Nadané deti

Perfekcionizmus môže poškodiť aj toho najtalentovanejšieho študenta, ale školy to môžu zmeniť

Dôkazy o negatívnych dopadoch perfekcionizmu sa našli aj u mladých ľudí, pre ktorých je perfekcionizmus faktorom zraniteľnosti duševného zdravia. Praktické opatrenia – ako napríklad školské hodiny – by to však mohli zmeniť.

Písmo Comenia Script nadaným deťom uľahčuje učenie

Zmena štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorej sa majú prváci učiť iba spojité písané písmo, sa týka aj nadaných detí. Jana Jurášková a Martina Mátychová priblížili jeho význam pri vzdelávaní nadaných detí.

Štartuje Malá logická olympiáda určená predškolákom

Po vlaňajšom úspechu Malej logickej olympiády určenej predškolákom organizátori ohlásili jej druhý ročník.