Aplikáciu ASDetect na včasnú detekciu autizmu môžu využiť aj slovenskí rodičia

Aplikácia ASDetect je podporný nástroj pre rodičov na včasnú diagnostiku autizmu.
Aplikácia ASDetect je podporný nástroj pre rodičov na včasnú diagnostiku autizmu. / Zdroj: Bigstock, ASDetect

Včasné rozpoznanie autizmu u dieťaťa dokáže zlepšiť jeho stav v neskoršom živote. Aplikácia ASDetect môže mnohým rodičov pri včasnej identifikácii symptómov pomôcť.

 

Porucha autistického spektra (ASD) je neurologická a vývojová porucha, ktorá ovplyvňuje, ako ľudia interagujú s ostatnými, komunikujú, učia sa a správajú sa. Hoci autizmus možno diagnostikovať v akomkoľvek veku, je označovaný za vývojovú poruchu, pretože symptómy sa vo všeobecnosti objavujú v prvých 2 rokoch života dieťaťa. Autizmus je známy aj ako spektrálna porucha, pretože existujú veľké rozdiely v type a závažnosti symptómov, ktoré ľudia pociťujú. Podľa Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5), ktorú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti používajú na diagnostiku duševných porúch, majú ľudia s poruchou autistického spektra často:

 • ťažkosti s komunikáciou a interakciou s inými ľuďmi;
 • obmedzené záujmy a opakujúce sa správanie;
 • symptómy, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť fungovať v škole, v práci a iných oblastiach života.

 

Hoci porucha autistického spektra môže byť celoživotnou poruchou, liečba a rôzne činnosti môžu zlepšiť symptómy a každodenné fungovanie človeka. Každé dieťa by malo absolvovať kvalitnú prehliadku u pediatra alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ranom detstve. Práve preto je veľmi dôležité ich včasné zachytenie, a to hlavne na úrovni pediatrov, ktorým sa odporúča, aby všetky deti absolvovali skríning autizmu. Rodičia by sa mali porozprávať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti svojho dieťaťa o skríningu alebo hodnotení poruchy autistického spektra. Ak dieťa počas tohto skríningového procesu vykazuje vývojové rozdiely v správaní alebo fungovaní, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dieťa poslať na ďalšie hodnotenie. Včasná detekcia môže tiež pomôcť rodičom určiť, ktoré služby, vzdelávacie programy a behaviorálne terapie budú pre ich dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou užitočné. Napriek dobre známym výhodám včasnej intervencie však stále existuje medzera medzi výskumom a praxou vo včasnej identifikácii tejto poruchy. 

            

V minulosti sa uvažovalo, že autizmus možno u detí diagnostikovať až neskôr. Aktuálne však Doc. Josephine Barbaro, hlavná výskumná pracovníčka OTARC, vyvinula metódu v Štúdii sociálnej pozornosti a komunikácie (SACS), ktorá identifikovala súbor správania alebo tzv. markerov „červenej vlajky“, ktoré sú charakteristické pre deti s autizmom už vo veku 12 mesiacov. Na základe tejto metódy bola vytvorená mobilná aplikácia s názvom ASDetect predovšetkým pre rodičov a opatrovateľov. 

 

Aplikácia ASDetect je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje rodičom a opatrovateľom posúdiť sociálnu pozornosť a komunikačné správanie ich detí mladších ako 2,5 roka (11 až 30 mesiacov). Táto aplikácia na sebahodnotenie pomocou videa je založená na komplexnom, dôslednom a prvotriednom výskume uskutočnenom vo Výskumnom centre autizmu Olgy Tennison. Prostredníctvom komplexnej štúdie doc. Barbaro vyvinula presný súbor behaviorálnych znakov autizmu, ktoré tvoria základ hodnotenia v ASDetect. Tieto skoré príznaky súvisia s nasledujúcim správaním u malých detí: 

 • Dôsledný očný kontakt s ostatnými.
 • Ukazovanie svojich hračiek ostatným.
 • Zapojenie sa do predstieranej hry.
 • Upriamenie pozornosti iných ľudí ukazovaním.
 • Reagovanie na svoje meno, pomocou gest, ako je mávanie na rozlúčku.
 • Kopírovanie alebo napodobňovanie činností iných ľudí.

 

Táto bezplatná mobilná aplikácia prevedie rodičov hodnotiacimi otázkami pomocou špeciálne vyrobených videí. Existujú videá s autistickými aj neautistickými deťmi. Každá z nich zobrazuje vývojový míľnik a niektoré otázky majú aj aktivity, ktoré môžete so svojimi deťmi robiť, aby vám pomohli na otázku odpovedať. Následne rodičia dostanú výsledok „nízkej“ alebo „vysokej“ pravdepodobnosti autizmu a komplexný e-mail s formálnymi výsledkami hodnotenia, ktorý môžu zaslať svojmu pediatrovi. Na základe výskumu s 83% presnosťou dokáže detegovať autizmus u detí. Obsahuje 3 hodnotenia primerané veku pre deti vo veku 12, 18 a 24 mesiacov.             

 

Slovensko v diagnostike autizmu výrazne zaostáva

Slovensko patrí medzi krajiny Európy, ktoré sa nachádzajú na chvoste vo vekovom priemere, kedy sa u detí diagnostikuje autizmus. Pritom čím včasnejší je záchyt a prístup k intervenciám, tým sú lepšie vyhliadky do budúcnosti u každého dieťaťa. "Ideálne je začať do konca druhého roku života. U nás je pritom veková hranica diagnostiky štyri až päť rokov. Máme síce povinný skríningový dotazník M-CHAT, ktorý majú pediatri povinnosť robiť pri desiatej až jedenástej preventívnej prehliadke, málokto ho však robí," upozornila Eva Turáková, zriaďovateľka Centra včasnej intervencie (CVI) v Prešove na konferencii Význam včasnej diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na poruchu autistického spektra.

 

Vďaka Projektu “Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny” vznikla aj slovenská verzia tejto aplikácie, ktorú si môže ktokoľvek stiahnuť úplne bezplatne na: play.google.com

 

Používanie aplikácie ASDetect je veľmi jednoduché:

 1. Stačí sa prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.
 2. Zadať základné informácie o dieťati (pomocou dátumu narodenia dieťaťa aplikácia zobrazí príslušné hodnotenie: 12 mesiacov, 18 mesiacov alebo 24 mesiacov).
 3. Vyplniť hodnotenie, odpovedať na otázky, čo vám zaberie približne pol hodinu. Následne môžete skontrolovať svoje odpovede. Môžete si aj znova pozrieť videá a v prípade potreby zmeniť svoje odpovede.
 4. Odošlite svoje odpovede a pozrite si výsledky. Následne dostanete výsledok s „vyššou“ alebo „nižšou“ pravdepodobnosťou, ako aj e-mail s komplexnými výsledkami.

 

ASDetect, aplikácia založená na dôkazoch na včasné odhalenie autizmu, poskytuje rodičom „bezpečný priestor“ na preskúmanie svojich obáv v pohodlí domova predtým, ako ich oznámia odborníkovi a/alebo iným členom rodiny, ktorí môžu často pôsobiť ako prekážka pri hľadaní pomoci. Má potenciál posilniť postavenie rodičov pri komunikácii ich obáv a podporiť ich pri zapájaní miestnych, relevantných odborníkov. Môže tiež podporiť gramotnosť rodičov v oblasti sociálnych komunikačných míľnikov a skorých indikátorov autizmu.

Čítajte viac o téme: Autizmus
Zdieľať na facebooku