Aktivity, ktoré môžete robiť so žiakmi cez prestávky

Prestávky zlepšujú produktivitu, dávajú deťom lepšiu príležitosť kreatívnejšie tvoriť, zlepšujú sociálne zručnosti, znižujú tiež stres, zvyšujú produktivitu a podporujú fungovanie mozgu.
Prestávky zlepšujú produktivitu, dávajú deťom lepšiu príležitosť kreatívnejšie tvoriť, zlepšujú sociálne zručnosti, znižujú tiež stres, zvyšujú produktivitu a podporujú fungovanie mozgu. / Foto: Shutterstock

Prestávky sú pre žiakov veľmi dôležité. Počas prestávok sa môžu zregenerovať, oddýchnuť si, načerpať energiu a silu na prijímanie ďalších informácií.

 

Pravidelné prestávky počas školského dňa, či už kratšie medzi hodinami alebo dlhšie obedové, rozhodne nie sú len nevyužitým a premárneným časom. Dnes už každý vie, že prestávky zlepšujú produktivitu a tiež dávajú deťom lepšiu príležitosť kreatívnejšie tvoriť a zlepšovať si sociálne zručnosti. Podľa viacerých zistení znižujú tiež stres, zvyšujú produktivitu a podporujú fungovanie mozgu.

 

Fyzická aktivita je počas prestávok najlepšia voľba

Viaceré štúdie spájajú fyzickú aktivitu so zlepšenými kognitívnymi schopnosťami. Jedna zo štúdií zistila, že kognitívne funkcie mozgu sa zlepšujú už po 20 minútovej prechádzke. Študenti, ktorí prechádzku absolvovali, mali lepšie skóre v akademických testoch a zvýšenú pozornosť. Od zverejnenia tejto štúdie mnoho ďalších štúdií potvrdilo spojenie medzi fyzickou aktivitou a akademickým výkonom, vrátane známok a lepších výsledkov v testoch. Zapojenie do fyzickej aktivity zvyšuje tiež prietok krvi a okysličovanie v mozgu, zvyšuje nervovú konektivitu a stimuluje rast nervových buniek v hippocampe, centre výučby a pamäti. Cvičenie teda mení štruktúru mozgu a má množstvo výhod. Napríklad zabezpečuje  zlepšenú pozornosť a pamäť, zvýšenú aktivitu mozgu a kognitívne funkcie a tiež zlepšenú náladu a schopnosť vyrovnať sa so stresom. Štúdia, do ktorej sa zapojilo 757 žiakov z 29 základných škôl v Austrálii zistila, že deti, ktoré sú viac fit, majú lepšie skóre. Lepšie výsledky z gramotnosti a počítania dosiahli  tí žiaci, ktorí sa aktívnejšie venovali telesnej výchove.  Nemáme však len výskumy, ktoré prinášajú informácie o lepšom kognitívnom výkone. Existujú tiež  štúdie, ktoré zistili pozitívny vplyv pohybu na sebavedomie, mentálne zdravie, konkrétne nižšie riziko vzniku depresie, úzkosti a menej stresu, radosť a zapojenia sa do vyučovania. A to všetko sa dá zabezpečiť len vďaka dostatočnému počtu hodín telesnej výchovy. No netreba vždy čakať len na telesnú výchovu. Ak môžete, využite na športovanie a pohyb aj dlhšie prestávky, ktoré máte medzi jednotlivými vyučovacími hodinami. Takže, keď cez prestávku sa žiaci môžu prechádzať alebo iným spôsob vykonávať určitú telesnú aktivitu, má to pre nich obrovské množstvo benefitov. Tých pár minút medzi jednotlivými vyučovacími hodinami môžete využiť na realizáciu nasledujúcich aktivít, ktoré realizovať v telocvični, na veľkej chodbe, na lúke alebo na ihrisku. Aktivity sú jednoduché, takže sa dajú uskutočniť aj v priebehu niekoľkých minút.

 

Pohybové aktivity pre žiakov

Prehadzovaná

Do rohov miestnosti alebo do väčšieho kruhu si sadnú ďalej od seba hráči, jeden ostane stáť v strede. Hráči, čo sedia, si prihrávajú menšiu gumenú loptu tak, aby ju ten, čo je v strede, nechytil. Stredný hráč sa pohybuje, snaží sa loptu chytiť alebo sa jej aspoň dotknúť, prípadne ju zobrať z ruky nejakému pomalému hráčovi. Hráči musia hneď prihrávať ďalej, môžu držať loptu maximálne len 3 sekundy. Ak sa stredný hráč lopty dotkne, vymení si miesto s hráčom, ktorý posledný hádzal.

 

Na mori

Na zemi sú rozhádzané v optimálnej vzdialenosti od seba obruče a švihadlá stočené do kruhu, ktoré predstavujú ostrovy. Je ich o 1 menej ako detí, ktoré hrajú túto hru. Kapitán lode zvolá: „Na mori je pokoj.“ Deti vybehnú zo svojho ostrova a pobehujú medzi ostrovmi. Kapitán lode zvolá: „Na mori je búrka.“ Deti sa rýchlo vracajú na niektorý z ostrovov. Posledné z detí nenájde voľný ostrov, lebo ich je o 1 menej ako hráčov. Kto voľný ostrov nenájde, vypadáva z hry. Víťaz sa stáva kapitánom lode v novej hre.

 

Pohybujúca sa reťaz

V každom družstve je dvojica, ktorá si kotúľa loptu. Ostatní spolužiaci vytvoria reťaz. Zaujmú polohu v podpore ležmo tak, aby popod nich bolo možné loptu prekotúľať. Akonáhle sa tak stane, žiak sa presunie na koniec reťaze. V oboch prípadoch žiaci musia spolupracovať. Družstvá spolu súperia, kto z nich dokáže skôr utvoriť pohybujúcu sa reťaz. Cieľom je dostať sa na opačnú stranu telocvične ako prví.

 

Vojdite do obruče

Každý tím dostane kruhovú obruč a drží ju nad hlavami. Potom jeden žiak dá obruč až k pásu a opäť ju zdvihne. Keď to tím urobí, môžu pribrať ďalšieho člena. Potom opäť znížia a zdvihnú obruč. Pokračujte v hre, kým jeden z tímov nebude môcť navliecť obruč alebo kým obruč nepraskne. 

 

Bežecké stretnutia

Žiaci behajú v ohraničenom priestore a vždy, keď sa dvaja žiaci stretnú, tak urobia to, čo predvádza učiteľom s jedným žiakom. Môžu  robiť napríklad toto:

 • dotknúť sa  dlaňami,
 • otočiť sa a pri tom sa držať za ruky,
 • spoločne sa dotknúť rukami zeme,
 • pri otáčaní spoločne skákať,
 • môžu sa vzájomne preskočiť,
 • môžu skákať vpred a pri tom sa držia okolo pása.

 

Bež ako...

Žiaci bežia po ihrisku alebo v telocvični. Učiteľ beží ako prvý alebo stojí v kruhu a určuje, ako sa bude bežať. Príklady povelov:

 • bežte čo najtichšie,
 • bežte čo najhlučnejšie,
 • bežte tak, ako keby ste lietali,
 • predstavujte si, že kopete do lopty,
 • pri behu tlačte imaginárny kočík.

 

Mačka a myš

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. Vzadu stojí mačka a vpredu myš. Predný bežec (myš) má náskok 1 – 1,5 metra. Zadný bežec (mačka) sa na úseku asi 30 metrov snaží chytiť myš a pokúsi sa jej zobrať farebný pruh látky, ktorý jej visí zo zadného vrecka nohavíc.

 

Beh bokom

Bežec sa postaví pravým bokom na štart. Na znamenie vyštartuje a snaží sa dobehnúť za 10 sekúnd čo najďalej. Pohybuje sa pri tom štýlom, ktorý nazývame cval stranou. Pravá noha je stále vpredu a telo je otočené pravým bokom v smere pohybu. Na miesto, kde za 10 sekúnd dorazí, položí nejakú značku.

 

Na klokanov

Žiaci sa rozdelia do dvoch družstiev. Méta je od nich vo vzdialenosti asi 3 m. Na povel učiteľa si žiaci vezmú loptu medzi kolená, stisnú ju a pokúsia sa preskákať a obísť métu bez straty lopty. Každé prvý žiak v zástupe má loptu. Podmienkou je nepridržiavať loptu rukami. Víťazí to družstvo, ktoré sa prvé vystrieda.

 

Štafeta s loptou

Žiaci utvoria dve družstvá. Prví žiaci v poradí majú loptu. Stoja jeden meter pred ostatnými. Na povel prvý žiak vyhodí loptu do výšky a hneď beží na koniec zástupu. Druhý žiak sa ju snaží chytiť, aby nespadla na zem. Opäť vyhodí loptu a beží na koniec. Hra sa opakuje. Družstvá musia mať rovnaký počet žiakov. Víťazí družstvo, ktoré sa skôr vystrieda alebo ktorému lopta najmenej spadne.

 

Sochy

Sochy sú ďalšou z obľúbených detských hier. Jeden z hráčov bol otočený chrbtom a počítal do desať. Ostatní sa zatiaľ niekde rozmiestnili. Keď sa hráč, ktorý odrátaval otočil, prišiel k jednej soche a zapol ju. Jeho úlohou bolo uhádnuť, o akú sochu ide. Ak neuhádol, pokračoval k ďalšej. Ak uhádol, hráč, ktorý bol socha, išiel hádať.

 

Skákanie panáka alebo škôlka

Skákanie panáka či škôlka je obľúbená skákacia hra, ktorá si vyžaduje len kriedu a kamienok. Kamienok  sa hodí na políčko, ktoré je potrebné preskočiť. Zvyšné políčka sa potom preskakujú na jednej nohe. Tam, kde má panák dve políčka vedľa seba, sa skáče obidvomi nohami naraz. To isté platí aj pre hlavu, kde je však potrebné sa aj otočiť a skákať naspäť. Políčko s kamienkom sa opäť preskočí a kamienok sa zdvihne. Dôležité je neskočiť na čiaru, ale presne do políčka. 

 

Schovávačky

Schovávačky pravdepodobne poznajú všetci. Najlepšie sa hrávajú v záhrade, kde je veľa stromov a iné úkryty.

 

Aké aktivity využiť, keď prší?

Čo môžu robiť žiaci cez prestávky, keď prší a nemôžete ísť do telocvične? Ak prší a nemôžu ísť žiaci na dvor, môžu si čítať knihy, rozprávať sa alebo sa môžu hrať spoločenské hry. Môžu sa tiež zahrať jednoduché hry, ktoré sa dajú zrealizovať aj v triede. Napríklad:

 

Žmurkaná

Postavte do kruhu toľko stoličiek, aby na každú pripadli dvaja hráči. Pri miešanej skupine si najprv sadnú na stoličky dievčatá čelom do stredu kruhu. Každé dievča má svojho strážcu, ktorý stojí za stoličkou a má ruky založené za chrbtom. Jeden zo strážcov je navyše a stolička pred ním je prázdna. Na tohto sú upreté pohľady všetkých, najmä však sediacich dievčat. Tento prechádza pohľadom po dievčatách a ktorú si vyberie, na tú zreteľne žmurkne okom. Ak toto dievča signál zachytí, môže vstať a prebehnúť na jeho prázdnu stoličku. Jej strážca je však v strehu a pokúsi sa dievča zadržať, to znamená, že sa jej stačí dotknúť. Ak chce teda dievča uniknúť, musí reagovať rýchlo, ešte kým strážca nestihne natiahnuť ruky, ktoré má za chrbtom. Ak sa útek podarí, prechádza iniciatíva na toho hráča, ktorý má teraz prázdnu stoličku. Ak sa pokus nevydarí, osamelý strážca si musí vyhliadnuť iné dievča. Po piatich minútach si dievčatá s chlapcami vymenia úlohy.

 

Voľná stolička

Žiaci sedia v kruhu na stoličkách, jedna je voľná. V strede je jeden hráč, ktorý sa snaží sadnúť si na voľnú stoličku. Hráč, ktorý sedí a po jeho pravej ruke je tá voľná stolička, musí buchnúť po tejto stoličke a povedať meno niekoho druhého, ktorý sa v tom prípade musí rýchlo presunúť na stoličku, po ktorej buchol. Úlohou stredného hráča je sadnúť si na voľnú stoličku skôr, ako sediaci hráč po nej buchne a povie meno niekoho druhého. Ak to stihne, hráč ktorý nestihol reagovať, ide namiesto neho do stredu a hra pokračuje ďalej.

 

Loptička

Hráči sedia v kruhu a prihrávajú si medzi sebou loptičku. Uprostred kruhu sa pohybuje „chytač“, ktorý sa chce svojej úlohy čím skôr zbaviť. To sa mu podarí, keď sa loptičky zmocní. Môže ju zachytiť v pohybe alebo vytrhnúť pomalému hráčovi z ruky. Keď drží loptičku konečne v ruke, vymení si miesto  s tým, kto sa loptičky dotkol naposledy.

 

Nútiť žiakov pracovať v dlhších časových úsekoch, je zbytočné a neprináša pozitívny výsledok. Ak sa žiaci majú učiť dlhšie  a bez prestávok, tento pridaný čas  im nepomôže  naučiť  sa viac alebo si lepšie zapamätať učivo. Namiesto toho sa často nasilu premáhajú. Menšie deti sú často i oveľa nervóznejšie a automaticky sa im učenie spája s negatívnymi a nepríjemnými pocitmi. Z tohto dôvodu je potrebné prestávky v plnej miere využívať a čo je najdôležitejšie, využívajte ich tak, aby žiakom priniesli čo najlepší úžitok.

 


Zdroje:
Zapletal, M.: Velká encyklopedie her
Johnson, B., McIntyre, M., Diane V:  100 dětských her plných legrace!
 A.Kaplan, D. Bartunek, J.Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku