Logopedické cvičenia - výslovnosť B

Logopedické cvičenia na správnu výslovnosť B
Logopedické cvičenia na správnu výslovnosť B / Foto: Bigstock

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa nehovorí správne. Bude potrebné mu trošku pomôcť a zamerať sa na rôzne cvičenia, ktoré ho v rozvoji reči podporia. Dnes sa zameriame na písmeno B.

 

Deti si materinskú reč osvojujú prirodzene. Čím skôr sa tak stane, tým skôr sa rozvinie ich myslenie a pamäť. Záleží od výchovného prostredia, ako prirodzene, ľahko a včas sa reč rozvinie. Ak dieťa počuje okolo seba správne vyslovovanú reč, má priaznivé predpoklady na úspešné zvládnutie vlastnej reči. Veľa detí sa naučí vyslovovať samo, len počúvaním a odzeraním reči. Niektoré treba podporiť, napríklad aj v prípade, že potrebujete aktivizovať deti, ktoré sú v hovorenom prejave hanblivé. Pripravili sme príklady aktivít podporujúcich rozvoj reči detí zábavnou formou.

 

Základom prevencie nesprávnej výslovnosti je v prvom rade správny rečový vzor a využitie hier, pesničiek, riekaniek, ktoré podporujú motiváciu k hovoreniu a k rozvoju detskej slovnej zásoby. Vhodnými pomocníkmi v prevencii nesprávnej výslovnosti sú rytmus a pohyb.

 

Gymnastika hovoridiel

Cieľ: uvoľniť svalstvo tváre a rozcvičiť rečové orgány.

 • rozkmitanie pier (fŕkame ako koník)
 • prskanie (ako keď štartuje auto)
 • nafukovanie líc (zjedli sme balón)
 • postupné nafukovanie líc, najprv jedno líce a potom druhé (máme v ústach pingpongovú loptičku)
 • mimika tváre (hra na zrkadlo, dieťa napodobňuje v tvári rodiča/učiteľa)
 • čistenie zubov jazykom
 • oblizovanie pery ( máme pery od čokolády)
 • vysúvanie/vyplazovanie jazyka (ako čert)

 

Logogymnastika

Cieľ: spojiť rečový prejav dieťaťa s pohybom a zameranie na nesprávne vyslovovanú hlásku.

Deti recitujú  riekanku, ktorú spájajú s pohybovým vyjadrením jej obsahu, za účelom rozvíjania a korekcie výslovnosti.

 

Včielky

Bzučia včielky v úbočí,  /Beh s mávaním v upažení,/

nik ich bzučať neučí. /stoj spojný, ruky vbok:/

Len si bzučia, stále bzučia, /voľný beh s upaženými rukami v priestore,/

letia kvietkom do náručia. /vbehnúť do náručia./

 

Všetky logopedické cvičenia na problémové hlásky nájdete TU: Logopedicke-cvicenia

 

Dychové cvičenie

Cieľ: Úlohou dychových cvičení je prehĺbiť dýchanie a osvojiť si fyziologicky správny nádych a výdych pri hovorení, to znamená predĺžiť fázu výdychu.

Fúkací futbal: Vytvoríme si papierovú loptičku z pokrčeného novinového papiera. Na ploche stola si vyznačíme polovicu. Hráči sa posadia na stoličku, ruky si dajú za chrbát a snažia sa odfúknuť loptičku za polovicu a dať súperovi „gól“.

 

Fúkanie do balónov, nafukovaecj lopty: snažíme sa dostať loptu alebo balón k dohodnutému cieľu.


Artikulačné cvičenie

Cieľ: precvičovať správnu artikuláciu prostredníctvom napodobňovania zvukov.

 • zvonček: bim – bam – bom
 • bubon: bum – bam – bom

 

Zrakové cvičenie

Cieľ: cvičiť zrakové vnímanie, grafomotoriku.

 

Vyfarbi písmená B (sú 4).

Hry na precvičovanie hlásky

Cieľ: správne pomenovať obrázky, vyslovovať B v rôznych pozíciách slova, spájať slovo s prídavným menom, tvoriť krátke vety.

 

Slová: JABLKO, BANÁN, BOMBA, BONBÓN, HUBY, BUBON, KLOBÚK.

Slovné spojenia: BUBON – malý bubon, farebný bubon, ...

Vety: Barborka bubnuje na bubon.

 


Cieľ: pripravte si predmety v domácnosti, ktoré obsahujú písmeno B a dajte ich do kruhu.

 

Zopakujte predošlú úlohu. Pomenujte predmety, vytvorte slovné spojenia a nakoniec jednoduché vety.

Slová: BUDÍK, BALÓN,BÁBIKA, KABELKA,  ...

 

Základné zásady logopedických cvičení

 • Hry deťom len ponúkame, nikdy im ich nevnucujeme.
 • Ak dieťa stráca o hru záujem, je buď príliš ťažká, dieťa nepochopilo, čo od neho očakávame, alebo je unavené.
 • Ak nemá záujem hrať sa s nami to, čo mu ponúkame, nesmieme sa uraziť, možno má lepší nápad, ktorý môžeme v hre použiť.
 • Pri hrách, ktorými už cielene rozvíjame niektorú zručnosť, je vhodné postupovať pomalými krokmi a nároky postupne zvyšovať.
 • Ak dieťa nerozumie zadanej úlohe, nie je to jeho chyba, ale naša. Trpezlivo znova vysvetlíme postup a zopakujeme podstatu hry.
 • Ak sa z hry stratí pohoda, stane sa z nej nepríjemný nácvik.

 

Detské problémy s rečou si v úvode odkonzultujte aj s detským logopédom.Zdroj: cpppapdk.sk, rvp.cz
Zdieľať na facebooku