ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD u predškoláka

Javí sa vám vaše dieťa omnoho aktívnejšie a nepozornejšie ako jeho rovesníci? ADHD možno spozorovať už u detí v predškolskom veku, no zvyčajne sa s diagnostikou čaká neskôr, kedy sú deti zrelšie.

Keď rodičia s ADHD vychovávajú deti s ADHD

Rodičia s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) môžu postretnúť rôzne problémy, vrátane vysokej pravdepodobnosti, že budú vychovávať deti s rovnakou diagnózou.

Aký je rozdiel medzi deťmi s ADHD a s nadmernou energiou?

Dnes o ADHD počúvame veľa. Miera diagnostiky stúpa a zdá sa, že ADHD je prvá vec, ktorú má každý na mysli, keď dieťa vystrája.

Deti s ADHD nemusia mať zákonite zlý spánok. Ako ho zlepšiť?

Keď sa hovorí o ADHD v súvislosti so spánkom, zväčša je spomínané ich negatívne spojenie. Platí, že deti a dospelí s ADHD majú so spánkom či samotným zaspávaním ťažkosti.

Simona Šimková: Dôsledky predčasných pôrodov je možné zvládať aj lepšie

U detí narodených pred obvyklým termínom pôrodu je významne vyššie riziko vzniku vývinových špecifík. Výskumy zo zahraničia ukazujú dôležitosť včasnej informovanosti rodiny a transdisciplinárny prístup odbornej verejnosti.

Špeciálna pedagogička o deťoch s poruchami: Pre rodičov je náročné nepozerať na dieťa ako na problém, keď ho tak všetci naokolo vnímajú

SOŇA PEKAROVIČOVÁ, špeciálna pedagogička, sa dlhodobo venuje deťom s poruchami učenia a ADHD. Založila CentrumDys, kde s takýmito deťmi pracuje. V rozhovore vysvetľuje, čo prežívajú deti a rodičia, ktorí sa s týmito problémami v živote stretnú a ako im dokážu odborníci pomáhať.

Deti s ADHD majú často problémy so spánkom. Ako im môžu rodičia pomôcť?

Rodičia detí s poruchou pozornosti často popisujú ťažkosti so spánkom svojich detí. Málokedy sa tieto ťažkosti preklopia do porúch spánku, tak ako ich pozná medicína. Každodenný život detí s poruchou pozornosti však prináša v oblasti spánku svoje výzvy.

Detský mozog možno tréningom udržiavať v rovnováhe

Robert Melillo, ktorý bol v roku 1981 ocenený Nobelovou cenou, tvrdí, že mozog v rovnováhe zabezpečuje správne fungovanie tráviaceho a imunitného systému a zároveň zvyšuje úroveň intelektu. Nevyvážené mozgové hemisféry môžu spôsobovať problémy a preto odporúča, ako môžete dopomôcť k ich lepšej rovnováhe.