Deti, ktoré sú rovesníkmi odmietané, netrpia iba emocionálne. Zhoršujú sa aj ich akademické výkony, tvrdí štúdia

Foto: Bigstock
Vylučovanie z kolektívu je rovnako škodlivé ako akékoľvek iné ubližovanie. / Foto: Bigstock

Deti, ktoré sú vylučované rovesníkmi z kolektívu, nemusia trpieť len po emocionálnej stránke. Toto správanie sa odráža aj na ich akademických výsledkoch, tvrdí štúdia.


 

Štúdia publikovaná v Journal of Educational Psychology odhalila, že deti, ktoré sa cítia vylučované z aktivít v kolektíve rovesníkov, môžu trpieť nielen po sociálnej a emocionálnej stránke, ale aj po akademickej.

 

Dlhodobá štúdia sledovala 380 detí vo veku 5 až 11 rokov počas 5 rokov. Odhalila, že vylučovanie dieťaťa zo spoločných aktivít spolužiakov či kamarátov roztáča neúprosne krutý kruh. Deti, ktoré sa cítia vylučované rovesníkmi, sa trápia nielen vo vzťahoch, ale zhoršujú sa aj v učení.

Odmietané deti sa postupne začínajú samy vzďaľovať od skupiny detí, aby unikli psychickej traume, no vzďaľovanie im zároveň bráni v sociálnom rozvoji a nadobúdaní komfortu v interakcii so spolužiakmi. Ich schopnosti v budovaní priateľstiev sa tak časom ešte zhoršujú.  

 

Za zaujímavé vedci považovali, že tieto deti sa okrem školských aktivít stiahli aj z aktivít klubov, skupinových projektov a triednych diskusných stretnutí, čo sa tiež ukázalo ako prekážka v ich akademickom pokroku.

 

Hoci vylučovanie dieťaťa z kolektívu nie je pre dospelých tak viditeľné ako verbálne alebo fyzické ubližovanie, no jeho dlhodobé odmietanie môže byť mimoriadne škodlivé z pohľadu účasti dieťaťa na školských aktivitách, vysvetlil vedúci štúdie Eric Buhs, PhD. z Univerzity v Nebraske. Dodáva, že odmietnutie skupinou sa javí ako najsilnejší prediktor akademického úspechu alebo zlyhania dieťaťa.

 

Odmietané deti sa v dôsledku zlých vzťahov skôr vyhýbali škole a menej sa o dianie v triede zaujímali. Zistenia z tejto štúdie ukazujú, že vylučovanie medzi rovesníkmi je potenciálne škodlivé a kruté a možno ho považovať za ekvivalent šikany. Dokáže mať podľa vedcov kritický dopad na deti počas trvania školskej dochádzky.

Čítajte viac o téme: Šikana, Kyberšikana
Zdieľať na facebooku