Ako budovať zdravý vzťah medzi matkou a dospelou dcérou?

Foto: Bigstock
V dospelosti je užitočné myslieť na svoju matku alebo dcéru nie ako na niekoho, kto by mal niečo pre toho druhého neustále robiť, ale ako na priateľku, ktorej vlastný život je niečo, čo akceptujeme ako súčasť jej osobnosti. / Foto: Bigstock

Niet pochýb, že vzťahy medzi matkami a dcérami sú jednými z najsilnejších. Formujú ich životy a predurčujú budúcnosť. Ktoré faktory majú najväčší vplyv na to, či vzťah medzi matkou a dcérou bude dobrý alebo ho budú sprevádzať problémy?

 

V čom je špecifický vzťah matky a dcéry?

Vzťah matky a dcéry môže mať mnoho podôb. Môže to byť idylický vzťah, ktorý pripomína silné priateľstvo, môže byť medzi nimi silné puto, ale môže byť medzi nimi aj nenávisť. Tých podôb je naozaj veľa. Všetko záleží od toho, ako sa vzťah matky a dcéry vyvíjal od prvých chvíľ po pôrode. Matka svojmu dieťaťu požičiava na určitý čas svoje telo aj dušu. Ani v okamžiku, keď sa dieťa narodí, nemôže existovať bez matky. Ale aj napriek tomu by sa matka mala pripravovať na chvíľu, že bude musieť svoje dieťa pustiť aj smerom k iným ľuďom. Najprv k otcovi  a potom aj k ďalším. Predovšetkým vzťah s otcom je pre dcéru mimoriadne dôležitý. Potrebuje si o ňom vytvárať pozitívny obraz, pretože práve ten bude pre ňu dôležitý v období hľadania partnera. Ak z nejakých dôvodov otec chýba, je nutné zabezpečiť pre dcéru iné mužské vzory – dedov, strýkov, susedov, učiteľov, trénerov a podobne. „Púšťanie synov a dcér je však odlišné. Odlišujú sa aj očakávania, ktoré majú mamy v súvislosti  so svojimi synmi a dcérami,“ hovorí klinická psychologička a psychoanalytická psychoterapeutka Mirka Chmelíčková. Dcéry sa matkám chcú v určitom veku podobať a veľmi ich obdivujú. Takmer vo všetkom ich napodobňujú. Deje sa to hlavne v predškolskom veku. Niektoré ženy tak podľahnú pocitu, že prostredníctvom dcéry sa narodilo pokračovanie ich samotných a majú pocit, že prostredníctvom dcér sa stávajú nesmrteľné. „Existujú matky, ktoré potom dcéru držia pri sebe a nechcú ju pustiť. Prajú si, aby sa od nich nikdy neoddelila,“ hovorí Mirka Chmelíčková. Problém však môže nastať, keď sa matka pozerá do pomyselného kúzelného zrkadielka a na otázku, kto je najkrajší na svete, dostáva odpoveď, ktorá v nej môže vyvolať pocity, ktoré jej napovedajú, že to už nie je ona sama, ale jej vlastná dcéra.

 

Vzťah matky a dcéry môže sprevádzať aj napätie a problémy

Existuje niekoľko období, kedy dochádza medzi dcérou a matkou k sporom takmer v každej rodine. Tieto spory sa však líšia v tom, ako dlho pretrvávajú a akým spôsobom sa vyriešia. Niekde sa spor vlečie niekoľko týždňov, inde o ňom na ďalší deň nevedia. Všetci tiež vieme, že medzi matkou a dospelou dcérou existujú aj toxické vzťahy, ktoré sa nedajú vyriešiť jednoducho a bez väčšieho úsilia. Existujú tri prelomové obdobia, v ktorých sa môže objaviť problém medzi matkou a dcérou. Prvé sa objavuje v puberte, keď sa dcéra chce obliekať podľa svojich predstáv a začína prežívať prvé lásky, s ktorými matka nemusí súhlasiť. Druhé problémové obdobie môže nastať v období svadby, ak si dcéra vyberie partnera, s ktorým matka nesúhlasí. Tretie problémové obdobie môže nastať pri výchove vnúčat, keď matka má inú predstavu o ich výchove ako dcéra. Odborníci už niekoľko rokov skúmajú, ktoré faktory najviac vplývajú na vzťahy medzi matkami a ich dospelými dcérami a tiež to, ktoré prístupy a spôsoby správania pomáhajú spomínaným problémom predchádzať. Jednou z nich je aj Diane K. Shrier, ktorá v spolupráci so svojimi kolegami robila na túto tému výskum. Na základe svojich dlhoročných pozorovaní a zistení odporúčajú 6 tipov, ktoré pomáhajú budovať zdravý vzťah medzi matkami a ich dospelými dcérami.

 

6 tipov, ako budovať zdravý vzťah medzi matkou a dcérou

1. Očakávania

V niektorých rodinách sa od dcér očakáva, že sa budú podriaďovať želaniam svojej matky a budú ju vždy rešpektovať, zatiaľ čo v iných rodinách sa od mladých žien očakáva, že sa vzdialia od vplyvu matky a budú rozvíjať svoje vlastné ciele a záujmy. Aj dcéry môžu mať určité očakávania. Niektoré túžia po absolútnej slobode a chcú byť čo najďalej od vplyvu rodiny, iné vyžadujú od matky, aby sa neustále starala o vnúčatá a keď to nerobí, odsudzujú ju za to. Niekedy protichodné očakávania vychádzajú zo skúseností matky s vlastnou matkou. „V našej rodine sa vždy dcéry starali o svoju matku,“ vravela počas výskumu jedna žena sklamaná z toho, že sa jej dcéra odsťahovala ďaleko a vôbec sa nezaujímala o jej život. Nevedela sa zmieriť s tým, že jej dcéra chcela žiť vlastný život. Vyskytuje sa však aj opačná situácia, keď dcéra vyžaduje od matky každodennú starostlivosť aj napriek tomu, že je už dospelá. Matke to nemusí vyhovovať. V súčasnosti čoraz viac žien na dôchodku žijú svoj vlastný život, plnia si svoje sny a venujú sa svojim záľubám. Nie všetky napríklad túžia denne opatrovať vnúčatá. Z uvedeného jasne vyplýva, že problémy medzi matkou a dospelou dcérou môžu prameniť z neakceptovania vlastných predstáv o živote. Odborníci obidvom stranám odporúčajú, že v dospelosti je užitočné myslieť na svoju matku alebo dcéru nie ako na niekoho, kto by mal niečo pre toho druhého neustále robiť, ale ako na priateľku, ktorej vlastný život je niečo, čo akceptujeme ako súčasť jej osobnosti. Myslieť na svoju matku alebo dcéru týmto spôsobom uľahčuje nebrať jej správanie osobne. Toto nazeranie výrazne zvyšuje šance, že vzťah bude pre obidve strany aj naďalej zmysluplný, zdravý a radostný.

 

2. Vzájomný rešpekt

Vzájomná úcta a rešpekt znamenajú akceptovanie toho, že vaša matka alebo dcéra je človek, ktorého si naozaj veľmi vážite. Každý človek je jedinečný a každý je v niečom naozaj výnimočný. Snaha zapamätať si tieto vlastnosti, dokonca aj uprostred hádky alebo nezhody, môže viesť k ochrane vášho vzťahu na dlhú dobu.

 

3. Rešpekt k odlišnosti

Matky a dcéry sa často dostanú do pasce, keď si myslia, že by mali myslieť a cítiť rovnako, a to takmer vo všetkých veciach. Život ale takto nefunguje. Nie je možné, aby dvaja ľudia mysleli vždy a všade rovnakým spôsobom. Pokúste sa zistiť, prečo a ako si vaša matka alebo dospelá dcéra o niečom myslí a snažte sa nespadnúť do pasce myšlienok, ktoré už poznáte. Skúste sa zastaviť, pomaly prenikajte do podstaty a možno zistíte, prečo si druhá strana myslí niečo iné ako vy. Väčšinou je zaujímavé, keď sa snažíme preniknúť do myšlienkového sveta toho druhého. A niekedy nás môže tento svet motivovať tak, že sa dokonca pridáme na jeho starnú.

 

4. Hranice

Jedna z oblastí, s ktorou matky a dospelé dcéry často zápasia, súvisí s vedomím, že v dospelosti určité veci s dcérou fungujú ináč, ako keď bola dieťaťom. Niektoré matky by najradšej s dospelou dcérou fungovali tak, ako keď boli dieťaťom. Niekedy tieto túžby fungujú aj naopak. Aj v situáciách, keď sú matky a dcéry blízkymi priateľkami, sú hranice dôležité. Každý totiž túži si chrániť svoj priestor. Matka nie je povinná robiť všetko, na čo si dcéra pomyslí. Potrebné je rešpektovanie súkromia a určitých dohôd. Matka by mala rešpektovať osobný čas dcéry s manželom a deťmi. A naopak, dcéra by mala dbať na to, aby matka mala dostatok času na svoje vlastné aktivity.


 

5. Podpora iných vzťahov

S problematikou hraníc úzko súvisí aj otázka rešpektovania a podpory vzťahov mimo zväzku matka – dcéra. Kvôli pocitu extrémnej blízkosti je niekedy ťažké akceptovať, že matka alebo dcéra môžu mať iné dôležité vzťahy. Neuvedomujú si totiž, že tieto spojenia v skutočnosti pomáhajú obohatiť vzťah medzi nimi dvomi. Jedna žena v rámci výskumu povedala, že úcta jej matky k jej vzťahom jej umožnila mať priateľov a úspešnú kariéru, čo zase posilnilo jej vzťah k matke.

 

6. Komunikácia

Rozprávanie o tom, ako sa cítite a objasňovanie situácií pomáha udržiavať výborné vzťahy. Ale spôsob komunikácie je mimoriadne dôležitý. Obviňovanie, útočenie a jednoduché vyjadrenie sklamania prináša do vzťahu nedôveru, úzkosť a napätie. Dôležitá je atmosféra prijatia a  neodsudzovania. Ak môžete komunikovať v slobodnej atmosfére bez odsudzovania a  nekonečného poskytovania nevyžiadaných rád, pomáha to vytvárať veľmi silné spojenie medzi matkou a dcérou. Niekedy dlhé roky žijeme v presvedčení, že jeden o druhom už všetko vieme. Pocit, že sa už dokonale poznáme, môže byť jedným z problémov v komunikácii, pretože to znamená, že niekedy nekomunikujeme alebo nevyjadrujeme slovami to, čo si myslíme, že je už známe. Rozprávanie aj o už známych veciach pomáha formovať vzťah. 

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré Shrier a jej kolegovia vo svojom výskume zistili, bolo to, že konflikt je súčasťou všetkých vzťahov. V skutočnosti naznačujú, že konflikt pomáha ľuďom, ktorí sú vo vzťahu, posúvať sa ďalej a rásť. Vedci tiež prišli na to, že empatia a vzájomná podpora sú dve kľúčové zložky kvalitných vzťahov.

 


ZDROJE:
Mothers and daughters healthy relationship
O vztazích matek a dcer: Proč o sobě dcery náročných matek pochybují?

Čítajte viac o téme: Rodina, Dcéry
Zdieľať na facebooku