Problémy s učením

Signály, ktoré naznačujú, že dieťa či dospievajúci vo vašej triede sa trápi alebo prežil traumu

Mnohí pedagógovia sa zamýšľajú nad tým, ako by čo najlepšie mohli zistiť, prečo je žiak smutný, čo ho trápi, prečo sa nemôže sústrediť na vyučovanie. Je dôležité si uvedomiť, že trauma, nepohoda či utrpenie vyzerá u každého ináč. Každý človek reaguje na emocionálne dopady špecifickým spôsobom.

Ako z pozície učiteľa citlivo pristupovať k deťom, ktoré si prešli traumatizujúcou udalosťou

Mnoho detí má v škole problém so sústredením, čo často vedie k presvedčeniu učiteľa, že sa dieťa nudí a preto vyrušuje. Nemusí to však vždy byť tak.