Kyberšikana

Ako pomôcť deťom vysporiadať sa s kyberšikanou

Šikanovanie je problémom, s ktorým deti a dospievajúci zápasia od nepamäti, avšak dnešné všadeprítomné technológie a dostupnosť sociálnych médií umožnili vznik novej formy šikanovania – kyberšikanovania, využívania technológií na obťažovanie, vyhrážanie sa, zahanbovanie, resp. zacielenie ubližovania na inú osobu.

Pri šikane sa veľa agresorov skrýva za status dobrého žiaka, humor či dvojzmysly

Podľa odborníka na prevenciu šikany sa často bavíme na obeti nevedomky spolu s agresorom.

Závažnejšie formy kyberšikany by podľa odborníka mala riešiť aj polícia

V prípade závažnejších foriem kyberšikany, ako je krádež identity či nebezpečné prenasledovanie (stalking), ktoré môžu byť spojené aj s fyzickým ubližovaním, by do riešenia mala byť zapojená aj polícia.

Šikanované deti chcú hovoriť o šikane, ale nemajú veľa príležitostí zdôveriť sa

Šikanované deti chcú hovoriť o šikane, potrebujú to dostať zo seba von, ale nevytvára sa im dostatok priestoru, aby si mohli vybrať, kedy a komu sa zdôveria.

Akčný plán riešenia šikanovania je zameraný na elimináciu budúcich rizík

Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach.

Psychologička Petra Arslan Šinková: Rastie nám počet detí, ktoré sú šikanované v škole a online

Do Klubu rodičov prijala pozvanie detská psychologička Petra Arslan Šinková, ambasádorka projektu Odpíšeme ti, ktorý pomáha obetiam šikanovania.

Pozrite si seriál #martyisdead o odvrátenej strane internetu, v ktorej žijú mnohé dospievajúce deti

Český internetový seriál Marty Is Dead získal ako prvé české dielo vôbec medzinárodnú televíznu cenu Emmy. Ústrednou témou príbehu je internetová šikana a kybergrooming.

Svet si dnes pripomína dôležitosť boja proti šikanovaniu na školách

Práve školská šikana bola hlavnou témou medzinárodnej online konferencie pod taktovkou francúzskeho ministerstva školstva, mládeže a športu.