Stratégie, ktoré vám pomôžu preladiť myseľ na pozitívne myšlienky

Pozitívne myslenie necháva oči otvorené pre rôzne alternatívy, ktoré by sme možno inak ani nevnímali. Pomáha lepšie zvládať aktuálne ťažkosti, stres a problémy. Prináša aj pozitívne emócie.
Pozitívne myslenie necháva oči otvorené pre rôzne alternatívy, ktoré by sme možno inak ani nevnímali. Pomáha lepšie zvládať aktuálne ťažkosti, stres a problémy. Prináša aj pozitívne emócie. / Foto: Pexels

Vnímať počas dňa realitu len pozitívne, je niekedy náročné. Aj keď začínate deň dobre a cítite sa šťastne , niekedy netrvá dlho a niečo negatívne vytlačí vaše pozitívne nastavenie. Ideálne je čo najdlhšie vydržať v optimistickom duchu. Čo vám v tom môže pomôcť?

 

Viete, čo sa stane, keď dovolíte negatívnej myšlienke, aby zostala vo vašej mysli? Nepotrvá dlho a budete cítiť smútok, zmätok, zlú náladu, úzkosť alebo depresiu. Tieto pocity však často nemajú svoje opodstatnenie, lebo sa obávame niečoho, čo sa v skutočnosti nikdy ani nestane. Z tohto dôvodu je dôležité neustále sa učiť prelaďovať svoju myseľ pozitívnym smerom. Pozitívne myslenie je v skutočnosti pozitívny pohľad na život. Rozširuje horizonty našich možností. Zároveň nám necháva oči otvorené pre rôzne alternatívy, ktoré by sme možno inak ani nevnímali. Pozitívny pohľad na svet má aj iné výhody. Pomáha lepšie zvládať aktuálne ťažkosti, stres a problémy. Dokáže to prostredníctvom novej schopnosti vidieť a hľadať rôzne nové cesty. Takýto prístup zároveň prináša aj pozitívne emócie. Princíp je jednoduchý. Ak zažívame pozitívne emócie ako radosť, naplnenie, lásku, vidíme viac možností. Existuje veľké množstvo teórií, kníh, kurzov či seminárov, vďaka ktorým sa naučíte podrobné techniky, ktoré vám pomôžu myslieť pozitívne. Niekedy však človek nemá na tieto veci dostatok času a inokedy potrebuje pomoc hneď. V takejto situácii odborníci odporúčajú vyskúšať aspoň jednoduché cvičenia na budovanie pozitívnej nálady. Aj vďaka nim  môžete zlepšiť svoje zdravie a stať sa šťastnejším človekom.

 

1. Vizualizujte si úspech

Čerpajte z vašej schopnosti vizualizovať si alebo predstavovať. Môže to byť veľmi silný nástroj na to, aby ste sa stali viac pozitívnymi. Mnoho tých najväčších mysliteľov, umelcov, športovcov sú známi tým, že používajú silu vizualizácie, aby prilákali do svojho života to, po čom túžia. Tak prečo to nevyskúšať? Začnite tým, že si zatvoríte oči. Myslite na pozitívnu udalosť, ktorá sa stala v minulosti. Vo svojej mysli sa pozerajte presne na to, ako sa to stalo. Predstavte si sami seba uprostred daného večera a preciťujte pozitívne emócie, ktoré sa objavia. Keď otvoríte svoje oči, zostaňte v tomto pozitívnom móde. Účinok vizualizácie môžeme znásobiť, keď sa praktizuje meditácia alebo si svoje sny nakreslite alebo si urobte nástenku snov.

 

2. Používajte afirmácie

V Starom zákone v Knihe prísloví (23:7) je napísané, že ako človek myslí vo svojom srdci, taký bude. Toto príslovie hovorí o tom, že ak si myslíte, že zlyháte a nič nedokážete, potom sa to pravdepodobne aj stane. Ak si však poviete pozitívne vety, máte väčšiu šancu, že sa niečo pozitívne vyskytne aj vo vašom živote. Môžete používať rôzne pozitívne afirmácie, teda kladné tvrdenia, utvrdenia, ubezpečenia, presvedčenia, uznania, uistenia, potvrdenia pravdivosti a podobne. Samozrejme, ideálne je vymyslieť si svoje vlastné afirmácie. Môžete sa však inšpirovať napríklad týmito:

 • Svoju energiu vkladám do vecí, na ktorých mi záleží.
 • Dostal som neskutočný talent, ktorý dnes začnem využívať.
 • Moja myseľ je plná skvelých nápadov.
 • Som víťaz a všetko mi vychádza.
 • Moja snaha a ambície mi umožňujú dosiahnuť svoje ciele.
 • Vytváram si priestor na rast a učenie sa.
 • Počúvam svoju intuíciu a verím svojmu vnútornému hlasu.
 • Verím, že som na správnej ceste.
 • Neustále sa zlepšujem.
 • Som tvorcom svojho života.
 • Každý deň si vytváram život, po akom túžim.
 • Moja sebadôvera nepozná hranice.
 • Vyžarujem šarm, krásu a dobrosrdečnosť.
 • Nebojím sa robiť chyby.
 • Som silný a zvládnem to.
 • Každý deň sa približujem k svojim cieľom.
 • Mám dostatok kvalít na to, aby som uspel.
 • Všetky moje problémy majú riešenie.
 • Mám veľa energie.
 • Jediným človekom, ktorý ma dokáže zastaviť, som ja sám.
 • Negatívne myslenie nemá v mojom živote priestor.
 • Dnes si vytvorím úžasný a úspešný deň.
 • Nie som na nikom závislý.
 • Som dôležitý a cenný človek.
 • Beriem zodpovednosť za všetky svoje úspechy aj zlyhania.
 • Som vďačný za veci, ktoré mám.
 • Prekonám rozptýlenia a sústredím sa na svoje ciele.
 • Každý deň je plný nových nápadov a nových možností.
 • Žijem v harmónii a rovnováhe.
 • Som plne odhodlaný dosiahnuť v živote úspech.

 

3. Prečítajte si povzbudzujúcu knihu

Ak ste unavení z negativity, vypnite sociálne siete, vypnite televízor a začnite prijímať pozitívne veci. Knihy sú skvelým motivačným prostriedkom. Ideálne je, keď si nájdete pohodu a kľud a môžete si čítať povzbudzujúce vety o ľuďoch, ktorí prekonali neprekonateľné prekážky. V dnešnej dobe existuje množstvo úžasných kníh, ktoré vám dokážu na dlhú dobu zlepšiť náladu. Môžete sa inšpirovať napríklad týmito knihami.

 

4. Darujte radi a často

Veľakrát sú negatívne pocity zapríčinené tým, že sa príliš zameriavame na negatívne aspekty nášho života. Tento pocit môžte okamžite zastaviť tým, že začnete bezpodmienečne dávať iným. Podeľte sa o svoje zručnosti s ľudmi, ktorí sú okolo vás. Ak niekto hľadá radu, poraďte mu. Neváhajte a ani nepochybujte o svojej užitočnosti. Dokonca aj tie najmenšie gestá alebo zdieľané myšlienky môžu znamenať posun v pohľade iného človeka.

 

5. Vyskúšajte riadenú meditáciu

Meditácia je spôsob, ako v záplave všetkých svojich myšlienok nájdete opäť ticho. Myseľ je dennodenne vystavovaná rôznym vplyvom z okolia, ktoré ju zamestnávajú neustále novými myšlienkami.  Myšlienkový smog, ktorý myseľ do seba absorbuje, sa neustále zväčšuje. V dôsledku toho sa vnútorný hlas človeka neustále stišuje. Medzi mysľou a skutočným JA vzniká neustále sa prehlbujúca priepasť. V dôsledku zlého vnútorného nastavenia a absencie meditácie, otvára myseľ svoje dvere novým negatívnym myšlienkam a rôznym iným nepriaznivým vplyvom, ktoré prúdia z okolia. Meditácia je okrem iného potrebná aj na čistenie mysle. Meditácia pre začiatočníkov môže byť jednoduchšia vtedy, keď si zvolia formu riadenej meditácie. Či už naživo s lektorom alebo z nahrávky či videa. Výhodou riadenej meditácie je, že si môžete vopred určiť jej dĺžku a dostávate priame inštrukcie, ktoré vás celým procesom prevedú. V súčasnosti množstvo riadených meditácií nájdete aj na internete.


 

5. Verte si

Jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť svoju pozitivitu, je začať si veriť. Stanovujete si sny a ciele a myslite na to, že tieto ciele dokážete dosiahnuť. Keď zakopnete a spadnete, prijmite chyby a zlyhania s chladnou hlavou ako niečo, vďaka čomu sa môžete poučiť a možno zvládnuť v budúcnosti určité situácie ešte lepšie. Nezabúdajte na to, že väčšina úspešných ľudí musela v živote riešiť aj množstvo nepríjemných situácií.

 

6. Vyjadrujte vďačnosť

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zvýšiť svoju pozitivitu, je vyjadriť vďačnosť. Byť vďačný za to, čo v momentálnej situácii máte, okamžite uvoľní negativitu. Vďačnosť pomáha nastoliť pocit lásky. Tam, kde láska býva, strach a iná negatívna energia sa nedostane. Najlepším a najúčinnejším spôsobom, ako zahrnúť vďačnosť do svojho života je, aby sme ju vyjadrili každé ráno. Po prebudení vyjadrite niekoľko  vecí, za ktoré ste vďační. Tento zoznam môžete povedať nahlas alebo vo svojej mysli, ale musí byť detailný a vychádzať z vášho srdca. Ak zatvoríte pri tom oči, pomôže vám to precítiť vďačnosť hlbšie.

 

7. Píšte si denník

Jedným z najlepších cvičení na rozvoj pozitívneho myslenia, je praktizovanie vďačnosti prostredníctvom denníka. Zapisovanie do denníka je skvelý spôsob, ako vám pomôcť s vďačnosťou, pretože uchováva záznam o veciach, ktoré ste prekonali, o dosiahnutom raste a o cieľoch  a podobne. Na začiatok môžete vyskúšať zoznam vďačnosti.

 

8. Odpustite iným aj sebe

Prestaňte sa pozerať sa na svoju minulosť s ľútosťou alebo nenávisťou. Niektoré veci z minulosti vám totiž môžu denne odoberať energiu aj v prítomnosti. Odpustite si a odpustite aj iným. Odpustenie má silu uzdraviť bolesť. Odpustenie môže byť oslobodením sa od zakoreneného hnevu, averzie, krivdy alebo životnej trpkosti. Odpúšťať môžeme osudu, svetu, spoločnosti, ľuďom vzdialeným, blízkym aj najbližším, ale aj sami sebe. Niečo sa stalo tak, ako sa stalo. Podstatné je nielen si to uvedomiť, ale aj skutočne prijať. Ak dokážeme, je to pre nás len dobré. Prijatie skutočnosti vedie k uzdraveniu. Problém nastáva, keď to takto vedome a racionálne spracujeme len na úrovni rozumu, ale nie na úrovni emócií. Dôležitá je hlavne oblasť emócií. Kľúč k úspechu nespočíva v tom, že sa snažíme svoje chyby pred sebou alebo pred ostatnými skrývať. V dnešnej dobe je to tak, že svoje emócie väčšinou neprejavujeme navonok hneď vtedy, keď ich cítime. Skrývame ich akoby na neskôr, keď bude na to vhodnejšia situácia. Niekedy čakajú aj veľmi dlho, kým sa dostanú z tela von. Nie je to nič jednoduché, keď sa človek zbavuje starých emócií, lebo má pocit, že sa zbavuje niečoho priamo zo seba, ale je to potrebné uskutočniť.  Získate tak pre seba oveľa viac optimizmu a pozitívnej energie.

 

9. Pauza a dýchanie

Keď sa cítite ohrození, vystresovaní, smutní a negativita sa začne vkrádať do vašej mysle, zastavte všetko a nacvičte si jednoduché dýchanie. Jedným z takýchto cvičení je nádych nosom a počítanie do 7, avšak pri čísle 4 nádych ukončíme a pri napočítaní do 7 vydýchneme cez ústa. Alebo si ľahnite na chrbát, položte si dlaň na brucho a zhlboka dýchajte. Nesústreďujeme sa pritom na nič iné, než na pohyb svojej dlane. Vďaka týmto cvičeniam sa plne sústredíte na dýchanie, čím preberiete aj kontrolu nad svojimi myšlienkami. Tie negatívne sa vám môže podariť vymeniť za pozitívne.

 

10. Nesústreďujte sa len na svoje nedostatky

Nikto nie je absolútne dokonalý. Každý človek niečo ovláda perfektne a v niečom robí aj chyby. Z tohto dôvodu nie je dobré byť na seba veľmi tvrdý a sústreďovať sa len na nedostatky. Dôležitá je predovšetkým sebaúcta, ktorá človeka dokáže posilniť a zlepšuje mu aj náladu. Neustála sebakritika v ničom nepomáha.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Positivity exercises
Jozef Čuha: Pozitívne myslenie nebolí
Carol S. Dweck: Nastavenie mysle
Norman Vincent Peale: Sila pozitívneho myslenia

Čítajte viac o téme: Šťastie
Zdieľať na facebooku