Chcete pôsobiť presvedčivo? Vyskúšajte tieto tipy

Presvedčiví ľudia dokážu odhaľovať charaktery, ciele a túžby iných a adekvátne reagujú. Vedia využívať emocionálnu inteligenciu a sociálne zručnosti, vďaka ktorým získavajú ľudí na svoju stranu.
Presvedčiví ľudia dokážu odhaľovať charaktery, ciele a túžby iných a adekvátne reagujú. Vedia využívať emocionálnu inteligenciu a sociálne zručnosti, vďaka ktorým získavajú ľudí na svoju stranu. / Foto: Bigstock

Presvedčiví ľudia majú schopnosť vtiahnuť iných do svojho sveta. Väčšinou sú to obľúbení a sympatickí ľudia. Ako to robia?

 

Nielen riaditelia firiem, vedúci oddelení či vrcholoví manažéri, ale aj  učitelia či rodičia by mali pôsobiť presvedčivo. Len vtedy sa môžeme od nich veľa naučiť, len vtedy im môžeme dôverovať a nasledovať ich kroky. Presvedčiví ľudia dokážu odhaľovať charaktery, ciele a túžby iných a adekvátne reagujú. Vedia využívať emocionálnu inteligenciu a sociálne zručnosti, vďaka ktorým získavajú ľudí na svoju stranu. Pozrime sa bližšie  na stratégie, ktoré presvedčiví ľudia robia a vďaka ktorým zaznamenávajú úspechy v jednaní s inými ľuďmi.

 

1. Vedia, čo ľudí motivuje

Niektorí riaditelia firiem sú veľmi nedočkaví, netrpezliví a  veľmi na zamestnancov tlačia. No tí sa kvôli tomu môžu ešte viac zablokovať a nepodajú optimálny výkon. Presvedčiví ľudia svoje myšlienky predstavujú asertívne a sebavedome, ale nie sú agresívni a na ľudí netlačia. Keď sa budete vnucovať, tak vám to len uškodí. Presvedčiví ľudia študujú povahy iných a vedia, čo na koho účinkuje. Ak viete, aké má niekto ciele a aká je jeho povaha, dokážete ho dostať do situácie, keď sám pochopí, čo je potrebné robiť, a to tak, aby bol spokojný on i zamestnávateľ. Tak napríklad opatrní ľudia potrebujú nenápadné náznaky a neustále povzbudenie či možnosť priebežne zisťovať, aký pokrok dosiahli. Prípadne potrebujú vidieť dôkazy o tom, ako to fungovalo v iných prípadoch. Niekto potrebuje presný termín, dokedy má úlohu splniť a niekto ďalší sa musí zoznámiť s reálnymi príkladmi, ktoré fungovali v podobných situáciách. Toto poznanie ich dokáže naštartovať. A ak na ľudí príliš netlačíte, dávate im možnosť veci si premyslieť a ak im tiež dovolíte vybrať si vlastnú cestu, tak v takomto prípade pôsobíte presvedčivejšie.

 

2. Myslia na túžby iných

Mnohí ľudia  presviedčajú druhých  len preto, aby dosiahli vlastné ciele. Títo ľudia pôsobia nepresvedčivo a ich skryté úmysly väčšinou rýchlo odhalíme. Ľudia, ktorí vedia byť presvedčiví, to nerobia. Títo ľudia dokážu zabudnúť na vlastné ciele a snažia sa vnímať aj svet tých druhých. Snažia sa zistiť, aké majú  názory či problémy , a tak ich dokážu presvedčiť vďaka tomu, že hovoria o týchto ich názoroch a hodnotách. Mnohí sa snažia byť aj empatickí. Skutočne presvedčivý človek dokáže naozaj riešiť problémy toho druhého.

 

3. Vedia uviesť vhodné príklady

Príbeh alebo dobrý príklad  dokáže spojiť ciele tých, ktorí sú presviedčaní a vplyv tých, čo presviedčajú. Ak manažér ponúkne príbeh o tom, ako súvisí zmena produktu s cieľmi firmy, je ľahšie zjednotiť sa na tom, že zmena je potrebná. Následne je ľahšia aj dohoda o tom, akú má mať podobu. Často aj rodičia a starí rodičia používajú príbehy a vhodné príklady, aby deťom vysvetlili princípy fungovania života. Nemusia sa využívať len pozitívne príklady, často presvedčí aj poukázanie na nevhodné veci, ktorým sa chceme vyvarovať.

 

4. Vedia správne chváliť

Chvália napríklad týmto spôsobom:  „Vykonali ste fantastickú prácu! Som si istý, že to bude nabudúce ešte lepšie.” Toto predstavuje jeden z  najsilnejších princípov presvedčenia. Človek pri týchto vetách cíti, že sa počíta aj v budúcnosti s jeho prácou, a to ho veľmi  motivuje. Zároveň ho to motivuje tiež k tomu, aby konal takými spôsobmi, ako to robil predtým.

 

5. Majú zmysel pre humor

Ak chcete byť viac presvedčiví, formujte si aj svoj zmysel pre humor. Humor uvoľňuje a keď má človek dobrú náladu, lepšie sa mu aj premýšľa. Ak chcete iných presvedčiť, stane sa tak skôr, ak pôsobíte optimisticky a máte dobrú náladu. V dobrej atmosfére sa ľudia skôr dokážu stotožniť s vašimi myšlienkami. Ľudia prirodzene a nevedomky zrkadlia reč tela toho, s kým sa rozprávajú. Ak chcete, aby vás ľudia mali radi a verili vám, tak sa v pribehu rozprávania usmievajte. Oni vám budú podvedome úsmev vracať a vďaka tomu sa budú cítiť lepšie. Presvedčiví ľudia sa usmievajú často, pretože sú úprimne nadšení a tešia sa zo svojich myšlienok.

 

6. Zanechávajú silný prvý dojem

Viete o tom, že ľudia sa sa rozhodujú  v priebehu prvých 7 sekúnd o tom, či vás budú mať radi alebo nie? Na túto  skutočnosť je potrebné myslieť aj vtedy, keď chcete niekoho presvedčiť o vašich myšlienkach a nápadoch. Ak sa s niekým stretávate prvý raz, predstavte sa a ja niečo o sebe povedzte. Takto sa vám nestane, že niekoľko minút druhá strana bude premýšľať nad tým, kto ste, odkiaľ ste a prečo tu ste. Ľudia oveľa skôr prijmú myšlienky nejakého človeka, keď majú predstavu o tom, kto vlastne je. Potrebujete získať určité osobné spojenie. Vďaka nemu ľudí presvedčíte skôr o správnosti vašich myšlienok.

 

7. Rozumejú tomu, čo hovoria

Presvedčiví ľudia sú schopní svoje myšlienky oznamovať rýchlo a jasne. Keď sami dobre rozumiete tomu, o čom hovoríte, je oveľa zábavnejšie a jednoduchšie to vysvetliť ostatným. Dobrou stratégiou je poznať svoju tému tak dobre, že by ste ju dokázali vysvetliť aj malému dieťaťu. Keď dokážete niečo úspešne vysvetliť človeku, ktorý o tom nemá najmenšie poňatie, potom určite dokážete presvedčiť o svojom stanovisku aj tých ľudí, ktorí sa v problematike podrobne  vyznajú.

 

8. Nepretvarujú sa a pôsobia úprimne

Pretvárku nemá nikto rád. Ľudí priťahují tí, ktorí sa na nič nehrajú, nič nepredstierajú a pôsobia dôveryhodne. Presvedčiví ľudia vedia, kým sú. Veria si natoľko, aby sa vo vlastnej koži cítili pohodlne. Tým, že sa budete sústreďovať na veci, ktoré vás naozaj zaujímajú a posúvajú dopredu, stávate sa aj šťastnými. A keď pôsobite šťastne, ste aj pre  iných zaujímavejší a presvedčivejsí. Najhoršia zo všetkého je pretvárka a neznalosť problematiky, ktorú chcete prezentovať. Nikdy nič nepredstierajte. Ľudia to vycítia a ak by ste čokoľvek robili, nebudete úspešní.

 

9. Vedia  ustúpiť

Naliehanie  a netrpezlivosť sú pre presvedčivosť veľmi nebezpečné. Je dokázané, že keď sa ľudí snažíte dotlačiť k tomu, aby s vami súhlasili okamžite, skôr sa budú držať svojho pôvodného postoja. Ak máte dobré nápady, nie je dôvod obávať sa ustúpenia a ponúknuť ľuďom čas na rozmyslenie.

 

10. Dávajú si pozor na mimiku a gestá

Keď chcete, aby vás ľudia so zaujatím počúvali a aby ste ich dokázali presvedčiť, je potrebné si dať pozor aj na svoje gestá, mimiku, výraz tváre a tón hlasu. Všetky tieto aspekty by mali pôsobiť pozitívne a v určitom súlade. Základom by mal byť nadšený tón hlasu, neprekrížené ruky, udržiavanie zrakového kontaktu a telo naklonené k poslucháčom. Pozitívna reč celého tela poslucháčov vtiahne do vášho rozprávania a presvedčí ich, že to, čo hovoríte, je naozaj pravda.

 

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Noah Goldstein Steve J. Martin Robert B. Cialdini: 50 tajemství přesvědčování
Zdeněk Helcl: Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách
Čítajte viac o téme: Kariéra, Emocionálna inteligencia, Komunikácia
Zdieľať na facebooku