Ako obnoviť v sebe novú nádej a pocit šťastia?

Foto: Bigstock
Sú dni, keď človek cíti smútok, beznádej a prevládajú v ňom zlé pocity. Ako rozdúchať v sebe opäť pocity šťastia a novú nádej? / Foto: Bigstock

Všetci dokážeme svietiť, keď je život zaliaty slnkom. Horšie je to vtedy, keď po dobrých dňoch sa objavia tie horšie a my máme pocit, že už trvajú dlho. Čo robiť, aby sa dobré a šťastné dni vrátili do nášho života späť? Čo robiť, keď cítime maximálnu únavu, vyhorenie a zdá sa nám, že už nič nedáva zmysel?

 

Sú dni, keď človek cíti smútok, beznádej a prevládajú v ňom zlé pocity. Niekedy je to zase tak, že prežívame pár krásnych okamihov, pocity prchavého šťastia a potom nás opäť zavalí vlna bežných dní, do ktorých sa opäť začne zakrádať smútok. Ako rozdúchať v sebe opäť pocity šťastia a novú nádej? Psychológovia odporúčajú množstvo riešení, jednoduchých, ale aj zložitejších stratégií. Mnohí však tvrdia, že trvalé šťastie nevychádza z vecí, ktoré nás obklopujú, ale vyviera z nášho vnútra. Skutočný zdroj sa  ukrýva priamo v nás. Objavenie tohto zdroja prináša ľuďom vždy najväčšiu radosť. Máte pocit, že ste vyhorení, nič vás nebaví, súčasťou vašich predstáv sú smutné myšlienky, ktoré sa viažu k budúcnosti? Skúste vyskúšať niekoľko nasledujúcich stratégií.

 

1. Poučte sa z chýb

Chyba nepredstavuje v živote nič zlé. A to hlavne vtedy, keď sa z nej dokážeme poučiť. Niekedy len vďaka chybe, ktorá nás dostala až na dno, sa dokážeme vzdať starého spôsobu života a začneme kráčať po novej, oveľa lepšej ceste. Keby sme neurobili chybu, nikdy by sme sa možno neodvážili urobiť tento krok. A tak, poďakujem chybe, lebo ona bola našou veľkou a múdrou učteľkou. Najväčšou chybou, ktorej sa v živote môžeme dopustiť, je nepriznať svoje chyby a nepoučiť sa z nich. Sú chvíle v živote, keď chyby doslova potrebujeme robiť. A to preto, lebo sa prostredníctvom nich stávame lepším človekom. Toto uvedomenie je prvým odrazovým mostíkom na ceste ku šťastiu a k novej nádeji.

 

2. Začnite myslieť viac na seba

Po hlbokom uvedomení, že niečo je potrebné v živote zmeniť, začnite viac myslieť na seba. Existuje množstvo úžasných ľudí, ktorí vyhoreli práve preto, lebo prestali myslieť na seba. Na svoje sny, túžby, priateľov, rodinu...Ak chcete urobiť zmenu, v prvom rade  sa začnite o seba starať. Naučiť sa mať rád sám seba niekedy nie je ľahké, ale je to múdrejšie ako pasívne čakať, že záchrana príde zvonku. Sebaláska nie je sebectvo. Sebaláska znamená uvedomiť si všetko, čo k nám patrí – všetky naše potreby, talenty a tvorivosť. Ale taktiež aj chyby alebo charakterové nedostatky. Musíme sa naučiť pozerať sa na svoj odraz v zrkadle a vedieť ho prijať. To však neznamená, že sa uspokojíme so svojimi chybami a prestaneme na sebe pracovať. Znamená to len toľko, že si svoje chyby priznáme a začneme sa mať radi aj s týmito chybami. To je jediný zdravý postoj, ktorý  umožňuje, aby sme mohli svoje chyby odstrániť, dokázali na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Sebaláska je prijatie seba samého so všetkými talentami aj obmedzeniami, ktoré máme. Sebaláska obsahuje v sebe  aj vďačnosť za to, kým sme. Iba vtedy, keď prijmeme sami seba, môžeme prijímať iných ľudí bez odsúdenia.

 

3. Začnite si dokonale užívať svoje talenty a záľuby

Ak chceme nájsť novú cestu, novú nádej a nový zmysel života, dôležité je tiež vymedziť si čas a priestor na vychutnávanie si svojich vášní a koníčkov. Opäť sa zamilujte do toho, čo ste niekedy mali tak radi, čo vám robilo radosť, o čom ste snívali. Predstavte si, že v jedinom okamihu prídete o všetko okrem mysle, srdca a zdravia. Čo by mohlo byť dôvodom, pre ktorý znovu vstanete s úsmevom? Nehovorte hneď, že nič také nie je. Vždy existuje niečo, čo vo vás rozpaľuje oheň a čo vám vie vyvolať dobrú náladu. Možno budete musieť ísť vo svojich spomienkach hlboko do minulosti a možno až do detstva. Ako totiž starnete a veľmi veľa pracujete, tak pod ťarchou všetkých týchto povinností sa vaše vášne a koníčky stávajú niečím druhoradým, niečím, na čo nemáte čas. Ale tak to byť nesmie. Musíte si svoje radosti udržať, zaraďovať ich do každodenného plánu, venovať sa im. Aj keby to malo byť dvadsať minút denne, venujte sa tomu, čo vás napĺňa a robí šťastnými ako deti.

 

4. Vychutnávajte si kvalitnú komunikáciu s milovanými ľuďmi

Je čas znovu začať kvalitnú komunikáciu s milovanými ľuďmi. Nie všetci ľudia sú zlí a nie všetci vám len ubližujú. Ešte stále existujú aj takí, ktorí vás majú naozaj radi. A práve týmto ľuďom je potrebné začať dávať svoju čas a  energiu. Nemá zmysel márniť čas a keď niečo potrebujete dôležitým ľuďom vysvetliť, nemá zmysel čakať. Je dobré osviežiť staré vzťahy, na ktoré ste možno nemali čas. Možno si všimnete, že vám prinášajú radosť, nádej, pokoj a pohodu. Je krásne si vychutnávať takú komunikáciu, pri ktorej cítite hlboké duševné prepojenie.

 

5. Užívajte si odpočinok

Je čas znovu si začať užívať odpočinok. Počas lockdownov si mnohí ľudia uvedomili, že žiť sa dá aj ináč, ako len neustále pracovať. Práve toto zastavenie pomohlo mnohým uvedomiť si správne hodnoty a niektorým sa konečne podarilo vymaniť sa z každodenného zhonu a začali si uvedomovať napríklad hodnotu rodiny a vlastných detí. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí ľudia robia aj 12-15 hodín denne a pri takomto zhone sa nedá veľmi premýšľať nad zmyslom života. A tak dnes mnoho ľudí vďačí aspoň za krátke okamihy precitnutia a vychutnania si vedomého odpočinku. Niektorí sa už konečne naučili plánovať si svoje dni tak, že do nich zaraďujú aj odpočinok.

 

6. Buďte láskaví, súcitní a šírte radosť

Buďte sami tou zmenou, po ktorej toľko túžite. Buďte tým dôvodom, prečo sa iný človek dnes usmeje. Žiadny prejav láskavosti, ani ten najmenší, nie je zbytočný. Láskavosť sa prejavuje hlavne skutkami, ale môžeme ju dávať najavo aj premyslenými a povzbudzujúcimi slovami. Naše láskavé slová môžu iných ľudí povzbudiť a tí sa potom môžu ľahšie vyrovnávať s problémami, ktoré zažívajú. Využívajte príležitosti, rozdávajte súcit, humor, veľkorysosť, a to aj vtedy, keď vám nie je príliš do spevu. Pretože to dáva pozitívne emócie nielen druhým, zlepšuje to aj váš život, keďže zlepšujete svoje okolie. A ak sa vám u inej osoby nedarí vyvolať úsmev, snažte sa aspoň odstrániť jej smútok. Prospejete tým tiež sebe. Môžete tiež začať počúvať druhých bez posudzovania. Neskáčte do reči. Súcitiť s druhým a jeho chybami je lepšie, než mať pravdu. Múdru myseľ robí nielen znalosť toho, kedy vstať a hovoriť, ale aj kedy zostať pokojne sedieť a iba počúvať.

 


ZDROJE:
B. Bäumlová: Tajemství lidského úsměvu
K. Neršpor: Léčivá moc smíchu
S. Peters: Paradox šimpanze
A. Robbins: Nekonečná vnútorná sila
Čítajte viac o téme: Šťastie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku