ADHD u predškoláka

ADHD u predškoláka
ADHD u predškoláka / Foto: Bigstock

Javí sa vám vaše dieťa omnoho aktívnejšie a nepozornejšie ako jeho rovesníci? ADHD možno spozorovať už u detí v predškolskom veku, no zvyčajne sa s diagnostikou čaká neskôr, kedy sú deti zrelšie.

 

Zatiaľ čo ADHD je najčastejšie diagnostikovaná u detí školského veku, môže byť diagnostikovaná už u detí vo veku troch rokov. Deti, ktoré majú ADHD, vykazujú príznaky už ako veľmi malé. Rodičia si môžu všimnúť, že ich dieťa je aktívnejšie, zhovorčivejšie, impulzívnejšie alebo má väčšie problémy s počúvaním alebo dodržiavaním pokynov ako jeho súrodenci alebo kamaráti. Deti v predškolskom veku však môžu byť prirodzene nepozorné alebo hyperaktívne aj počas svojich najlepších dní, práve preto môže byť ťažké presne diagnostikovať poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Diagnóza malých detí s ADHD je „veľmi sporná“, pretože medzi bežnými vývojovými zmenami a symptómami duševnej poruchy existuje nejasná hranica. 

 

Príznaky ADHD v predškolskom veku

Pretože je prirodzené, že veľmi malé deti budú ešte ľahko rozrušiteľné a hyperaktívne, u predškolákov s ADHD často vynikne hlavne impulzívne správanie – nebezpečné skákanie, strkanie sa, nadávky, ubližovanie. Medzi ďalšie príznaky patrí: neznášajú aktivity, ktoré trvajú 5 a viac minút, veľa rozprávajú a robia viac hluku ako rovesníci, veľmi rýchlo strácajú záujem o aktivity, často sa zrania, môžu sa správať bezohľadne spôsobmi, ktoré môžu viesť k nebezpečnej situácii, správajú sa agresívne v škôlke, nedodržiavajú pokyny a často prerušujú ostatných.

Vo veku štyroch alebo piatich rokov sa však väčšina detí naučí, ako venovať pozornosť ostatným, sedieť ticho, keď im to niekto povie a nepovedať všetko, čo im napadne. Takže v čase, keď deti dosiahnu školský vek, deti s ADHD vynikajú vo všetkých troch typoch správania: nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita.

 

Mýty a fakty o ADHD

Mýtus: Všetky deti s ADHD sú hyperaktívne.

Fakt: Niektoré deti s ADHD sú hyperaktívne, ale mnohé iné nemajú problémy s nadmernou aktivitou. Deti s ADHD, ktoré sú nepozorné, ale nie príliš aktívne, sa môžu javiť ako nemotivované.

 

Mýtus: Deti s ADHD nevedia udržať pozornosť.

Fakt: Deti s ADHD sa často dokážu sústrediť na aktivity, ktoré ich bavia. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažia, majú problém udržať pozornosť, keď je úloha nudná alebo sa opakuje.

 

Mýtus: Deti s ADHD by sa mohli správať lepšie, keby chceli.

Fakt: Deti s ADHD sa možno snažia, aby boli dobré, ale stále nedokážu pokojne sedieť, zostať ticho alebo venovať pozornosť. Môžu pôsobiť neposlušne, ale to neznamená, že to robia zámerne.

 

Mýtus: Deti z ADHD nakoniec vyrastú.

Fakt: ADHD často pokračuje až do dospelosti, takže nie je na mieste čakať, že z toho vyrastú. Liečba im môže pomôcť naučiť sa zvládať a minimalizovať príznaky.

 

Mýtus: Lieky sú najlepšou možnosťou liečby ADHD.

Fakt: Lieky sa často predpisujú na poruchu pozornosti, ale pre niektoré deti to nemusí byť najlepšia voľba. Efektívna liečba ADHD zahŕňa aj vzdelávanie, behaviorálnu terapiu, podporu doma a v škole, cvičenie a správnu výživu.

 

Prečo je dôležité riešiť ADHD u môjho predškoláka v ranom veku

U predškolákov s ADHD je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať ťažkosti v škôlke alebo v škole, vrátane problémov s rovesníckymi vzťahmi, učením a vyššiemu riziku úrazov. Včasná diagnóza je dôležitá, aby mohli dostať potrebnú pomoc na minimalizáciu týchto problémov. Dokonca aj pre predškolákov, ktorí môžu mať nejaké príznaky, ale nemajú ADHD, sú tieto rané roky obdobím, kedy dochádza k významnému vývinu mozgu. Toto je optimálny čas na to, aby sa naučili pozitívnemu správaniu a aby ste vy ako rodičia vedeli, ako im efektívne pomôcť učiť sa. Najlepšie je riešiť problémové správanie čím skôr. 

 

Ako by sa malo liečiť ADHD u predškolákov

Pokiaľ ide o liečbu detí predškolského veku, využíva sa najskôr behaviorálna liečba a lieky len v prípade potreby. Behaviorálna terapia od detských a dospievajúcich terapeutov, ktorí sa špecializujú na ADHD, poskytne rodičom aj deťom techniky na učenie a posilnenie pozitívneho správania a zručností. To im pomôže úspešne fungovať doma aj v škole. Tieto deti nemusia mať zručnosti a správanie, ktoré vedie k tomu, že sa im dostáva pozitíva pozornosť. Často majú tendenciu sa správať zle a sú v situáciách, keď sú trestané častejšie ako iné deti. To môže mať negatívny vplyv na ich sebaobraz a spôsobiť zvýšenie ich problémového správania. Zatiaľ čo porucha pozornosti nie je spôsobená zlým rodičovstvom, existujú účinné rodičovské stratégie, ktoré môžu viesť k náprave problémového správania. Deti s ADHD potrebujú štruktúru, konzistenciu, jasnú komunikáciu a odmeny a dôsledky pre ich správanie. Potrebujú tiež veľa lásky, podpory a povzbudenia. Preto je dôležité:

  • Postarať sa o seba, aby ste sa mohli lepšie postarať o svoje deti.
  • Vytvorte štruktúru a držte sa jej.
  • Stanovte si jasné očakávania.
  • Podporujte cvičenie a spánok.
  • Pomôžte deťom zdravo sa stravovať.
  • Naučte ich, ako si nájsť priateľov. Pomôžte im stať sa lepšími poslucháčmi, naučiť sa čítať tváre a reč tela ľudí a plynulejšie komunikovať s ostatnými.
Zdieľať na facebooku