Ako ovplyvňuje dieťa, koľké v poradí sa narodí?

  Ilustračná foto: Bigstock

Máte dve a viac detí a zamýšľate sa, ako je možné, že sú tak rozdielne? Sú obe vaše, vychovávate ich rovnako. Jeden je zodpovedný a druhý vetroplach. Jeden je tichý a druhému sa celý deň ústa nezavrú. Jeden sa zavrie do izby a chce mať pokoj, druhý vás potrebuje úplne ku všetkému, čo robí…A keď k tomu pribudne ešte aj tretí, o dokonalú zábavu je postarané.

 

Psychológ Kevin Leman sa charakteristike súrodencov podrobne venoval vo svojej knihe Súrodenecké konštelácie. Veľmi trefným a vtipným spôsobom opisuje príčiny ich rozdielneho správania. Ide o postavenie a rolu prvorodeného, prostredného a benjamínka.  Za dôležitý aspekt každého jedného dieťaťa v súrodeneckých vzťahoch tiež pokladá, či sa jedná o súrodencov rovnakého alebo rozdielneho pohlavia. Úlohu tu zohráva aj vekový odstup medzi deťmi.

 

Prvorodený alebo jedináčik

Prvorodený razí cestu. Rodina do neho vkladá svoje očakávania o zodpovednosti a príklade pre ostatných. Často začínajú veľmi skoro chodiť. Bývajú perfekcionisti, vyznačujú sa sebakontrolou. Potrebujú dosahovať výborné výsledky a nie sú spokojní, kým ich nedosiahnu. Sú spoľahliví, svedomití, systematickí, kritickí, vážni, študijné typy. No ani prvorodení nie sú všetci rovnakí. Leman ich rozdelil do 2 skupín. Do prvej patria tí starostliví, ktorí sa radi starajú o ostatných, radi pomáhajú a v živote bývajú často kvôli tomu zneužívaní. V druhej skupine sú tí, ktorí sú zameraní na dosahovanie svojich cieľov. Sú veľmi asertívni a nehľadia veľmi naľavo ani napravo. V tejto druhej skupine sa často ocitnú jedináčikovia.

Prvorodení a navyše jedináčikovia to môžu mať ťažšie. Sú akýmisi pokusnými králikmi rodičov, ktorí sa na nich učia zvládnuť svoju novú rolu rodiča. Na jednej strane sú novopečení rodičia veľmi úzkostliví, neistí a opatrní, na druhej strane nároční a povzbudzujú svoje dieťa stále k lepším výkonom. Sledujú každé jeho slovo, pohyb či úsmev. Už pred narodením ho zahrnú kompletnou, často až nadmernou, výbavou hračiek a oblečenia. Postupne, najmä pri narodení ďalších súrodencov, sa z prvorodeného stáva spojenec a pomocná sila rodičov. Očakávajú, že bude spoľahlivý a zodpovedný. V momente príchodu súrodenca sa jeho jedinečnosť a prehnaná pozornosť zo strany rodiny vytráca. Snaží sa ju udržať napríklad aj tým, že chce byť najlepší v škole, alebo úpenlivo pomáha rodičom v starostlivosti o mladších súrodencov či v domácnosti. To sa môže stať, najmä ak je medzi prvorodeným a ďalšími deťmi väčší vekový rozdiel.

V takom prípade treba dať pozor, aby prvorodený predčasne nedozrel a neprišiel tak o časť svojho detstva, ktoré mu právom patrí. Nie je pomocnou silou rodičov. Stále je to dieťa a potrebuje svoj detský svet, nie len povinnosti.

 

Druhorodený alebo prostredný (ak sú štyri deti, tak sa to týka druhého aj tretieho)

Sú to vyjednávači. Vo väčšine prípadov majú v rodinnom albume najmenej fotografií. Vyhýbajú sa konfliktom, sú nezávislí, majú veľa priateľov a sú to individualisti. Často bývajú porovnávaní s „dokonalým“ prvorodeným. To im rozhodne nerobí dobre a o to väčšiu potrebu majú bojovať o svoju identitu. Pokiaľ sú príliš tlačení do toho, aby boli rovnako zodpovední ako starší súrodeneci, robia pravý opak. Veľmi skoro opúšťajú domov a „rodinu“ si nájdu medzi priateľmi, pretože doma sa cítia nedocenení a zanedbávaní.

Potrebujú byť vychovávaní v pocite, že je rešpektovaná ich osobnosť a nemusia byť nikým iným. Neporovnávajte ich. Dajte im rovnaký priestor na vyjadrenie svojich potrieb ako prvorodenému. Venujte im rovnakú mieru pozornosti.

 

Najmladší benjamín

Najmladší môže byť rodičmi „vymodlený“ alebo neočakávaný, no aj tak dokáže na seba okamžite strhnúť pozornosť. Sú to malí okúzľujúci intrigáni, s neodolateľným pohľadom hádžu vinu na ostatných, predvádzajú sa, sú spoločenskí, vychytralí a dobrí obchodníci. Pokiaľ sa však narodili s veľkým vekovým odstupom od posledného súrodenca, začínajú novú líniu a môžu sa stať akoby prvorodeným alebo jedináčikom. A tu opäť pre nich končí zábava.

Posledný narodený býva súrodencom „na obtiaž“. Býva terčom vtipov a rôznych žartíkov, pri hrách je vyčleňovaný bokom, a tak veľmi by sa chcel pripojiť. Svoje postavenie sa snaží si vydobiť svojím komediálnym nadaním a predvádzaním sa.  Bývajú to rodinný zabávači. Ich typická vlastnosť je bezstarostnosť a veselosť. Bývajú mimoriadne obľúbení, napriek tomu (alebo práve preto), že vyvádzajú rôzne kúsky. Okrem toho sú veľmi srdeční a nekomplikovaní. Veľmi radi pracujú s ľuďmi.

 

Môžu byť však aj rozmaznaní, impulzívni a netrpezliví. Rozmaznávanie dieťaťu neuľahčí život. Práve naopak, veľmi mu ho skomplikuje, pretože nebude chápať, ako to v živote a spoločnosti naozaj chodí. Nebude sa vedieť o seba postarať, robiť rozhodnutia, nadväzovať zdravé vzťahy a nakoniec bude frustrované a nešťastné. Mama s ockom nebudú večne pri ňom, aby mu neustále pripravovali cestu.

V prípade, že je v rodine starší chlapec a mladšie dievča, môže dievča taktiež niesť charakteristiku prvorodenej, pretože ako žena je prvorodená. A rovnako naopak, keď je prvé dievča a druhý chlapec.

 

Čítajte viac o téme: Súrodenci, Vzťahy medzi deťmi
Zdieľať na facebooku