Do tejto základnej školy dostanete dieťa ťažšie ako na Harvard či Stanford

Základná škola Hunter College Elementary School je prestížna škola v New Yorku, kde sa každoročne hlási približne 2500 detí. Príjmu však iba tie najlepšie.
Základná škola Hunter College Elementary School je prestížna škola v New Yorku, kde sa každoročne hlási približne 2500 detí. Príjmu však iba tie najlepšie. / Zdroj: Wikipedia

Základná škola Hunter College Elementary School je prestížna škola v New Yorku, kde sa každoročne hlási približne 2500 detí. Príjmu však iba tie najlepšie.

 

Aj verejné školy môžu fungovať ukážkovo

Táto základná škola je na absolútnom vrchole, kam chcú newyorskí rodičia svoje deti dostať. Navyše to nie je žiadna súkromná škola, a tak nemusíte čakať ani žiadne šialené školné. Ide o skutočný výber, kde sa dostanú len tí najlepší z najlepších. Jej cieľom je nájsť a rozvíjať intelektuálne nadané deti. Každoročne sa sem hlási okolo 2500 detí a pravidelne príjmu len 25 chlapcov a 25 dievčat, čo predstavuje 2 percentá prijatých uchádzačov v porovnaní so záujmom verejnosti. Náročnosť dostať sa na túto školu preto možno bez problémov porovnať s najprestížnejšou Stanfordskou univerzitou, kde sa dostane napríklad 4,69 percent uchádzačov.

Poskytuje vzdelávanie pre deti od 4 rokov materskej školy až po 6. ročník základnej školy. Určite vám neuniklo, že má základná škola v názve aj slovo „college,“ čo znamená stredná škola. Je totiž v správe Hunter College a City University of New York, kde jej študenti často pokračujú v štúdiu.

 

Ako sa na takúto školu možno dostať?

Jediným možným vstupom do tejto školy je prijatie do prvého ročníka materskej školy. Ak bol uchádzač v tomto momente odmietnutý, do 1.ročníka základnej školy nemá viac možnosť prihlášku podať. Na prestížnych univerzitách napríklad túto možnosť máte.

Perspektívni žiaci musia absolvovať Stanford–Binet IQ test. Tento test sleduje u nich 5 vecí: vedomosti, kvantitatívne uvažovanie, schopnosti zapamätania, spracovanie vizuálnych priestorových podnetov a plynulú argumentáciu.

 

Tento test pochádza z roku 1905 od psychológga Alfréda Bineta. Vymyslel spolu s jeho asistentom Theodorom Simonom sériu úloh, ktoré predstavujú schopnosti, ktoré deti získavajú v predškolskom veku. Napríklad ukazujú prstom a pomenujú časti tela alebo správne zoradia číslice. Vďaka tomuto testu následne dokázali určovať mentálny vek detí. To znamená, že napríklad 5-ročné dieťa rozmýšľa ako 7-ročné a pod. Ich test bol časom doplnený o vzorec, a tak bolo vďaka nemu možné merať IQ už i malým deťom.

 

Dnešná piata verzia tohto testu SB5 umožňuje merať IQ už aj u 2-ročných detí a sleduje verbálne i neverbálne prejavy dieťaťa. Vzhľadom na vek dieťaťa tento test môže trvať od 15 minút do 1,5 hodiny.

 

Stanfordský IQ Binetov test obsahuje napríklad aj úlohy ako:

Ktorý deň v týždni je dnes? Ktorý je rok?

Čo je na obrázku zvláštne? 

Ukáž na obrázok, ktorý obsahuje najširšiu, najkľukatejšiu a najužšiu vec.


Zoraď závažia od najťažšieho po najľahšie.

Počítaj odzadu 1-4.

Vymysli si vetu, ktorá obsahuje tieto 3 slová.

 

Škola informuje rodičov, že by na tieto testy deti pripravovať nemali. Ak škola zistí, že sa tak stalo, ich deti môžu byť diskvalifikované. Týmto úvodným testom sa každoročne vyselektuje približne 250 detí s najvyšším skóre. Následne sú tieto deti pozorované ako individuálne reagujú na rovesníkov a individuálne na učiteľa. Komisia potom vyberie deti bez toho, aby poznala ich mená alebo iné identifikačné faktory.

 

Napriek tomu, že priestorovo a vybavením nejde o žiadnu najkrajšiu dizajnovú školu, Hunter College Elementary School má neskutočne vysokú reputáciu kvôli svojmu kvalitnému programu a učiteľom. Robí so svojimi nadpriemerne nadanými žiakmi veľké pokroky, a to aj bez toho, aby tu rodičia nechávali každý mesiac nekresťanské peniaze. Táto škola je živým príkladom, že aj verejné školy môžu byť skutočne vysokej kvality.

 

Zdroj: Inside schools

 

Zdroj: Inside schools

 

Zdroj: Inside schools

 

Zdroj: Inside schools

 

Zdroj: Inside schools

Zdieľať na facebooku