10 spôsobov, ako viesť deti k tomu, aby mali pozitívny vzťah ku škole

Foto:, Shutterstock
Aj rodičia môžu ovplyvniť motiváciu dieťaťa vzdelávať sa. / Foto:, Shutterstock

Škola je často nudná a nespĺňa predstavy detí o tom, ako by sa chceli učiť nové informácie a zručnosti. Postupne strácajú zvedavosť a záujem o školu. Čo môžete urobiť pre to, aby mali k vzdelávaniu lepší vzťah?

 

1 | Pomáhajte dieťaťu aktívne s domácimi úlohami

Samozrejme, aktívne neznamená, že nadiktujete deťom správne výsledky príkladov, či dokonca napíšete domáce úlohy za vaše dieťa. Máme na mysli záujem o to, čomu sa vaše deti práve v škole venujú. Vyhraďte si čas, kedy sa ich spýtate, čo nové v škole zažili, čo ich zaujalo, čo sa dozvedeli. Sadnite si ku nim pri písaní domácich úloh. Dieťa nadobudne pocit istoty, keď bude vedieť, že sa vás môže niečo spýtať, či poradiť.

 

2 | Naučte ho učiť sa kreatívne

Učenie memorovaním je nudné a celkový efekt nie je dlhodobý. Preto pomôžte dieťaťu naučiť sa „učiť sa“. Miesto bezmyšlienkovitého opakovania sa s ním hrajte jazykové hry, matematické hry, čítajte knihy, rozprávajte sa. Ďalším dôležitým krokom pre vaše dieťa je opakovať si naučené. Budete prekvapení čo všetko sa môžu deti naučiť prostredníctvom hier.

 

3 | Vytvorte systém odmien

Systém odmien väčšinou funguje na základe dobrých známok. Niektorí rodičia odmeňujú svoje deti práve za dobré známky. Dôležité je, uvedomiť si, že nie je dôležitý výsledok. Pri deťoch by sme mali sledovať ich vlastný pokrok. Odmeňovanie úsilia je dôležité v prípade, ak chcete ukázať deťom pozitívnu motiváciu a chuť učiť sa. Chuť učiť sa, nie kvôli známkam, ale z túžby po poznaní a zvedavosti po vedomostiach.

 

4 | Pomáhajte škole

Ukázať deťom, ako milovať školu, môžeme aj formou dobrovoľníctva. Nemusíte venovať veľa času, aby ste sa zapojili do školských aktivít. Existuje veľa spôsobov, ako sa zapojiť či už vo väčšej alebo menšej miere.

 

5 | Vlastné miesto na úlohy

Vytvorte dieťaťu vlastný priestor na domácu prípravu. Spolupracujte na vytvorení domáceho priestoru spolu s ním. Prenechajte mu zodpovednosť na výbere farby či návrh vzhľadu priestoru, kde si bude robiť domáce úlohy a pripravovať sa do školy. Tým, že prenecháte dieťaťu zodpovednosť na rozhodovaní o vlastnom priestore, bude sa viac tešiť na domácu prípravu počas školského roka. Pri písaní domácich úloh a príprave na vyučovanie je dôležité, aby priestor zodpovedal určitým kritériám. Miesto by malo pôsobiť tak, aby sa dieťa vedelo upokojiť a sústrediť na školskú prácu. Bez rozptyľovania televíziou, mobilného telefónu či tabletu.

 

6 | Nezahlcujte dieťa mimoškolskými aktivitami

Každý rodič chce, aby jeho dieťa zažilo čo najviac zážitkov. Preto prihlasujeme deti na rôzne mimoškolské aktivity, krúžky či šport. Ak nechceme zo svojich detí urobiť „zaneprázdnených dospelých“, nemôžeme to preháňať ani v tejto oblasti. Je vhodné vybrať jednu, dve aktivity, na ktoré bude dieťa chodiť s radosťou, ale zároveň, aby malo dostatok času na školské aktivity a vlastný priestor.

 

7 | Podporujte detské priateľstvá

Priateľstvo môže urobiť veľkú zmenu v detskom postoji ku škole. Ak deti majú v škole dobrých priateľov, chodia tam s radosťou. Môže to pomôcť deťom tešiť sa do školy, aj po dlhšom časovom období, ako sú napríklad prázdniny. Väčšina detí sa so svojimi spolužiakmi počas prázdnin nevidí a potom sa tešia na to, ako sa so všetkými prázdninovými zážitkami budú môcť podeliť so svojimi kamarátmi.

Ako rodičia, môžete pozitívne ovplyvniť priateľstvá vašich detí, tým, že sa ich budete na priateľov pýtať. Prípadne sa zoznámite s ich rodičmi a ľahšie tak vytvoríte príležitosti na priateľstvo medzi deťmi.

 

8 | Zmeňte zlú skúsenosť na dobrú

Určite si neraz spomínate na to, ako ste sa báli prísť domov, keď ste dostali zlú známku. Strach z toho, že sklamete rodičov, dostanete trest, či iné detské obavy. Veľakrát ste dúfali, že sa rodičia nespýtajú na to, ako dopadla písomka. Prípadne ste sa tvárili, že ste si zabudli žiacku knižku náhodou v škole. Neopakujte históriu. Premeňte zlú skúsenosť z vášho vlastného detstva na dobrú skúsenosť. Pristupujte k dieťaťu takým spôsobom, aby nezažívali podobné pocity úzkosti pri zlej známke. Spýtajte sa radšej čomu nerozumie, čo potrebuje vysvetliť. Ponúknite svojmu dieťaťu taký pocit, ktorý možno chýbal vám. Pocit toho, že k vám môže prísť bez toho, aby malo strach. Aj takýto prístup prináša lásku ku škole.

 

9 | Zúčastňujte sa pravidelných triednych schôdzok s triednym učiteľom

Viete s čím vaše dieťa v škole zápasí? V čom naopak vyniká? Aj tieto otázky vám môže priblížiť pravidelný kontakt s triednym učiteľom. Bude pre vás jednoduchšie pomôcť dieťaťu objaviť lásku ku škole, ak budete počuť od učiteľa, čo robí vaše dieťa výborne a v čom potrebuje trošku zabrať. Schôdzky sa netýkajú len vzdelávacích výsledkov vášho dieťaťa. Rovnako dôležitým zistením môže byť pre vás, ako sa vášmu dieťaťu darí v sociálnych vzťahoch.

 

10 | Buďte vzorom

Vždy ste sa túžili vrátiť do školy? Naučiť sa niečo nové? Ukážte deťom, že na školu nie je nikdy neskoro. Nemusíte si hneď podávať prihlášku na vysokú školu. Možno vás zaujal kurz, ktorý sa realizuje vo vašom meste alebo vyskúšajte zaujímavý online kurz, ktorý ponúka niečo, o čom ste sa chceli vždy dozvedieť viac alebo sa samovzdelávajte pomocou videí na YouTube. Možnosti sú dnes neozaj neobmedzené. Môžete byť pre dieťa reálnym vzorom, ktorý ukazuje, že vzdelávať sa je dôležité a prirodzené v každom veku.

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku