Články: Pre študentov
O projekte

Emocionálna inteligencia

Ako si zachovať emocionálnu pohodu?

Ako si zachovať emocionálnu pohodu?


Ako zostať hlavne v ťažkých časoch v emocionálnej pohode? Čo robiť a čo nerobiť? Odpoveď možno nájdete v tomto článku. Čítaj ďalej
Odkiaľ prichádza ľudské zlo? Spôsobujú ho hlavne nespracované emócie

Odkiaľ prichádza ľudské zlo? Spôsobujú ho hlavne nespracované emócie


Zlo predstavuje všetko škodlivé a záporné. Je to všetko, čo protirečí blahu, čo ho narúša alebo ničí. Je to protiklad dobra. Každý človek nosí v sebe dobro aj zlo. Záleží len od neho, ako vie emócie súvisiace s dobrom alebo zlom v sebe spracovať a na ktorú stranu sa prikloní. Čítaj ďalej
6 znakov, ktoré prezradia, že ako  dieťa ste  boli emocionálne zanedbávaní

6 znakov, ktoré prezradia, že ako dieťa ste boli emocionálne zanedbávaní


K emocionálnemu zanedbávaniu detí dochádza vtedy, keď rodičia nepochopia ich emocionálne potreby počas výchovy, a preto ich ani nedokážu naplniť. K tomuto javu môže dochádzať aj v takých rodinách, v ktorých sú jej členovia k sebe láskaví a navzájom majú dobré vzťahy. Dôsledky emocionálneho zanedbávania sa prejavujú hlavne v dospelosti. Čítaj ďalej
Ak chcete zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu, naučte sa identifikovať tieto zlozvyky

Ak chcete zlepšiť svoju emocionálnu inteligenciu, naučte sa identifikovať tieto zlozvyky


Emocionálna inteligencia je zručnosť, ktorá sa dá trénovať. A kto ju trénuje priebežne počas celého života, tak potom hlavne v období, keď nastanú problémy, je lepšie pripravený zvládnuť realitu. Čítaj ďalej
Človek sa môže naučiť zvládnuť zlú náladu. Stačí trénovať mozog

Človek sa môže naučiť zvládnuť zlú náladu. Stačí trénovať mozog


Bojujete často so zlou náladou? Alebo si prajete, aby ste sa vedeli čo najrýchlejšie dostať zo stresu a frustrácie? Možno vám pomôžu nasledujúce rady psychológa Nicka Wignalla. Čítaj ďalej
Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s vysokým EQ?

Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s vysokým EQ?


Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Čítaj ďalej
Chcete prežívať hlbšie spojenie s ľuďmi? Využívajte nenásilnú komunikáciu

Chcete prežívať hlbšie spojenie s ľuďmi? Využívajte nenásilnú komunikáciu


Nenásilná komunikácia (skrátene NVC), ktorú tiež nazývame súcitná alebo kooperatívna komunikácia, je prístup k nenásilnému životu, ktorý vyvinul Marshall Rosenberg začiatkom 60 rokov 20. storočia. Základnou myšlienkou a cieľom nenásilnej komunikácie je dosiahnuť spojenie medzi ľuďmi. Aby sme mohli spolupracovať, je nevyhnutné nadviazať spojenie, vzájomne si porozumieť, vcítiť sa do toho druhého, pochopiť jednu i druhú stranu a na základe toho hľadať najlepšie možné riešenie. Čítaj ďalej
Ako sa nenechať zničiť vlastnými myšlienkami?

Ako sa nenechať zničiť vlastnými myšlienkami?


Okrem fyzických bolestí existujú aj bolesti, ktoré pramenia z emócií. Ako reagovať na pocity samoty, odmietnutia, neúspechu, viny či iných pri iných emocionálnych ranách? Existuje viac spôsobov. Niektoré ponúka aj psychológ Guy Winch. Čítaj ďalej