Problémové správanie

Signály, ktoré naznačujú, že dieťa či dospievajúci vo vašej triede sa trápi alebo prežil traumu

Mnohí pedagógovia sa zamýšľajú nad tým, ako by čo najlepšie mohli zistiť, prečo je žiak smutný, čo ho trápi, prečo sa nemôže sústrediť na vyučovanie. Je dôležité si uvedomiť, že trauma, nepohoda či utrpenie vyzerá u každého ináč. Každý človek reaguje na emocionálne dopady špecifickým spôsobom.

Najčastejšie nežiaduce formy správania sa detí a adolescentov

Dlhodobo pozorujeme nárast nežiaduceho správania u detí a mládeže. Keďže ide o komplexnú problematiku, príčin a faktorov môže byť viac. Z tohto dôvodu existuje viacej foriem nežiaduceho správania. Pozrime sa na tie, ktoré sa vyskytujú veľmi často.

Techniky, ktoré pomáhajú predchádzať problémovému správaniu žiakov

V predchádzajúcom článku sme si povedali o tom, prečo žiaci v triede vyrušujú a čo chcú svojím správaním učiteľovi naznačiť. Dnes sa pozrieme na to, ako vytvoriť také podmienky v triede, aby sme predchádzali problémovému správaniu žiakov.

Čo chce žiak vyrušovaním na hodine učiteľovi a spolužiakom naznačiť?

Existujú také situácie, keď žiaci na vyučovaní vyrušujú hlavne kvôli tomu, lebo chcú svojím správaním okoliu niečo oznámiť. Často si však vyberajú nevhodné spôsoby. Ktoré sa vyskytujú najčastejšie?

Čo spôsobuje problémové správanie žiakov?

Dlhodobo pozorujeme nárast porúch správania u detí a mládeže. Keďže ide o komplexnú problematiku, príčin a faktorov môže byť viac. Pozrime sa na niektoré z nich.

Metódy, ktoré pomáhajú učiteľkám v materskej škole pracovať s problémovými deťmi

V predchádzajúcom článku sme si povedali o tom, čo spôsobuje problémové správanie detí v materskej škole. Dnes sa pozrieme na niektoré z metód, ktoré pomáhajú učiteľkám pracovať s problémovými deťmi.

Úzkostlivé dieťa v škole: Ako mu môžeme pomôcť?

Niektoré deti sa v škole cítia v škole neisto, sú rozrušené obavami, trápi ich smútok a úzkosť. Strácajú tak energiu na vykonávanie svojich povinností, majú problém sa sústrediť, znižuje sa rozsah ich pozornosti a nemajú ani veľkú chuť na hranie.

Ako z pozície učiteľa citlivo pristupovať k deťom, ktoré si prešli traumatizujúcou udalosťou

Mnoho detí má v škole problém so sústredením, čo často vedie k presvedčeniu učiteľa, že sa dieťa nudí a preto vyrušuje. Nemusí to však vždy byť tak.