Šikana

Ako pomôcť deťom vysporiadať sa s kyberšikanou

Šikanovanie je problémom, s ktorým deti a dospievajúci zápasia od nepamäti, avšak dnešné všadeprítomné technológie a dostupnosť sociálnych médií umožnili vznik novej formy šikanovania – kyberšikanovania, využívania technológií na obťažovanie, vyhrážanie sa, zahanbovanie, resp. zacielenie ubližovania na inú osobu.

Pri šikane sa veľa agresorov skrýva za status dobrého žiaka, humor či dvojzmysly

Podľa odborníka na prevenciu šikany sa často bavíme na obeti nevedomky spolu s agresorom.

Šikanované deti chcú hovoriť o šikane, ale nemajú veľa príležitostí zdôveriť sa

Šikanované deti chcú hovoriť o šikane, potrebujú to dostať zo seba von, ale nevytvára sa im dostatok priestoru, aby si mohli vybrať, kedy a komu sa zdôveria.

Takmer každý šiesty žiak bol pred pandémiou obeťou šikanovania, zistila školská inšpekcia

Takmer každý šiesty žiak bol pred pandémiou obeťou šikanovania. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). Z nich ďalej vychádza, že viac ako tretina žiakov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania.

SKU: Sociálno-patologické javy sú vo veľkom prítomné naprieč celou spoločnosťou

Sociálno-patologické javy sú vo veľkom prítomné naprieč celou spoločnosťou a neobchádza to ani školy. Tieto javy sú však primárne výsledkom vzťahov dospelých, ich kultúry komunikácie a nespolupráce.

Akčný plán riešenia šikanovania je zameraný na elimináciu budúcich rizík

Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach.

Psychologička Petra Arslan Šinková: Rastie nám počet detí, ktoré sú šikanované v škole a online

Do Klubu rodičov prijala pozvanie detská psychologička Petra Arslan Šinková, ambasádorka projektu Odpíšeme ti, ktorý pomáha obetiam šikanovania.

Šikanovanie medzi deťmi (ROZHOVOR so psychologičkou)

Ako rozpoznať šikanované dieťa? A ako môžete v prípade šikany reagovať? Aj na tieto otázky odpovedala detská psychologička Petra Arslan Šinková z projektu Nadácie Markíza Odpíšeme ti.