmi na vytváraní náročných, ale realistických cieľov.
  • Pomáhajte deťom spravovať zdravý rozvrh, ktorý zahŕňa relaxáciu a zábavné aktivity.
  • Buďte dobrým príkladom starostlivosti o seba a manažovania vo všetkých veciach, dokonca aj pri štúdiu a práci.
  • Majte realistické a pozitívne očakávania, ktoré povzbudzujú deti k úspechu, bez toho, aby ich tlačili k nezdravým návykom.
  • Hovorte deťom, že dokonalosť nie je potrebná a zlyhanie je zdravou súčasťou života, ktoré môže viesť neskôr k úspechu.

 

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je pre deti rovnako dôležitá ako pre dospelých. Pomáhať svojmu dieťaťu budovať si schopnosti v oblasti riadenia času a efektívne pracovné prestávky sú dva kľúčové spôsoby, ako sa vyhnúť vyhoreniu. 

Čítajte viac o téme: Syndróm vyhorenia, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku