Poruchy učenia

Keď rodičia s ADHD vychovávajú deti s ADHD

Rodičia s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) môžu postretnúť rôzne problémy, vrátane vysokej pravdepodobnosti, že budú vychovávať deti s rovnakou diagnózou.

Hyperlexia - fenomén skorého čítania

Existuje skupina detí, ktoré ešte vo veľmi nízkom veku dokážu čítať a dokonca bez toho, aby sa to vôbec učili. Tento jav sa volá hyperlexia. Možno si poviete, že mať takýto dar, môže byť pre vaše dieťa výhoda. Odborníci však o hyperlexii nehovoria ako o nadaní, ale skôr ako o poruche, pretože je príkladom nerovnomerného vývoja dieťaťa .

Ako vyzerá život dieťaťa s dyspraxiou?

Dyspraxia je špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie, ktorú si možno všimnúť už v predškolskom veku.

Simona Šimková: Dôsledky predčasných pôrodov je možné zvládať aj lepšie

U detí narodených pred obvyklým termínom pôrodu je významne vyššie riziko vzniku vývinových špecifík. Výskumy zo zahraničia ukazujú dôležitosť včasnej informovanosti rodiny a transdisciplinárny prístup odbornej verejnosti.

Špeciálna pedagogička o deťoch s poruchami: Pre rodičov je náročné nepozerať na dieťa ako na problém, keď ho tak všetci naokolo vnímajú

SOŇA PEKAROVIČOVÁ, špeciálna pedagogička, sa dlhodobo venuje deťom s poruchami učenia a ADHD. Založila CentrumDys, kde s takýmito deťmi pracuje. V rozhovore vysvetľuje, čo prežívajú deti a rodičia, ktorí sa s týmito problémami v živote stretnú a ako im dokážu odborníci pomáhať.

Deti s ADHD majú často problémy so spánkom. Ako im môžu rodičia pomôcť?

Rodičia detí s poruchou pozornosti často popisujú ťažkosti so spánkom svojich detí. Málokedy sa tieto ťažkosti preklopia do porúch spánku, tak ako ich pozná medicína. Každodenný život detí s poruchou pozornosti však prináša v oblasti spánku svoje výzvy.

Detský mozog možno tréningom udržiavať v rovnováhe

Robert Melillo, ktorý bol v roku 1981 ocenený Nobelovou cenou, tvrdí, že mozog v rovnováhe zabezpečuje správne fungovanie tráviaceho a imunitného systému a zároveň zvyšuje úroveň intelektu. Nevyvážené mozgové hemisféry môžu spôsobovať problémy a preto odporúča, ako môžete dopomôcť k ich lepšej rovnováhe.

Dyspraxia: Problém nešikovného a neobratného dieťaťa

Aj napriek tomu, že inteligencia dieťaťa nie je vôbec narušená, dyspraxia často výrazne zhoršuje výkony dieťaťa v škole ako aj jeho sociálny život.