Hodiny telesnej výchovy nezatracujte. Pohyb v škole pomáha deťom aj s myslením

Pohyb v škole deťom pomáha i v myslení.
Pohyb v škole deťom pomáha i v myslení. / Foto: Bistock

Hodiny telesnej výchovy nepatria vždy u detí medzi tie najobľúbenejšie predmety v škole. Sú buď milované, alebo nenávidené. Čo je ale isté, tieto hodiny so sebou prinášajú deťom množstvo výhod.

 

Fyzické benefity, ktoré deti získajú tým, že sa hýbu, sú už dávno známe. Hodiny telesnej výchovy pomáhajú predchádzať chronickým chorobám a vytvoriť si zdravý zvyk pravidelne sa hýbať, ktorý sa môže s deťmi ťahať celý život. Existuje však jeden benefit telesnej výchovy, ktorý si mnohí rodičia neuvedomujú, a to je ten, že pomáha zlepšovať školské výsledky.

 

Až donedávna sa telo a myseľ vnímali oddelene, najmä vo vzdelávaní. Fyzické vzdelávanie sa vnímalo iba ako akési rozptýlenie a hodiny telesnej výchovy ako časť rozvrhu, kde nebolo nutné premýšľať. Historicky boli vnímané učiteľmi aj žiakmi na periférii záujmov. Výskum počas posedných dvoch desaťročí však ukázal, že telo a myseľ sú významne prepojené.

 

Ako pohyb pomáha mozgu študentov?

Práca mozgu zaberá asi 20 % nášho celkového metabolizmu cez kognitívne aktivity ako napríklad pamäť, pozornosť a koncentrácia. Na to, aby tieto proces fungovali, je nutné palivo v podobe glukózy a kyslíka, a hormóny, ktoré aktivujú a zvyšujú kapacitu mozgu, aby vykonával, učil sa, a zbavoval sa odpadu.

 

Takže akékoľvek príliš dlhé sedenie a neaktivita majú negatívny dopad na kognitívnu funkciu mozgu. Neaktivita v detstve sa napríklad spája so slabou pamäťou, zlou pozornosť a zhoršeným učením.

Mozog dieťaťa sa neudržuje zdravý sám o sebe. Potrebuje spojenie so zdravým hýbajúcim sa telom, ktoré pomôže mozgu vykonávať svoju činnosť. Fyzická aktivita je tiež dôležitá na to, aby si študent dokázal vytvoriť dobrú štruktúru mozgu, konkrétne bunky a neuróny, a aby mozog dobre fungoval aj v detskom veku. Ľudský mozog nie je plne vyvinutý až do veku 30 rokov, takže pohyb môže byť pre deti dobrou akademickou stratégiou.

 

Čo nám hovorí výskum?

Viaceré štúdie spájajú fyzickú aktivitu s zlepšenými kognitívnymi schopnosťami. Jedna zo svetovo najznámejších štúdií zistila, že kognitívne funkcie mozgu sa zlepšujú už po 20 minútovej prechádzke. Študenti, ktorí prechádzku absolvovali, mali lepšie skóre v akademických testoch a zvýšenú pozornosť. Od zverejnenia tejto štúdie mnoho ďalších štúdií potvrdilo spojenie medzi fyzickou aktivitou a akademickým výkonom, vrátane známok a lepších výsledkov na testoch.

Štúdia, do ktorej sa zapojilo 757 žiakov z 29 základných škôl v Austrálii zistila, že deti, ktoré sú viac fit, majú lepšie skóre. Lepšie výsledky z gramotnosti a počítania dosiahli aj žiaci so špecializovaným učiteľom na telesnú výchovu.

Okrem dôkazu o lepšom kognitívnom výkone však existujú aj štúdie, ktoré zistili pozitívny vplyv pohybu na sebavedomie, mentálne zdravie, konkrétne nižšie riziko vzniku depresie, úzkosti a menej stresu, radosťzapojenia sa do vyučovania. A to všetko len vďaka hodinám telesnej výchovy.

 

Ako môžete zapojiť fyzické aktivity aj mimo hodín telesnej výchovy?

Fyzické aktivity na vyučovaní môžete využiť aj mimo hodín telesnej výhody. Takéto hodiny sú však jednoznačne najlepšie, no nie je možné, aby boli v rozvrhu každý deň. Na hodinách telesnej výchovy sa však žiaci môžu priučiť aj tímovej práci, stratégii a dodržiavaniu pravidiel. Pokiaľ máte pocit, že žiakov hodiny telesnej výchovy nebavia, vyskúšajte ich spraviť mobilnejšie. Ak škola ponúka možnosť posilňovne, pustite tam študentov. Príjemnú zmenu určite raz za čas ocenia.

 

Využite prestávky. Nie každá prestávka musí byť pre žiakov nudná. Spravte prestávky aktívnejšími s jednoduchou fyzickou aktivitou, počas ktorej žiaci opustia na pár minút školské lavice, napríklad aj na krátku prechádzku. Aj pre žiakov to bude vítaná zmena po 45 minútach sedenia.

 

Vyhľadajte programy mimo školy. Žiaci sa môžu zapojiť do mnohých voľnočasových aktivít. Okrem toho však existujú aj celonárodné iniciatívy, do ktorých by ste sa so svojou školou mohli zapojiť, a ktoré by podporovali aktívny pohyb.

 

Aktívna doprava. Okrem zapojenia sa do rôznych programov a iniciatív môže aj škola vytvoriť rôzne ďalšie príležitosti, ako deti priviesť k pohybu. Niekedy stačí málo, ako napríklad viac stojanov na bicykle, a žiaci môžu prísť do školy na bicykli. Alebo môže škola vytvoriť deň, kedy prídu na bicykli všetci žiaci a učitelia, ktorí môžu.

 


ZDROJ: theconversation.com
Čítajte viac o téme: Šport
Zdieľať na facebooku