Čo nás brzdí v tom, že nerobíme v živote to, čo chceme?

Existuje veľa dôvodov, ktoré nás buď k cieľu dovedú, alebo nám v tom zabránia.
Existuje veľa dôvodov, ktoré nás buď k cieľu dovedú, alebo nám v tom zabránia. / Foto: Bigstock

Ciele predstavujú to, čo nás v živote posúva ďalej a sú nádejou pre splnenie našich snov. Existuje veľa dôvodov, ktoré nás buď k cieľu dovedú, alebo nám v tom zabránia. V dnešnom článku sa pozrieme na faktory, ktoré nám bránia v dosahovaní našich snov a cieľov.

 

Aby dokázal byť človek ako tak spokojný, aby vedel, ktoré túžby sú pre neho naozaj podstatné, musí predovšetkým poznať sám seba. A práve toto spoznávanie, neustále sa zamýšľanie sa, hľadanie, skúmanie vlastnej duše predstavuje celoživotnú záležitosť. Len vďaka tomuto poznaniu si dokážeme nasmerovať svoj život takým spôsobom, že cítime spokojnosť. V opačnom prípade nedokážeme odolať rôznym faktorom, ktoré na nás útočia a odrádzajú nás od toho, čo by sme tak veľmi chceli. Pozrime sa na  najčastejšie faktory, ktoré nás môžu odkloniť od vysnívanej cesty.

 

1. Nezmyselné rozptýlenia a lenivosť

Lenivosť a rozptýlenie inými drobnosťami môžu odvádzať pozornosť od dôležitých a podstatných vecí úplne inými smermi. Na dobré výsledky potrebujete plnú sústredenosť. Musíte si však uvedomiť, aká je aj intenzita vašej práce. Venujte jej celú svoju energiu.  Rozptyľovanie nie je len škodlivé, ale aj veľmi lákavé. Jedným z dôvodov, prečo sa ním rozhodneme naplniť svoj život, je to, že sa bojíme, aký by bol náš život bez rozptýlení. Napriek tomu sa musíte dostať cez všetky tieto lákadlá a naučiť sa ich ovládať skôr, ako začnú ovládať ony vás. Lenivosť môže byť tiež problémom. V súčasnosti, našťastie, existuje veľa efektívnych spôsobov, ktoré ľudom pomáhajú ju  prekonať . Niektorí využívajú motivačný koučing, iní majú tendenciu problém riešiť sami. Ale skôr ako začnete na sebe a svojej lenivosti pracovať, musíte zistiť dôvody jej vzniku.

 

2. Neschopnosť plánovať si veci a stanoviť si ciele

V súčasnosti takmer každý človek musí denne splniť množstvo úloh. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité vedieť si organizovať svoj čas. Niekedy je najhoršie začať, a preto si začnite robiť zoznam 1-3 kľúčových úloh, ktoré naozaj potrebujete urobiť. Napísané ciele musia byť jasné a čo najpodrobnejšie. Nestačí si napísať len, že chcem schudnúť. Musíte si rozpísať podrobné kroky, ktoré musíte absolvovať. Napríklad, akým spôsobom budete cvičiť, ako zmeníte stravu a podobne. Spíšte si teda do zoznamu všetky potrebné úlohy a kroky, ktoré vás na ceste za vašimi snami čakajú. Nevynechajte ani najmenší detail, nezabudnite na žiaden krok, bez ohľadu na to, ako bezvýznamný sa vám môže zdať. Potom, ako ste si zapísali všetko to, čo musíte na ceste za svojimi cieľmi vykonať, nastal čas, aby ste si ich upratali. Pekne si ich logicky usporiadajte podľa toho, ktoré sú dôležitejšie a ktoré sú  menej dôležité. Zaoberajte sa len tým, čo je skutočne dôležité a čo môžete urobiť v určitom čase bez toho, aby ste sa cítili preťažení. Potom, keď dokončíte tieto úlohy, vytvorte si zoznam ďalších vecí, ktoré musíte urobiť, a tak pokračujte ďalej, kým sa deň neskončí. Ak sa vám nepodarilo všetko stihnúť, nevadí. Zajtra je ďalší deň. Dôležité je, že ste sa pohli z miesta a aspoň niečo ste stihli urobiť. Toto predstavuje vynikajúci štart do ďalších dní.

 

3. Nerozhodnosť

Mnohí ľudia majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Nerozhodnosť často sprevádzajú mnohé otázky a človek často ani nevie, čo jeho nerozhodnosť spôsobuje. Má to niečo spoločné s našou výchovou, malou sebaúctou, strachom zo zlyhania alebo naším nedostatkom sebadôvery? Psychológovia však hovoria, že nerozhodnosť najčastejšie pramení z  nedostatku zodpovednosti prijať následky svojich rozhodnutí, zo strachu urobiť chyby, z obavy z nedokonalosti a je to tiež strach zo zlyhania. Niekedy sme nerozhodní pri maličkostiach, ale k sku­toč­ným prob­lé­mom dochá­dza vte­dy, keď sa musíme posta­viť pred neja­ké závaž­né život­né roz­hod­nu­tie. Vte­dy vie neroz­hod­nosť poriad­ne skom­pli­ko­vať život. Je to jedna z najčastejších príčin neúspechu. Nerozhodnosť spomaľuje cestu za vlastným šťastím. S nerozhodnosťou sa často stráca chuť i motivácia a oberá nás  o drahocenný čas a energiu. Kvôli nerozhodnosti opakovane rozmýšľame nad vecami, nad ktorými sme už veľakrát rozmýšľali. Opakovane sa uisťujeme a opakovane sa nevieme rozhodnúť. Boli by sme radi, keby nakoniec rozhodol niekto za nás. Nech je on zodpovedný za prípadné omyly a zlyhania. Takto nejako vyzerá nerozhodnosť v praxi.

Čo sa stane, ak jednoducho neviete prísť na to, čo ďalej so svojím životom? Tento druh nerozhodnosti často vedie k ničnerobeniu a k stagnácii. Nerozhodnosť je často poháňaná strachom z toho, že nepoznáte správne rozhodnutie, pretože nie je možné presne vedieť, čo prinesie budúcnosť. Je lepšie prijať tú novú pracovnú ponuku alebo zostať tam, kde ste teraz? Je lepšie pracovať na tomto alebo inom projekte? To sa nedá vedieť, pretože budúcnosť je neistá. V takejto situácii môžete robiť rozhodnutia na základe informácií, ktoré máte k dispozícii, v kombinácii s tým, čo vám hovorí vaša intuícia. Potom nečakajte. Podniknite okamžité kroky a privítajte zmenu vo svojom živote. Výsledok bude vždy rovnaký. Buď urobíte pokroky, alebo si uvedomíte, že ste urobili chybu, z ktorej sa dozviete niečo dôležité, čo bude pre váš život v budúcnosti podstatné.

 

4. Strach z neúspechu

Strach zo zlyhania môže hrať s našou mysľou neuveriteľne nebezpečnú hru. Keď sa necítite dostatočne pohodlne na to, aby ste urobili krok, ste zmätení a máte pocit, že sa budete hanbiť, keď zlyháte a že budete trpieť. Čo robiť v takejto situácii? Povzbudzujte sa a verte si. Povedzte si, že ak sa bojíte neúspechu, nebudete môcť robiť to, čo potrebujete, aby ste uspeli, boli šťastní, žili život, aký chcete. Pripomeňte si, že zlyhanie v skutočnosti nie je najhorší výsledok. Ostať roky tam, kde ste a nesnažiť sa, je to najhoršie, čo môžete pre seba urobiť. Sám Thomas Edison je pri článkoch a štúdiách u neúspechu uvádzaný ako reálny príklad. Keď sa ho opýtali, ako prekonával zlyhanie, ktoré odzrkadľuje 1000 nevydarených pokusov, povedal: „Ja som nezlyhal tisíckrát. Žiarovka bola vynález, ku ktorému viedlo tisíc krokov.“ Okrem Edisona existuje milión príkladov úspešných i obyčajných ľudí, ktorí sa nevzdali vidiny svojho šťastia či úspechu. Zostali pre náš všetkých navždy veľkou motiváciou.

 


Zdroje:
6 ways we may waste our life
Ako sa vyrovnať s lenivosťou? 
Brendon Burchard: Životný náboj

Čítajte viac o téme: Šťastie, Ciele
Zdieľať na facebooku