Perfekcionizmus môže poškodiť aj toho najtalentovanejšieho študenta, ale školy to môžu zmeniť

Perfekcionizmus u detí a mladých ľudí môže viesť k problémom s duševným zdravím.
Perfekcionizmus u detí a mladých ľudí môže viesť k problémom s duševným zdravím. / Foto: Bigstock

Autor: Andrew P. Hill, profesor School of Science, Technology, and Health, York St John University

 

V závislosti od okolností môže perfekcionizmus viesť k lepším výkonom v škole alebo v práci. Alebo môže zhoršiť výkon. Ale akékoľvek zvýšenie výkonu bude pravdepodobne prevážené problémami s wellbeingom. Napríklad existuje spojenie medzi perfekcionizmom a syndrómom vyhorenia a depresiou. Dôkazy o týchto typoch negatívnych účinkov sa našli v rôznych prostrediach vrátane mladých ľudí, pre ktorých je perfekcionizmus faktorom zraniteľnosti duševného zdravia. Praktické opatrenia – ako napríklad školské hodiny – by to však mohli zmeniť.

Perfekcionizmus je osobnostná charakteristika, ktorá zahŕňa tendenciu mať nerealisticky vysoké štandardy a byť prehnane kritický. Môže to viesť ku komplexnej zmesi túžby niečo dokázať a strachu z nedostatočnosti a následne k častým skúsenostiam s úzkosťou, obavami a pochybnosťami.

 

Čo zistil výskum?

Existuje niekoľko nedávnych štúdií, ktoré názorne ilustrujú zraniteľnosť mladých ľudí voči perfekcionizmu. Napríklad v jednej štúdii vedenej doktorandom v mojej výskumnej skupine som sa zameral na vzťah medzi perfekcionizmom a používaním sociálnych médií.

Štúdia 135 dospievajúcich dievčat zistila, že tínedžerky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou hlásili depresívne symptómy pri porovnaní ich vzhľadu s ostatnými, boli tie, ktoré uvádzali vyššiu úroveň „sebakritického perfekcionizmu“.

Naša výskumná skupina tiež vykonala veľký prehľad akademického výskumu zameraného na perfekcionizmus medzi akademicky nadanými študentmi. To tiež ukázalo rôzne spôsoby, akými môže perfekcionizmus ovplyvniť študentov. Na základe 36 štúdií v tejto oblasti sme zistili, že pochybnosti, obavy a strach charakteristické pre perfekcionizmus si môžu vybrať svoju daň aj u tých najtalentovanejších študentov.

Prekvapivo iba jedna štúdia testovala praktické spôsoby riešenia perfekcionizmu. Zistenia však boli sľubné. Existovali určité dôkazy, že séria lekcií zameraných na zvládanie tlakov, očakávaní a nezdravých aspektov perfekcionizmu môže študentom pomôcť.

Motivoval nás nedostatok práce v tejto oblasti a presvedčenie, že učitelia a školy môžu zohrať kľúčovú úlohu pri predchádzaní ťažkostiam s perfekcionizmom ešte skôr, ako vzniknú. Skúmali sme, čo sa dá urobiť v triede na podporu študentov, ktorí majú perfekcionistické sklony.

 

Praktické prístupy zvládania perfekcionizmu

V spolupráci s vzdelávacou neziskovou organizáciou National Association for Able Children in Education ( NACE ) sme spolu s kolegami zhromaždili zdroje, ktoré pomôžu školám reagovať na túto oblasť záujmu a poskytnúť praktické návrhy pre mladých ľudí, učiteľov a rodičov.

 

Jedným z našich zdrojov je jednoduchá hodina v triede určená na zvýšenie úrovne „gramotnosti perfekcionizmu“. Naším zámerom pri vytváraní zdroja bolo pomôcť mladým ľuďom rozpoznať črty perfekcionizmu, zvýšiť ich znalosti o dostupnej pomoci a stať sa ochotnejšími vyhľadať pomoc, ak je to potrebné. Lekcia poskytuje informácie o perfekcionizme a zahŕňa aktivitu zameranú na rozdiel medzi perfekcionizmom a robením vecí dobre.

Účelom tejto úlohy je zdôrazniť, že dobré je často dosť dobré. Usilovať sa o dokonalosť je zbytočné a nereálne a tvrdo pracovať a robiť to najlepšie, čo dokážete, sa nelíši len od toho, aby ste boli dokonalý, ale aj od lepšieho a odmeňujúceho cieľa.

Zamerajte sa skôr na to, čo je vo vašich silách, než na dokonalosť. 

 

Ďalšia aktivita učí mladých ľudí o rôznych „príchutiach“ perfekcionizmu. Táto analógia upriamuje pozornosť na to, ako perfekcionizmus prichádza v rôznych formách a ako môže zahŕňať názory iných a ako sa iní pozerajú na nás. Máme tendenciu premýšľať o perfekcionizme z pohľadu osobných nárokov – napríklad máme pre seba nerealistické štandardy. Perfekcionizmus však môže zahŕňať aj iných, ktorí očakávajú dokonalosť od ostatných alebo veria, že iní očakávajú, že budete dokonalý. To znamená, že perfekcionizmus ovplyvňuje nielen naše vlastné blaho, ale môže mať negatívny vplyv aj na naše vzťahy s ostatnými.

 

Nedávno sme testovali materiály na jednej strednej škole. Študentov previedol lekciou učiteľ, ktorý dostal malé školenie a možnosť klásť otázky a používať so žiakmi materiály. Z nášho hodnotenia hodiny vyplynulo, že mala pozitívny vplyv na žiakov. Po lekcii študenti uviedli, že majú viac vedomostí o perfekcionizme a lepšie rozpoznali dôležitosť hľadania podpory, ak je to potrebné.

 

Je tiež dôležité, aby učitelia zvážili, do akej miery môže súčasná prax v ich triedach neúmyselne podporovať perfekcionistické myslenie ich študentov.

Nerealistické očakávania, častá alebo nadmerná kritika, úzkosť z chýb a verejné používanie odmien a sankcií, to všetko môže posilniť perfekcionizmus študentov. Hoci ide o novú oblasť výskumu a pedagogickej praxe, myslíme si, že je kľúčová pre dlhodobé pozitívne zmeny.

 

Učitelia a rodičia musia byť schopní rozpoznať perfekcionistické správanie a ťažkosti, ktoré môžu deti a mladí ľudia v dôsledku toho pociťovať. V školách je zvýšenie pochopenia perfekcionizmu medzi učiteľmi užitočným spôsobom podpory duševnej pohody študentov.

 

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Čítajte viac o téme: Nadané deti, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku