Schopnosť čítať z mapy je dôležitá zručnosť. Rozvíjate ju u vašich detí?

Schopnosť čítať mapy je dôležitá zručnosť, ktorej by sme u detí mali venovať pozornosť.
Schopnosť čítať mapy je dôležitá zručnosť, ktorej by sme u detí mali venovať pozornosť. / Foto: Pexels

Schopnosť zorientovať sa v priestore a dostať sa z bodu A do bodu B sa stáva pre deti, ale i dospelých čoraz náročnejšou. Prečo je to tak?

 

Používanie máp a ich čítanie sa nenápadne z bežného života ľudí vytráca. Pri ceste autom používame navigáciu automaticky, dokonca aj na miesta, ktoré sme už navštívili a mohli by sme sa po prezretí mapy na cestu k nim rozpamätať.  Bežné sa stalo aj používanie digitálnych máp, keď kráčame pešo. Navigácie v smartfónoch nás ľahko dovedú do potrebných cieľov. Tento komfort má však jeden háčik. Používanie navigačných systémov a rôznych aplikácií oslabuje podľa odborníkov našu schopnosť čítať mapy a orientovať sa dobre v priestore.

 

Reálny svet cez obrazovky

The Royal Institute of Navigation (RIN) tvrdí, že narastajúca závislosť na technológiách znamená, že ľudia strácajú schopnosť nájsť cestu tradičnými spôsobmi. Preto povzbudzujú školy, aby učili deti čítať mapy a dokázali využiť tieto schopnosti aj v teréne. „Je znepokojujúce, že deti sa neučia ako rutinu doma alebo v škole nič iné, ako používať „tlačítko hľadaj“ na akomkoľvek zariadení, aby sa niekam dostali,“ povedal pre BBC Roger McKinlay, prezident RIN.

Tvrdí, že mnohí dnes nevedia čítať krajinné mapy, alebo nájsť cestu do cieľa pomocou kompasu. Myslí si, že namiesto toho teraz vyrastajú generácie úplne závislé od internetového signálu a softvérov.Riaditeľ RIN Peter Chapman-Andrews vzhľadom na existujúci trend upozorňuje, že „technológia nesmie nahradiť myslenie“.

 

Prečo deti učiť čítať mapy?

Mapy ich naučia vnímať okolie

Papierové mapy vás prinútia pozrieť sa na jazero, okolo ktorého kráčate alebo nahliadnuť do jaskyne, ktorá je neďaleko. Vďaka obyčajným mapám si všímate akékoľvek záchytné body, ktoré vám pomáhajú v lepšej orientácii. Ak na ceste za cieľom počúvate len hlas z navigácie a sledujete šípku, vo väčšine prípadov vôbec nevnímate, kadiaľ idete. Existuje viacero výskumov, ktoré tento nový „fenomén slepoty“ potvrdili. Vedci dokázali, že ľudia, ktorí nepoužívali GPS navigácie si priestor okolo seba pamätali omnoho lepšie.

 

Naučia sa vizualizovať a interpretovať dáta

Čítať mapy nie je nič náročné, treba si to však osvojiť. Deti si vďaka pravidelnému štúdiu detailných kresieb dokážu predstaviť, kadiaľ tečie mestom rieka, kde je chodník, cesta a ako sa dostať za mestom do lesa.

 

Dovedú ich do cieľa aj v oblastiach, kde nie je signál

V živote sa jednoducho nemožno spoliehať na to, že nič nepotrebujeme vedieť, lebo všetko si vygooglime. Na to, aby sme dokázali spájať a analyzovať nové informácie, potrebujeme disponovať istými vedomosťami. A túto skutočnosť je potrebné zdôrazňovať i deťom. Svet sa môže veľmi ľahko zmeniť. V čase pandémie COVID-19 sme mohli vidieť, ako nečakane sa svet dokázal zmeniť na nepoznanie. Čo ak by nastala situácia, že by sme nemali internetové pripojenie? Prežili by sme s tým, čo vieme? Na svete je aj bez takejto katastrofy stále mnoho miest, kde signál nechytíte. Deti treba viesť k tomu, aby si osvojili zručnosti, ktoré im v kritickej situácii môžu zachrániť život. Čítanie z mapy a orientácia v priestore je bezpochyby jednou z nich.

 

Orientáciu v priestore deťom pomáhate rozvíjať aj vďaka tomu, že vás môžu v neznámom teréne viesť. / Zdroj: Bigstock

 

Mapy deti nútia neustále rozmýšľať a analyzovať

Keď používate papierové mapy, ľudská myseľ stále pracuje. Získava nové údaje z prostredia, porovnáva ich s papierom a sústredí sa na ich vyhodnocovanie. Dodnes realizované výskumy dokázali nielen to, že ľudia, ktorí používali GPS navigácie si miesta, ktorými prechádzali nepamätali, ale aj to, že prestávali počas cesty rozmýšľať.

 

Naučia sa nové symboly

Mapa je akási kniha, v ktorej písmená nahrádzajú symboly. Deti sa v živote stretnú s množstvom symbolov a používanie máp im umožní, aby si precvičili tie, ktoré súvisia s geografiou. Naučia sa, že v mapách je vždy horný okraj sever, ako vyzerá vrch, dolina či sedlo. V prírode, kde nikoho nestretnete, je ľahké sa stratiť, preto je dôležité venovať symbolom na mape i značeniam v teréne veľkú pozornosť.

 

Poznanie rôznych symbolov zobrazených v mapách ocenia deti aj v prírode. / Zdroj: Bigstock

 

Umožnia im skúmať krajinu

Odtrhnúť dnešné deti od mobilov nie je vôbec jednoduché. Expedícia s mapou v ruke je vynikajúca aktivita, ako ich dostať na čerstvý vzduch. Môžu preskúmať nové kúty svojho mesta, prírodné zákutia alebo sa stať na rodinnom výlete vašim hlavným sprievodcom. S mapami sa môžete bežne stretnúť aj na cyklotrasách, kde si ako bonus spoločne aj zašportujete.

 

5 tipov na aktivity, pri ktorých využijete čítanie z mapy

Pirátska mapa a hľadanie pokladov

S menšími deťmi sa môžete v lete zahrať na hľadanie pokladov. Vytvorte si vlastnú mapu alebo použite existujúcu a do cieľa ukryte poklad. Na ceste im môžete vymyslieť rôzne indície, ktoré ich postupne budú viesť k cieľu. Počas celej cesty budú musieť používať mapu.

 

Priestorové myslenie rozvíjate aj prácou s mapami. / Zdroj: Pexels by cottonbro

 

Čítajte cestovateľské knihy s mapou po ruke

Medzi vaše pravidelné aktivity môžete zaradiť cestovateľské knihy alebo články, kde sa hlavný hrdina či autor článku ocitne. Vždy pri identifikovaní miesta si ho vyhľadajte spoločne na mape, prípadne si nájdite aj jeho fotografie či online videá z danej lokality.

 

Zaveď ma na nové ihrisko

Pri učení neexistuje lepší spôsob, ako nechať dieťa, aby si v praxi vyskúšalo, čo sa naučilo. Identifikujte nejaký cieľ, kde ste nikdy neboli a nechajte dieťa, aby vás tam doviedlo. Môže to byť nová zmrzlináreň v meste, ihrisko alebo aj historická pamiatka v cudzej krajine. Náročnosť cesty vyberte podľa veku dieťaťa. Pri menších deťoch je ideálne vybrať si trasy, kde stačí ísť pešo. So staršími už môžete hľadať aj rôzne dopravné spojenia a riešiť prestupy, napríklad z električky na autobus a podobne.

Pri menších deťoch môžete využiť aj jednoduché mapy v ZOO, ktoré návštevníkov oboznamujú s areálom. Nechajte deti, nech si podľa mapy vyberú, ktoré zvieratká chcú navštíviť ako prvé a zavedú vás k nim.

 

Dieťa si svoju priestorovú orientáciu môže precvičiť aj tak, že vás zavedie podľa mapy na nové miesto. / Zdroj: Bigstock

 

Naplánujte si poznávaciu dovolenku

So staršími deťmi si môžete rozplánovať, čo by ste na dovolenke radi navštívili. Vytvorte si spoločne program na každý deň a nechajte dieťa, aby podľa mapy vyhľadávalo miesta, ktoré by ste mali vidieť.

 

Nakresli mi mapu

Vynikajúcim cvičením, ako si utvrdiť získané vedomosti a potrénovať si priestorové myslenie je aj vytvorenie vlastnej detailnej mapy, ktorá bude mať rodičov či súrodencov dostať k nejakému cieľu. Dieťa nakreslí mapu, ktorá ich privedie ku konkrétnemu miestu. Oni budú musieť identifikovať, čo sa tam nachádza, môže ísť napríklad o sochu, lavičku alebo nejaký druh stromu.

 

Čítajte viac o téme: Čítanie mapy
Zdieľať na facebooku