Prečo je dôležité poznať kamarátov vášho dieťaťa v škole (a ich rodičov)?

Kamaráti dieťaťa v škole a ich rodičia by nemali byť ľahostajní ani vám.
Kamaráti dieťaťa v škole a ich rodičia by nemali byť ľahostajní ani vám. / Foto: Bigstock

Kamaráti sú pre deti veľmi dôležitou súčasťou ich života. No je potrebné, aby rodičia mali prehľad o tom, s kým ich dieťa trávi voľný čas, a z akého prostredia títo kamaráti pochádzajú. Je preto nutné spoznať okrem detí aj rodičov. Existuje mnoho výhod, ktoré vďaka pozitívnym vzťahom rodičov môže dieťa načerpať.

 

Prečo je dôležité poznať kamarátov vášho dieťaťa a ich rodičov

Nedávna analýza Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) ukázala, že na školách, kde rodičia poznajú priateľov svojich detí a ich rodiny, majú študenti lepšie výsledky v škole, majú pozitívnejší prístup k spolupráci a cítia sa šťastnejšie a bezpečnejšie v škole. Ak majú rodičia dobré vzťahy s učiteľmi, študentmi a ostatnými rodičmi v škole, môžu tak pomôcť v akademickej kariére svojho dieťaťa a môžu tiež prispievať k spoločnému dobru školy vytváraním vzájomnej dôvery a spájaním školy so širšou komunitou. Dieťa opakuje to, čo vidí okolo seba, dobré vzťahy rodičov sú základ pre vytváranie sociálnych zručností dieťaťa. Je pre dieťa potrebné, aby rodičia mali dobrý vzťah s ľuďmi okolo seba, bez zbytočných konfliktov či hádok. To prispieva k zdravému psychickému vývinu dieťaťa.

 

Prevencia pred šikanou

Analýza ukázala, že ak poznáte rodičov kamarátov detí, môže to tiež pomôcť v boji proti šikanovaniu v škole. Dieťa, ktoré šikanuje, si netrúfne ubližovať spolužiakovi, ak vie, že sa jeho rodičia navzájom poznajú. Šikanované deti sa tiež môžu cítiť bezpečnejšie, ak majú ich rodičia dobré vzťahy s ostatnými rodičmi a zamestnancami školy.

 

Ako sa spoznať s kamarátmi vášho dieťaťa

 • Zaujímajte sa o priateľov svojho dieťaťa:
  • Ak prídu na návštevu spýtajte sa, ako sa majú a čo majú nové, alebo aké majú záujmy. Priatelia vášho dieťaťa sa tak budú cítiť dobre a najmä vítaní.
  • Zoznámte sa s deťmi na školských podujatiach.
  • Zistite, čo spolu s vaším dieťaťom robia.
  • Ponúknite im, že ich odveziete domov, tento čas môžete využiť na bližšie spoznanie dieťaťa.

 

 • Dajte svojmu dieťaťu vedieť, že jeho priatelia sú u vás doma vítaní.
  • Povzbuďte dieťa, aby pozvalo niektorého spolužiaka k vám domov.
  • Pred návštevou si so svojím dieťaťom ujasnite pravidlá. Čo majú deti dovolené a čo už nie.
  • Dajte rodine spolužiaka či kamaráta vedieť, že súhlasíte s tým, aby u vás dieťa prespalo, či pravidelne sa hrávalo.
  • Zistite, aké požiadavky majú rodičia dieťaťa, či napríklad dieťa nevyžaduje špeciálnu stravu.

 

Výhody dobrého vzťahu s rodičmi kamarátov vášho dieťaťa

Ak má vaše dieťa problémy s iným spolužiakom alebo kamarátom, je pre vás výhodou poznať rodičov dieťaťa, zavolať im a spýtať sa priamo rodiča, čo s deje a spoločne vyriešiť situáciu.  Kontakty na iných rodičov môžete tiež využiť v prípade, že si nie ste istý, ako má byť vypracovaný projekt alebo domáca úloha, a vaše dieťa v tom nemá jasno. Je vtedy jednoduchšie zavolať inému rodičovi a zistiť, ako sa darí s projektom im, a či by vám mohli dať detailnejšie informácie.

 

Ako sa spoznať s rodičmi kamarátov vášho dieťaťa

 • Zohrávajte aktívnu úlohu pri kontaktovaní ostatných rodičov. Môžete začať tým, že požiadate učiteľa svojho dieťaťa o menný zoznam rodičov; prípadne ich telefóne čísla, či mailové adresy (samozrejme so súhlasom rodičov).
 • Ak vaše dieťa prespáva u kamaráta, vypýtajte si telefónny kontakt na rodičov, aby ste im v prípade potreby vedeli zavolať.
 • Začnite konverzáciu s rodičmi na školských podujatiach a na rodičovských združeniach.
 • Pozdravte každého rodiča, ktorého stretnete mimo školu, vaše dieťa bude vidieť, že máte spolu dobrý vzťah a tiež sa učí slušnému správaniu.
 • Nájdite si čas na stretnutie s inými rodičmi. Pozvite niektorých rodičov na spoločný výlet s deťmi alebo k sebe na návštevu.

 

Výhody dobrých vzťahov medzi rodičmi čerpá v konečnom dôsledku aj škola, takže by riaditelia škôl a učitelia mali venovať náležitú pozornosť vytváraniu vhodných príležitostí na stretávanie sa rodičov. Ak sa rodičia lepšie spoznajú, či už organizovaním večierkov a konferencií alebo zapájaním sa do školských aktivít, môže to prispieť k pozitívnemu školskému prostrediu a prospieť tak celkovým výsledkom vzdelávania detí. Je dôležité posilnenie vzťahov medzi rodičmi aj v školách so sociálne slabšími deťmi, ktorým by najviac prospelo vzájomné prepojenie. Deti a rodičia sa tak môžu navzájom podporovať.

Čítajte viac o téme: Priateľstvo, Šikana
Zdieľať na facebooku