Ako z pozície učiteľa citlivo pristupovať k deťom, ktoré si prešli traumatizujúcou udalosťou

  Foto: Bigstock

Mnoho detí má v škole problém so sústredením sa na to, čo hovorí učiteľ, strácajú koncentráciu, čo často vyúsťuje do situácie, že sa dieťa nudí a vyrušuje. Učiteľ to vyhodnotí ako zámerné vyrušovanie, niekedy aj ako provokáciu. Treba mať na zreteli, že v laviciach sedia aj žiaci, ktorí nevyrušujú len tak z nudy a je možné, že ich symptómy porúch správania sú akýmsi upozornením, že „doma nie je niečo v poriadku.“ Môže ísť o nejakú traumu, ktorou dieťa prechádza. Riešenie spočíva v pochopení traumy dieťaťa a prispôsobeniu svojho správania žiakovi.


1. Traumatizované deti sa vás nesnažia vyprovokovať naschvál

Ak dieťa nedáva pozor na hodine, rozptyľuje sa inými záležitosťami a nevie sa sústrediť alebo si zabudne spraviť domácu úlohu, nie je správne ho neustále za to karhať. Takto mu tým nepomôžete a môžete jeho nálady ešte zhoršiť. Miesto toho sa ho snažte pochopiť a pamätajte si, že dieťa, ktoré si prechádza traumou, nemá v úmysle vás vyprovokovať.

 

2. Deti, ktoré prechádzajú traumatickým zážitkom, sú znepokojené každým nadchádzajúcim momentom

Tieto deti potrebujú vedieť, čo a ako bude nasledovať krok po kroku počas dňa. Dobrý tipom je, že to poviete na začiatku hodiny a dodatočne napríklad urobíte tabuľku s aktivitami naplánovanými na daný deň.

 

3. Trauma nesúvisí stále s násilím

Bežne si myslíme, že traumatizované deti boli vystavené domácemu násiliu. Pravdou je, že trauma môže byť tiež spôsobená vážnymi faktormi ako rozvod rodičov dieťaťa, šikana zo strany spolužiakov alebo prehnané množstvo aktivít, ktoré dieťa musí splniť počas dňa. Všetky tieto činitele spôsobujú u dieťaťa veľa stresu.

 

4. Nemusíte zisťovať podrobnosti udalosti, ktoré vyvolali u dieťaťa traumu

Aby ste duševne pomohli dieťaťu, miesto zisťovania detailov traumatickej príhody na začiatok postačí, ak sa budete sústrediť minimalizovať hnev, smútok a obavy dieťaťa. Inými slovami, sústreďte sa na to, čo práve vidíte, ako to, čo sa stalo. Súkromie je veľmi chúlostivá vec a u školákov to platí dvojnásobne.

 

5. Deti, ktoré si prešli ťažkým zážitkom, potrebujú vedieť, že sú v niečom dobré

Dávajte dieťaťu úlohy, ktoré mu dodajú sebavedomie a povzbudenie. Sú to veci, ktoré mu v tejto chvíli treba čo najviac, pretože ho veľmi posilnia. Len povedať dieťaťu, že je dobré v predmete, je málo. Jeho sebaúctu a dôstojnosť posilní to, ak mu dáte možnosť, aby si samo dokázalo, že je v niečom dobré a dokonca v tom exceluje.

 

6. Zabezpečte deťom kľudné prostredie, uvoľní to stres

Stres sťažuje deťom študijný proces, preto im treba pomôcť sa ho zbaviť. Vytvorte príjemné vyučovacie prostredie a atmosféru a podporujte ich. Pokiaľ sa traumatizované deti nebudú cítiť bezpečne a mať podporu, budú mať ťažkosti s učením. Medzi stresom a študijnými výsledkami je totiž priama súvislosť.

 

7. Nebojte sa ich pýtať

Dobrým krokom je priamo sa zaujímať, čo môžete pre deti urobiť vy. Napríklad sa vás možno spýtajú, či môžu počúvať hudbu so slúchadlami v ušiach alebo si len jednoducho na chvíľu položiť hlavu na lavicu. Choďte za nimi a spýtajte sa, ako im môžete pomôcť, aby sa cítili lepšie.

 

Nezabúdajte, že citlivé zaobchádzanie a komunikácia s traumatizovanými deťmi je na prvom mieste.

 


Zdroj: weareteachers.com

 

Zdieľať na facebooku