Keď rodičia s ADHD vychovávajú deti s ADHD

Rodičia s ADHD majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú vychovávať deti s ADHD.
Rodičia s ADHD majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú vychovávať deti s ADHD. / Foto: Ana Bregantin / Pexels

Rodičia s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) môžu postretnúť rôzne problémy, vrátane vysokej pravdepodobnosti, že budú vychovávať deti s rovnakou diagnózou.

 

ADHD má silný genetický základ, okolo75% detí s týmto ochorením má pravdepodobne  príbuzného s ADHD, ako je napríklad rodič, súrodenec. Desaťročia výskumu ukazujú, že gény hrajú zásadnú úlohu v etiológii poruchy pozornosti s hyperaktivitou a jej komorbidity s inými poruchami. Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je stav začínajúci v detstve so zhoršujúcimi sa príznakmi nepozornosti, impulzivity a hyperaktivity. Rodičovstvo je ťažké. Keď máte deti s ADHD, vychovávate deti, ktoré majú väčšie nároky, potrebujú viac zaangažovania a vyžadujú viac trpezlivosti a pochopenia. Tieto potreby môže byť ťažšie zabezpečiť, ak vy sami žijete s ADHD. Rodičia, ktorí majú ADHD, môžu zápasiť s niekoľkými starosťami, ako napríklad: 

  • súbežne sa vyskytujúce stavy duševného zdravia, ako je napríklad úzkosť alebo depresia,
  • zvládanie emócií,
  • udržiavanie disciplíny,
  • riadenie každodenných domácich úloh a prác,
  • motivácia,
  • organizačné schopnosti,
  • časový manažment, stres.

 

Štúdie tiež zistili, že intervencie ADHD pre deti sú často menej účinné, keď jeden alebo obaja rodičia majú tiež ADHD. Môže to byť spôsobené tým, že symptómy rodiča sťažujú dodržiavanie liečby. Keď má rodič nediagnostikované alebo neliečené ADHD, úroveň obťažnosti je ešte vyššia. Dospelí môžu tiež zápasiť s ďalšími príznakmi neliečenej ADHD, ako sú ťažkosti s multitaskingom, zábudlivosť, impulzivita, nízka tolerancia frustrácie, zmeny nálady či nepokoj. 

Riešenie týchto problémov je často o nájdení rovnováhy medzi potrebami detí a vašimi vlastnými. Okrem zvládania vlastných symptómov musíte nájsť aj stratégie, ktoré vám pomôžu efektívne vychovávať deti a podporia ich v škole a iných prostrediach. 

 

Stratégie zvládania pre rodičov s ADHD, ktoré vychovávajú deti s ADHD

Aj keď nemôžete zabrániť tomu, aby sa u vašich detí rozvinulo ADHD, môžete hrať dôležitú úlohu v tom, že im pomôžete porozumieť životu s týmto stavom učením a modelovaním schopností efektívneho zvládania. 

Buďte pozorní

Ak vaše deti začnú vykazovať známky ADHD, vyhľadajte odbornú pomoc. Včasná diagnóza a vhodná liečba budú pre nich neoceniteľné, pomôže to minimalizovať ich problémy a pomôže im to k úspechu. Je tiež dôležité povedať detskému lekárovi, že v rodinnej anamnéze sa už vyskytuje ADHD.

 

Majte pod kontrolou svoje vlastné príznaky ADHD

Ak ste rodič s ADHD, je dôležité, aby ste riešili svoje vlastné symptómy a uprednostňovali svoje duševné zdravie a pohodu. Znie to sebecky, avšak ak rodič nie je v poriadku, nemôže vychovávať deti, ktoré budú v poriadku. Uprednostňovaním svojho duševného zdravia ako rodiča môžete ukázať svojim deťom, že zdravie je dôležité, ako dodržiavať liečebný plán, ako je správne užívanie liekov a dodržiavanie termínov terapie a pomôcť destigmatizovať život s problémami duševného zdravia, ako je ADHD. Deti pozorujú a učia sa o živote prevažne prostredníctvom toho, čo je doma modelované rodičmi.

 

Identifikujte svoje problémové oblasti

Vytvorte si zoznam svojich silných stránok a niektorých oblastí, v ktorých bojujete. Môžete byť napríklad skvelí v tom, že pomáhate deťom s domácimi úlohami a uisťujete sa, že prídu na schôdzky načas, ale možno budete mať problémy s dôslednosťou, pokiaľ ide o disciplínu. Keď budete vedieť, ktoré oblasti sú náročnejšie, môžete nájsť spôsoby, ako sa s nimi vysporiadať efektívnejšie.


 

Snažte sa minimalizovať rozptýlenia, vedľajšie rušivé podnety

Minimalizácia rozptýlenia môže pomôcť zvýšiť produktivitu. Keď ich naučíte, ako odstrániť alebo minimalizovať rušivé vplyvy, zatiaľ čo sa sústredia na úlohu, môže im to pomôcť urobiť zdravé rozhodnutia. Môžete im napríklad ukázať, ako udržiavať oddelené pracovné a hracie priestory bez neporiadku. Používanie slúchadiel s potlačením hluku alebo počúvanie hudby počas sústredenia sa môže tiež pomôcť deťom s ADHD sústrediť sa. 

 

Učte deti samostatnosti

Starostlivosť o seba znamená starať sa o seba ako o celého človeka, nielen sa snažiť zvládnuť symptómy. Vedenie k sebaobsluhe môže byť pre nich darom. Naučiť sa uprednostňovať celkovú pohodu môže pomôcť deťom rozvíjať zdravé správanie, ktoré ich môže pripraviť na budúci úspech. Napríklad piť dostatok vody, pravidelne cvičiť a venovať sa fyzickej aktivite, jesť pestré a zdravé jedlo, správne spánkové návyky, čas na zábavu, hru a kreativitu s aktivitami, ktoré ich bavia.

 

Spoznajte, čo je pre nich typické

Každé dieťa sa vyvíja trochu iným tempom. Je dôležité vedieť, čo je pre vaše dieťa typické a čo nie, aby ste mohli odhaliť potenciálne príznaky ADHD alebo iných stavov. Môžete dieťaťu pomôcť predvídaním alebo reakciou na to, čo by mohlo potrebovať, aby uspelo v škole a v spoločenskom prostredí.

 

Vytvorte štruktúru, rutiny

Aj keď to môže byť náročnejšie, keď máte ADHD, rutina prospeje vám aj vašim deťom. Vytváranie rituálov okolo kritických každodenných činností, vrátane jedla, domácich úloh a spánku, zabezpečí, aby si každý deň splnili základné povinnosti a ani vy na nič nezabudnete.

 

ADHD môže spôsobiť, že niektoré veci budú pre vás a vaše deti náročnejšie, no zároveň to znamená, že obaja máte v sebe kreativitu, odolnosť a spontánnosť, ktoré vám môžu pomôcť uspieť. A keďže zdieľate tieto výzvy, môžete svojim deťom porozumieť a spojiť sa s nimi zmysluplným spôsobom.

Zdieľať na facebooku