Emocionálna inteligencia

6 zručností, ktoré pomáhajú rozvíjať emocionálnu inteligenciu

Úspech v živote človeka závisí na emocionálnej (EQ) i racionálnej (IQ)inteligencii. Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny ľudí. Zručnosti, ktoré pomáhajú rozvíjať EQ, sa dajú trénovať celý život.

Zlo v ľuďoch sa dá merať. Odhaľuje ho D–faktor

To, koľko ľudia v sebe ukrývajú zla, sa dá zmerať. Psychológovia zostavili test, na základe ktorého sa to dá zistiť. Meria sa podobne ako pri IQ testoch.

Chcete komunikovať empaticky? Zoznámte sa so znakmi empatickej komunikácie

Keďže človek je spoločenský tvor a žije v interakcii s inými ľuďmi, empatia by mala byť súčasťou medziľudských vzťahov a základným pilierom prosociálneho správania sa a tiež komunikácie. Pozrime sa na základné kroky, ktoré vedú k empatickej komunikácii.

Chcete pôsobiť presvedčivo? Vyskúšajte tieto tipy

Presvedčiví ľudia majú schopnosť vtiahnuť iných do svojho sveta. Väčšinou sú to obľúbení a sympatickí ľudia. Ako to robia?

Ako si zachovať emocionálnu pohodu?

Ako zostať hlavne v ťažkých časoch v emocionálnej pohode? Čo robiť a čo nerobiť? Odpoveď možno nájdete v tomto článku.

Odkiaľ prichádza ľudské zlo? Spôsobujú ho hlavne nespracované emócie

Zlo predstavuje všetko škodlivé a záporné. Je to všetko, čo protirečí blahu, čo ho narúša alebo ničí. Je to protiklad dobra. Každý človek nosí v sebe dobro aj zlo. Záleží len od neho, ako vie emócie súvisiace s dobrom alebo zlom v sebe spracovať a na ktorú stranu sa prikloní.

6 znakov, ktoré prezradia, že ako dieťa ste boli emocionálne zanedbávaní

K emocionálnemu zanedbávaniu detí dochádza vtedy, keď rodičia nepochopia ich emocionálne potreby počas výchovy, a preto ich ani nedokážu naplniť. K tomuto javu môže dochádzať aj v takých rodinách, v ktorých sú jej členovia k sebe láskaví a navzájom majú dobré vzťahy. Dôsledky emocionálneho zanedbávania sa prejavujú hlavne v dospelosti.

Ak chcete zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu, naučte sa identifikovať tieto zlozvyky

Emocionálna inteligencia je zručnosť, ktorá sa dá trénovať. A kto ju trénuje priebežne počas celého života, tak potom hlavne v období, keď nastanú problémy, je lepšie pripravený zvládnuť realitu.