Disciplína detí

Čo chce žiak vyrušovaním na hodine učiteľovi a spolužiakom naznačiť?

Existujú také situácie, keď žiaci na vyučovaní vyrušujú hlavne kvôli tomu, lebo chcú svojím správaním okoliu niečo oznámiť. Často si však vyberajú nevhodné spôsoby. Ktoré sa vyskytujú najčastejšie?

Metódy, ktoré pomáhajú učiteľkám v materskej škole pracovať s problémovými deťmi

V predchádzajúcom článku sme si povedali o tom, čo spôsobuje problémové správanie detí v materskej škole. Dnes sa pozrieme na niektoré z metód, ktoré pomáhajú učiteľkám pracovať s problémovými deťmi.

Prvým krokom k efektívnemu vyučovaniu je disciplína v triede

Aby nevládol v triede chaos, pedagóg by mal mať nad žiakmi kontrolu. Ak disciplína v triede nefunguje, môže to myť negatívny dopad nielen na výsledky samotného študenta, ale aj na výsledky ostatných spolužiakov a fungovanie celej triedy.

Ako z pozície učiteľa citlivo pristupovať k deťom, ktoré si prešli traumatizujúcou udalosťou

Mnoho detí má v škole problém so sústredením, čo často vedie k presvedčeniu učiteľa, že sa dieťa nudí a preto vyrušuje. Nemusí to však vždy byť tak.

Múry zo slov

Neodsudzujme deti ak nerozumieme ich správaniu a uvedomujme si svoj odmietajúci postoj ako prikladanie tehál na múr nepochopenia, za ktorý posadíme dieťa.