Mozog tínedžera: Čo sa v ňom deje a prečo vedie k rizikovejšiemu správaniu?

Mozog tínedžera sa stále vyvíja.
Mozog tínedžera sa stále vyvíja. / Foto: Pexels

Autori: Carmen Viejo a Noemí Toledano Fernández z Universidad de Córdoba

 

Byť tínedžerom nie je ľahké. Keď príde dospievanie, orientácia v nových zručnostiach, ako je zvládanie emócií, získanie väčšej nezávislosti od rodičov a zodpovednosť za rozhodnutia, z toho robí náročné obdobie. Chlapci a dievčatá budú experimentovať, riskovať, robiť chyby a nakoniec sa stanú dospelými. A keď premýšľame o dospievaní, niektoré z problémov, ktoré prichádzajú na myseľ, sú pitie, zmeny nálad, nadužívanie digitálnych technológií a sociálnych sietí, prvé sexuálne vzťahy, drogy, nechcené tehotenstvá, bitky. Je to komplikovaná etapa života, ktorú keď sme dospelí, ťažko si ju pamätáme a často nerozumieme.

Pre dospelých, ktorí žijú alebo pracujú s tínedžermi, je to tiež výzva. Je však dôležité pochopiť, ako tínedžeri vidia svet alebo čo ich núti správať sa určitým spôsobom. A súčasťou toho je porozumenie vývojovým podnetom, ktoré im pomáhajú definovať ich osobnú a sexuálnu identitu a naučiť sa byť súčasťou rovesníckej skupiny – emocionálne sa odpútať od rodičov, aby priatelia začali viac napĺňať ich emocionálne potreby.

 

Hľadanie rozkoše

Vedecké pokroky v neurovede nám pomáhajú pochopiť, ako dospievajúci vykonávajú rozhodovací proces. Snáď najvýznamnejším zistením je, že to pracujú s mozgom, ktorý sa ešte len vyvíja, takže nie všetky jeho kompetencie sú plne nadobudnuté. A to môže viesť k chybám.

Počas dospievania je veľa situácií, ktoré si vyžadujú rozhodovanie: vyskúšať niečo nové, priblížiť sa k inej osobe, ktorú považujeme za príťažlivú, alebo porušiť pravidlo stanovené v rodine. Všetky tieto rozhodnutia zahŕňajú dve oblasti mozgu, ktoré dozrievajú vo veľmi odlišných časoch.

Mezolimbický systém je okrem iného zodpovedný za reguláciu systému odmeňovania nášho tela. Tento systém posilňuje opakovanie správania, ktoré vytvára potešenie – ako je párty s priateľmi – alebo správanie pri prežití – ako je pitie vody z času na čas alebo počas veľmi horúcich dní. Aktivácia mezolimbického systému je čiastočne sprostredkovaná produkciou hormónov. To je dôvod, prečo počas dospievania je jeho aktivácia veľmi vysoká.


Prefrontálna kôra je v tomto čase tiež kľúčovou oblasťou mozgu, ktorá je zodpovedná za výkonné funkcie, ako je regulácia impulzov a sebakontrola. Jednou z jeho funkcií je posúdiť dôsledky určitého správania. Prefrontálny kortex je však vo vývoji počas našich dospievajúcich rokov. To znamená, že existuje deficit zrelosti v oblastiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za kontrolu správania.

Táto nerovnováha, ktorá sa vo vedeckej literatúre nazýva model duálnych systémov, je kľúčom k pochopeniu, prečo dospievajúci niekedy robia rozhodnutia, ktoré robia. V ich hlavách je vysoko aktivovaný systém hľadania potešenia kombinovaný s rozvíjajúcim sa systémom vedomej regulácie správania.

Je to skrátka ideálna kombinácia pre tínedžerov, aby sa zapojili do správania, ktoré dospelí považujú za rizikové.

 

Cítiť sa súčasťou skupiny

Okrem individuálneho rozvoja je v tejto fáze kľúčový aj sociálny svet adolescentov.

V týchto rokoch sa rovesníci stávajú základnou súčasťou socializácie a učenia. Chlapci a dievčatá sa úplne neodpútajú od rodiny, ale rozšíria svoj spoločenský kruh. Čoraz častejšie hľadajú dôveru, podporu a istotu u svojich priateľov.

Prioritou sa stáva prispôsobenie a prispôsobenie svojho správania tak, aby bol súčasťou tejto skupiny a cítil sa v nej integrovaný. A skupinové normy budú do veľkej miery regulovať individuálne správanie. To, čo ostatní vidia ako pozitívne a akceptované, bude žiadané a opakované. To, čo je cenzurované alebo vnímané ako negatívne, bude potlačené.

Takto sa rozvíjajúci sa tínedžeri budú snažiť prispôsobiť sa tomu, čo od nich očakáva skupina, pričom budú čeliť prvkom, ako je tlak rovesníkov – teda vplyv, ktorý je sociálna skupina schopná na človeka uplatniť – alebo dokonca „imaginárny sluch“, čo je charakteristika kognitívneho vývoja adolescentov, ktorá ich núti myslieť si, že ostatní sa na nich vždy pozerajú, hodnotia a posudzujú ich činy.

 

Úloha dospelých

Dospievanie je zložitý proces s veľmi špecifickými charakteristikami. Nemožno ich ešte považovať za dospelých, ale detinské správanie je tiež dávno za nimi. Pre dospievanie bolo a stále je charakteristické riskovanie.

Táto etapa však nemusí byť búrlivá ani pre nich, ani pre dospelých v ich živote, ak pochopíme, čo sa deje a prečo konajú práve takto. A zvládanie zložitých situácií je tiež jednoduchšie, ak im môžeme poskytnúť špecifické nástroje a podporu. Tu sú tri tipy z vedeckých štúdií:

  1. Robiť chyby a riskovať je proces dospievania: dôležité je poučiť sa z nich.
     
  2. Vývoj mozgu tejto vekovej skupiny znamená, že potešenie z experimentovania s určitým rizikovým správaním bráni správnemu zhodnoteniu ich následkov. Je potrebné starostlivo a s porozumením vysvetliť, aké sú tieto dôsledky.
     
  3. Adolescenti musia mať pocit voľnosti pri experimentovaní a chybách, no zároveň musia poznať hranice a dôsledky. Hoci chcú byť nezávislé, stále potrebujú cítiť, že sa o nich starajú dospelí.

Perspektíva adolescentov je veľmi odlišná od perspektívy dospelých. Pochopenie ich pohľadu a jeho ocenenie ako také je zásadné. Potrebujú cítiť, že sú vypočutí a predovšetkým pochopení, zatiaľ čo sa orientujú v ťažkých časoch.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku