Machiavelizmus: Aká je machiavelistická osobnosť?

Foto: Pexels
Machiavelistická osobnosť je jednou z trojice osobností tzv. temnej triády. / Foto: Pexels

Machiavelistická osobnosť je jednou z trojice osobností tzv. temnej triády, pre ktoré sú charakteristické negatívne črty osobnosti.

 

Machiavelistické osobnosti často manipulujú s ostatnými, aby dostali to, čo chcú. Výraz je pomenovaný po filozofovi a politickom poradcovi Niccolom Machiavellim, ktorý v 16. storočí napísal dielo s názvom „Princ“, akýsi manifest, ktorý zdôrazňoval, že klam, skazenosť a prefíkanosť sú pre politiku dôležitejšie ako cnosť a morálka. „Je dôležitejšie, aby sa vás báli, než aby vás milovali,“ napísal. Odtiaľ pochádza slovo „machiavelizmus“, ktoré opisuje každého, kto je zákerný, bezohľadný alebo prefíkaný. 

 

Aká je to machiavelistická osobnosť?

V roku 1970 psychológovia Richard Christie a Florence Geiss identifikovali machiavelizmus ako osobnostnú črtu zahŕňajúcu manipulatívnosť, klamstvo a chladný, vypočítavý, cynický pohľad na ostatných. „Machiavelistická osobnosť je manipulatívna,“ hovorí Aimee Daramusová, klinická psychologička v Chicagu. „Keď má cieľ, veľmi šikovne premýšľa o tom, ako ho dosiahnuť, ale bez ohľadu na pocity ostatných zúčastnených." U takejto osoby sa vyskytuje manipulatívne správanie, klamanie či vykorisťovanie, aby dostala to, čo chce. Machiavelizmus býva bežnejší u mužov, ale môže postihnúť kohokoľvek, v akomkoľvek veku. „Pri interakcii s takouto osobou môžete považovať ich správanie za očarujúce a zaujímavé, a napriek tomu môžu pôsobiť odmerane či chladne“ hovorí klinická psychologička Dr. Bethany Cook. „Chýba im totiž empatia." Na rozdiel od narcistov sa snažia dosiahnuť svoje ciele bez toho, aby sa stali stredobodom pozornosti. „Majú tendenciu užívať si byť tým, kto ťahá za nitky, a nie bábkou na javisku," hovorí Cook. Machiavelizmus je súčasťou toho, čo psychológovia nazývajú „temná triáda" osobnosti. Temná triáda , vytvorená v roku 2002, pozostáva z troch porúch osobnosti:

 

"Všetky tieto poruchy osobnosti majú podobné črty, vrátane očividného ignorovania ostatných a zjavnej posadnutosti sebou samým," približuje Cook. „Využívajú ľudí vo svoj prospech,“ hovorí Thomas G. Plante, profesor psychológie a licencovaný psychológ na Stanfordskej univerzite. „Môžu ľahko manipulovať s ostatnými vo svoj prospech a nestarajú sa o následky." Tiež majú tendenciu pomerne ľahko opustiť niekoho, kto im už neprináša úžitok.

Pretože títo ľudia neprežívajú ani necítia emócie, nerozumejú ani pocitom iných ľudí. Výsledkom je, že vo všeobecnosti pociťujú malú alebo žiadnu empatiu k ostatným a venujú malú pozornosť tomu, ako by ich činy mohli ovplyvniť ostatných. Pre niekoho s machiavelistickou osobnosťou je najdôležitejšie ich naplnenie, či už je to sila, chvála alebo iná forma slávy či úspechu.

 

Ako vychádzať s machiavelistickou osobnosťou?

Môže byť ťažké jednať s niekým, kto má machiavelistickú osobnosť. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť vyrovnať sa s nimi:


 

  • Ich správanie nie je o vás. „Mnohokrát byť vo vzťahu s niekým s machiavelistickou poruchou osobnosti znamená, že vaše vlastné potreby neboli naplnené už dávno, preto ste stratili dôveru vo svoju vlastnú intuíciu.“ hovorí Cook.
  • Uprednostňujte starostlivosť o seba.
  • Pokúste sa s nimi zostať v dobrom vzťahu. Snažte sa im zámerne nestáť v ceste, najmä ak ide o niečo malé a triviálne. Nesnažte sa ich prekonať.
  • Nespoliehajte sa na nich a radšej dôverujte iným ľuďom.
  • Najlepším prediktorom ich budúceho správania je ich minulé správanie. Ak ste ich videli manipulovať s ostatnými, pravdepodobne sa pokúsia manipulovať alebo využiť aj vás.
  • Ak ste v romantickom vzťahu s niekým s machiavelistickou osobnosťou, zvážte, či ho opustíte alebo si dokážete nastaviť pevné a jasné hranice.
  • Ak má váš šéf alebo vedúci takúto osobnosť, zvážte hľadanie novej práce, pretože by vás mohol brzdiť vo vašej profesionálnej kariére, aby ste náhodou nepostúpili vo svojej vlastnej kariére vyššie ako on.
  • Ak pracujete s niekým s machiavelistickou osobnosťou, snažte sa viesť len rozhovory o práci.

 

Ak máte podozrenie, že kolega, šéf, člen rodiny alebo milovaná osoba má machiavelistickú osobnosť, ich správanie sa vám môže vypomstiť. Je dôležité starať sa o seba a svoje zdravie. Ak však v sebe spoznávate machiavelistické osobnostné črty a trápi vás to, zvážte oslovenie terapeuta, ktorý sa špecializuje na takéto osobnostné črty a poruchy. Môže vám pomôcť naučiť sa rôzne mechanizmy zvládania vášho správania, ktoré negatívne ovplyvňuje vaše vzťahy.

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku