5 spôsobov, ako jednoducho zlepšiť priestorové myslenie dieťaťa

Rozvoj priestorového myslenia dieťaťa môžete podporiť čítaním máp, návodov alebo stavaním stavebníc.
Rozvoj priestorového myslenia dieťaťa môžete podporiť čítaním máp, návodov alebo stavaním stavebníc. / Foto: Shutterstock

Priestorové myslenie dieťaťa sa zlepšuje používaním máp alebo hraním rôznych hier.

 

Schopnosť orientovať sa v priestore využívame neustále, či už čítame mapy, parkujeme, alebo meníme zariadenie v byte. Avšak aj vtedy, keď sa napríklad snažíme nakrájať koláč rovnakým dielom. Táto schopnosť nám dovoľuje mentálne manipulovať s objektmi a premýšľať o tom, ako sa vzťahujú k okolitému priestoru, ale aj o ich pozícii či veľkosti.

Dobré priestorové myslenie je dôležité pre každodenný život, ale najmä v pracovnej kariére orientovanej na STEM oblasť (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).

 

Dobré priestorové myslenie sa viaže k úspechu v budúcnosti

Schopnosť pracovať s priestorom dokáže predpovedať, či dieťa bude mať kariéru v technickej oblasti, alebo nie. Táto schopnosť je skutočne dôležitá neskôr v práci, kde človek potrebuje napríklad prečítať ultrazvuk, v architektúre, inžinierstve, či vytvoriť prierez vykurovacích a inštalačných systémov.

 

Dobré zručnosti priestorového uvažovania sa spájajú s dobrými matematickými schopnosťami. U dieťaťa sú často matematické schopnosti lepším predpokladom jeho neskorších školských úspechov ako schopnosť čítať alebo socio-emocionálne kompetencie.

Schopnosť uvažovať v priestore sa rozvíja a je možné zlepšiť ju tréningom. Existuje množstvo zábavných vecí, ktoré môžete s dieťaťom robiť, aby sa táto schopnosť u dieťaťa zlepšovala.

 

Aktivity na zlepšovanie priesotrového myslenia dieťaťa

1 | Hrajte sa so stavebnicami

Hranie sa so skladačkami alebo kockami rozvíja u dieťaťa motorické, sociálne, jazykové a kognitívne schopnosti, ale aj schopnosť uvažovať v priestore. Deti, ktoré sa hrajú s kockami majú lepšie priestorové myslenie ako ostatné deti. Hra s kockami či skladačkami zahŕňa veľa otáčania a hýbania rôznymi časťami. Najviac deťom pomôžu stavebné hry, kde majú napríklad vybudovať vopred daný dom s inštrukciami, ktoré používajú priestorový jazyk. Keď sa hráte s deťmi s kockami, používate slovnú zásobu súvisiacu s priestorom a inštrukcie, ako napríklad vedľa, pod, na, je pre deti tiež benefitom.

 

2 | Používajte „priestorový jazyk“

Čím viac slovnej zásoby ohľadne priestoru deti počujú, tým viac ho používajú. S väčšou slovnou zásobou v tomto jazyku sa zvyšuje aj schopnosť pracovať s priestorom v neskoršom veku. Najviac priestorovej terminológie sa používa práve pri hre s kockami v porovnaní s ostatnými typmi hier.

 

Rodičia môžu dieťaťu pomôcť budovať jeho slovnú zásobu pomocou slov, ktoré opisujú objekt:

  • Rozmery (nízky, vysoký, úzky, široký)
  • Tvary (kruh, štvorec, trojuholník, ovál)
  • Špeciálne vlastnosti (okrúhly, rovný, ostrý, zatočený)

 

Keď dieťaťu hovoríte, aby svoje hračky upratalo, snažte sa byť čo najšpecifickejší o ich pozícii - knihy na poličku, krabicu do koša na recyklovanie, a tak ďalej.

 

3 | Hrajte sa s puzzle

Podobne, ako s kockami, aj pri skladaní puzzle sa deťom zlepšuje schopnosť práce v priestore. Keď sa deti snažia poskladať puzzle, dávajú dokopy rôzne kúsky. Keď dieťa povzbudzujete, a pomáhate mu predstaviť si, čo by mohol byť ďalší kúsok, ako by mohol vyzerať, alebo čo chýba, pomáhate mu s jeho orientáciu. Dajte však pozor na to, aby puzzle neboli na dieťa priťažké, no  ani priľahké. Veď aj dospelí sa často vzdávajú, keď majú puzzle o 1000 kúskoch, z ktorých väčšina j voda a nebo.

 

4 | Používajte a tvorte mapy

Mapy sú všade okolo nás. Ukazujú priestorové vzťahy medzi objektmi v našom svete. A deťom sa mapy páčia. Takisto sa im páči aj mapy tvoriť. Výskum s deťmi v predškolskom veku zistil, že používanie máp pomáha deťom pri hre navigovať objekty v labyrintoch.

Mnohé hry, ako napríklad aj hľadanie pokladov, využívajú mapy a symboly, a zároveň sú pre dieťa aj zábavným spôsobom, kedy musí premýšľať priestorovo. Objavovanie a tvorenie rôznych typov máp, ako napríklad máp zeme, mapy nákupného centra či mapy vášho domu ukážu, ako rôzne veci na našom svete môžu byť vysvetlené priestorovo rôznymi spôsobmi. Skvelým zdrojom môžu byť papierové mapy, ale aj online mapy, ako napríklad Google Earth.

 

5 | Podporte dieťa, aby gestikulovalo

Mnoho ľudí pri rozprávaní používa gestá, a to najmä, keď niekomu hovorí o smere. Výskum tiež naznačuje, že mnoho ľudí pracujúcich v STEM zamestnaniach používa gestá, keď rieši priestorové problémy. Študenti, ktorí sú počas inštrukcií vystavení gestám majú lepšie výsledky z úloh zameraných na riešenie problémov.

Deti by mali byť povzbudzované, aby používali ich ruky na zobrazenie toho, ako sa veci hýbu, na ukázanie smeru alebo rôznych predmetov. Rodičia môžu tieto gestá ľahko deti naučiť.

 


Zdroj: theconversation.com
Čítajte viac o téme: Matematika
Zdieľať na facebooku