Angličtina je pre nás stále dôležitejšia. Ako ju môžeme deti učiť efektívnejšie?

Pri efektívnom vzdelávaní cudzieho jazyka sú dôležití kvalitní učitelia, kreatívne a pútavé materiály i intenzita, ako sú deti cudziemu jazyku vystavené.
Pri efektívnom vzdelávaní cudzieho jazyka sú dôležití kvalitní učitelia, kreatívne a pútavé materiály i intenzita, ako sú deti cudziemu jazyku vystavené. / Zdroj: EnglishOne

Angličtina je svetový jazyk, ktorým sa dohovoríte takmer všade. Ešte donedávna však Slováci nemali možnosť cestovať, či stretnúť cudzinca bežne na ulici. Potreba ovládať angličtinu nebola vôbec taká naliehavá. Dnes je však všetko inak, a hoci je potreba angličtiny pre obyčajný život na Slovensku ďaleko vyššia, Slováci majú s jej ovládaním stále problém.

 

Angličtina sa rozmohla vo svete za posledné roky veľkou rýchlosťou aj vďaka technológiám. Stala sa oficiálnym jazykom Spojených národov, Európskej únie a mnohých ďalších medzinárodných organizácií. Je jazykom obchodu, vedy a techniky, diplomacie, reklamy, ale panuje aj vo svete hudby a internetu, čím sa dostala intenzívnejšie do domácností. To ešte viac umocnilo potrebu bežných ľudí ovládať ju na vyššej úrovni.

Okrem toho asi 1,5 miliardy ľudí hovorí na celom svete po anglicky, z čoho je pre približne 375 miliónov ľudí angličtina rodným jazykom. Existuje asi 50 krajín, kde je angličtina primárnym jazykom. Ak budeme chcieť byť krajinou otvorenou, konkurencieschopnou a ochotnou spolupracovať so svetom, potreba znalosti aktívnej angličtiny bude aj u nás iba narastať. Naše nedostatočné jazykové schopnosti by nás mohli v budúcnosti vážne ohroziť. Nielen ako jednotlivcov pri hľadaní zamestnania, ale aj krajiny v konkurencii s tými, ktoré sú schopné napredovať v tomto smere rýchlejšie. Personalisti už teraz hovoria o angličtine ako o základnej kompetencii každého zamestnanca, ktorá však na Slovensku stále nie je samozrejmosťou.

 

Po anglicky stále dobre nevieme

Slováci nepochybujú, že je angličtina potrebným a užitočným jazykom. Potvrdili to aj štatistiky prieskumu Eurobarometra, kde sa uvádza, že angličtinu považuje za najužitočnejší jazyk 63 percent Slovákov. Opýtaní sa tiež vyjadrovali k užitočnosti angličtiny pre budúcnosť detí. Za dôležitú ju považovalo až 87 percent Slovákov. Napriek tomu sme na tom s jej ovládaním nelichotivo. Podľa Barometra je porozumenie v tomto jazyku v EÚ 25-percentné, no na Slovensku je to iba 14 percent.

Paradoxne si však myslíme, že sme na tom s angličtinou dobre. Podľa prieskumu expertného tímu To dá rozum si až 70 percent Slovákov myslí, že mladí ľudia vedia dobre po anglicky. Analytička Martina Kubánová však tiež upozorňuje na úroveň, ako angličtinu mladí ľudia v porovnaní s rovesníkmi z iných krajín ovládajú. Hovorí, že je samozrejmé, že mladí vedia po anglicky lepšie ako staršia generácia. Ak sa však pozeráme na to, ako dobre vedia mladí ľudia po anglicky, odpoveď už nie je taká jednoznačná. Napríklad portál profesia.sk ukazuje, že firmy hľadajú najmä ľudí s aktívnou znalosťou anglického jazyka, ale takých je medzi mladými ľuďmi do 34 rokov asi len štvrtina,“ upozornila. Pre porovnanie, v Dánsku či Švédsku po anglicky hovoria dobre takmer dve tretiny mladých ľudí.

Slabú znalosť anglického jazyka Slovákov potvrdzuje aj medzinárodná vzdelávacia spoločnosť EF Education First, ktorá robí každoročný prieskum, ako ľudia v rôznych krajinách ovládajú anglický jazyk. V ich prieskume z roku 2016 sa Slovensko umiestnilo na 21. mieste zo 72 porovnávaných krajín. Na vrchole rebríčka sa pravidelne umiestňujú škandinávske krajiny. Česi obsadili 16. miesto a Poliaci dokonca 10. miesto. V rámci EÚ stačila naša úroveň angličtiny na 17. miesto z 26 porovnávaných krajín.

 

Ako učiť deti efektívnejšie?

Začať musíme kvalitne a intenzívne učiť angličtinu už od základných škôl. Hneď ako sa stáva cudzí jazyk povinným predmetom. Dôležití sú pri tom kvalitní učitelia, kreatívne a pútavé materiály i intenzita, akou sú deti cudziemu jazyku vystavené. A čo by mohlo angličtinu u nás ešte zlepšiť?

 

1) Filmy a programy v angličtine

Škandinávske krajiny sú na vrchole rebríčka anglicky hovoriacich krajín už dlhodobo. Hoci patria tieto jazyky k angličtine príbuzným jazykom, čo uľahčuje malým deťom učenie, každodenné vystavenie detí anglickému jazyku je tu neporovnateľne vyššie. Sú to napr. filmy či detské programy, ktoré si tieto deti pozrú iba v angličtine. A už len to je obrovský rozdiel, ktorý každý deň deti dostávajú do daru. Koľko času deti denne strávia pri televízii? Ak by sme to započítali do výuky anglického jazyka s prihliadnutím na nezanedbateľný fakt, že téma filmu či rozprávky ich zaujíma, škandinávske deti sa učia anglicky ďaleko viac.

 

2) Kontakt s native spíkrami

Už kedysi bežne v školách fungovali korešpondenčné priateľstvá pod vedením učiteľov. Niekto si písal s deťmi z Ruska, iný z Nemecka či Rakúska. A niektorým sa podarilo i stretnúť. Chcelo to od učiteľov veľa energie navyše, ale stálo to za to. Na tieto pravidelné listy sa deti strašne tešili a dokázali pri ich písaní stráviť hodiny. Ich motivácia a spätosť s jazykom bola vďaka týmto zážitkom úplne iná. Stretnutia so vzdialenými kamarátmi už boli iba vrcholom ich dlhodobého snaženia.

Dnes je už komunikácia ďaleko rýchlejšia a odlišná. Deti využívajú sociálne siete či e-maily, no aj v dnešnej dobe sa takéto priateľstvá medzi školami dajú budovať a napriek tomu to nie je v školách samozrejmosť. Asi by boli trošku v inom duchu ako kedysi. Možno by mohli mať podobu skype-ových rozhovorov alebo pravidelných chatov. Možností je veľa. Stačilo by zahrnúť ich pri učení do svojich priorít.

 

3) Čítanie kníh v cudzom jazyku podľa vlastného výberu

Pravidelné čítanie kníh počas školy, i mimo nej, patrí tiež k výhodám, ktoré škandinávske krajiny vo svojom školskom systéme považujú za prioritu. Učitelia môžu dať deťom na výber, aké knihy by v danom jazyku chceli čítať, no dohliadajú na čas a pravidelnosť, s ktorou sa deti tejto činnosti venujú.

 

4)  Viac hodín v anglickom jazyku počas vyučovania

Intenzívnejšie vystavenie detí angličtine je možné dosiahnuť aj vyučovaním ďalších predmetov v tomto jazyku na všetkých školách. Tak to napr. testujú Holanďania a ich výsledky sú zatiaľ pozitívne. Umožnili základným školám učiť 15 percent času z vyučovania v angličtine. Majú tak v anglickom jazyku, prípadne francúzskom či nemeckom, aj predmety ako históriu či telesnú výchovu. Aj toto môže byť spôsob, ako deti priviesť k tomu, aby v cudzom jazyku čo najskôr začali prirodzene rozmýšľať.

 

5) Kvalitné materiály na vyučovaní

Jedným z dôvodov, prečo v porovnaní s inými európskymi krajinami zaostávame, je aj fakt, že sme na školách začali vyučovať anglický jazyk až po páde komunizmu, čo so sebou prinieslo problémy s pripravenosťou učiteľov na tento predmet a nedostatkom kvalitných materiálov. Do toho času sa vyučovala hlavne ruština a nemčina. Mnohí učitelia sa museli po páde komunizmu preškoliť na nový jazyk. A nebolo to jednoduché. Naučiť sa na vysokej úrovni nový cudzí jazyk v dospelom veku nejde mávnutím čarovného prútika. Učitelia potrebovali čas a kvalitné materiály, ktoré tu žalostne chýbali. Investovať pravidelne do tvorby kvalitných materiálov pre učiteľov a školení sú veci, ktoré by mali byť samozrejmosťou a prioritou ministerstva školstva, aby sme vychovávali deti s jazykovými schopnosťami, ktoré trh práce reálne potrebuje.

 

Čo majú dnešní učitelia angličtiny k dispozícii?

Prvým celonárodným projektom, kde boli v centre pozornosti cudzie jazyky, bol päťročný projekt Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, realizovaný za podpory slovenských univerzít. Odborníci však kritizovali, že práve investícia do učiteľov anglického jazyka v rámci tohto projektu bola najnižšia v porovnaní s učiteľmi iných jazykov. Učitelia angličtiny počas školení nemali možnosť individuálnejšieho prístupu od lektorov, čo sa odrazilo aj na efektivite tohto vzdelávania.

Projekt, ktorý učitelia považovali vo svojej praxi pri učení detí za prínosný a pomohol zvýšiť efektivitu výuky angličtiny na základných školách, bol národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách, známy ako EnglishOne, ktorý realizovalo Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

 

Zdroj: EnglishOne


Od roku 2015 už 3000 učiteľov v základných školách na celom Slovensku učí pomocou týchto nových moderných materiálov atraktívnejšie a inovatívnejšie. Učitelia získali prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, metodiky pre seba aj pracovné listy pre žiakov a okrem toho aj školenia zamerané na moderné trendy vo výučbe anglického jazyka.

Podľa prieskumu ide doteraz o najúspešnejšie a najlepšie hodnotené aktivity z minulosti. Učitelia v prieskume uviedli, že žiaci získali pozitívnejší prístup k jazyku, zvýšila sa ich aktivita na hodinách, ako aj motivácia k učeniu. V 96-percentách zapojených tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95-percentách dosahovali väčší učebný pokrok ako predtým. Rovnako pozitívne vyznel prieskum aj v hodnotení prínosu moderných výučbových materiálov pre učiteľov. Až 95 percent uviedlo, že boli veľmi prínosné pre ich učiteľskú prax, pričom 91 percent odporúčalo zapojiť do pokračovania aj svojich kolegov.

Vďaka pokračovaniu EnglishOne, ktoré pripravilo MPC na školský rok 2017/2018, sa môžu didaktické prostriedky EnglishOne dostať aj do ďalších škôl a k väčšiemu počtu učiteľov a žiakov.

Navyše, aktívni učitelia, ktorí budú materiály EnglishOne používať, budú môcť získať na vyučovanie native spíkra, prípadne konverzačnú hodinu s ním cez Skype, dohodnúť si ukážkovú hodinu s expertom EnglishOne alebo môžu vyhrať pobyt vo Veľkej Británii v jazykovej škole akreditovanej British Council.

Tí učitelia, ktorí zatiaľ nevyučovali s materiálmi EnglishOne, ich teraz môžu dostať jednoducho a bezplatne. Stačí, ak na začiatku školského roka prejavia svoj záujem u riaditeľa ich školy, ktorý od MPC dostal detailné informácie, ako kompletnú sadu materiálov pre svojich učiteľov zabezpečiť. Materiály budú školám dodávané do vyčerpania kapacity.

 

Riaditelia základných škôl môžu o nové materiály pre svojich angličtinárov žiadať do 15. septembra 2017 cez web www.englishone.sk.

Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku