Články: Pre študentov
O projekte

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s vysokým EQ?

Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s vysokým EQ?


Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Čítaj ďalej
Chcete prežívať hlbšie spojenie s ľuďmi? Využívajte nenásilnú komunikáciu

Chcete prežívať hlbšie spojenie s ľuďmi? Využívajte nenásilnú komunikáciu


Nenásilná komunikácia (skrátene NVC), ktorú tiež nazývame súcitná alebo kooperatívna komunikácia, je prístup k nenásilnému životu, ktorý vyvinul Marshall Rosenberg začiatkom 60 rokov 20. storočia. Základnou myšlienkou a cieľom nenásilnej komunikácie je dosiahnuť spojenie medzi ľuďmi. Aby sme mohli spolupracovať, je nevyhnutné nadviazať spojenie, vzájomne si porozumieť, vcítiť sa do toho druhého, pochopiť jednu i druhú stranu a na základe toho hľadať najlepšie možné riešenie. Čítaj ďalej
Ako sa nenechať zničiť vlastnými myšlienkami?

Ako sa nenechať zničiť vlastnými myšlienkami?


Okrem fyzických bolestí existujú aj bolesti, ktoré pramenia z emócií. Ako reagovať na pocity samoty, odmietnutia, neúspechu, viny či iných pri iných emocionálnych ranách? Existuje viac spôsobov. Niektoré ponúka aj psychológ Guy Winch. Čítaj ďalej
Ako sa zbaviť negatívnych myšlienok?

Ako sa zbaviť negatívnych myšlienok?


Negatívne myslenie má obrovskú silu. Môže zničiť vaše zdravie, vzťahy, kariéru ako aj celý život. Ako tomu zabrániť a spamätať sa ešte skôr, ako bude neskoro? Čítaj ďalej
Zmysluplné a zdravé vzťahy majú emocionálne zrelí ľudia. Patríte k nim aj vy?

Zmysluplné a zdravé vzťahy majú emocionálne zrelí ľudia. Patríte k nim aj vy?


Každý človek túži, aby mal pekné vzťahy s inými ľuďmi. Ale iba túžba nestačí. Existujú určité predpoklady, ktoré pomáhajú ľuďom vytvárať zdravé vzťahy. Čítaj ďalej
Podľa čoho spoznáte emocionálne nestabilných ľudí?

Podľa čoho spoznáte emocionálne nestabilných ľudí?


Emocionálne nestabilní ľudia si prechádzajú naozaj obrovskými výkyvmi, pokiaľ ide o prežívanie emócií a správania. U takýchto ľudí môže dochádzať k výbuchom hnevu či výrazným výkyvom v pocitoch voči sebe samému alebo okoliu. Čítaj ďalej
Negatívne emócie majú viac podôb. Odhaľte ich

Negatívne emócie majú viac podôb. Odhaľte ich


Negatívne emócie sú dôležitou súčasťou našich životov a aj najnovšie výskumy potvrdzujú, že zažívať a hlavne vedieť prijať tento typ emócií je zásadné pre naše mentálne zdravie. Snahy o ich potlačenie sa totiž vracajú ako bumerang a vo výsledku ešte viac znižujú našu celkovú spokojnosť. Čítaj ďalej
7 pilierov emocionálneho zdravia

7 pilierov emocionálneho zdravia


O kvalite nášho života i dosiahnutých úspechoch v pracovnej oblasti rozhoduje aj úroveň nášho emocionálneho zdravia. Ľudia, ktorí disponujú vysokou emočnou inteligenciou, dokážu napríklad dobre zvládať svoje pocity, reagovať aj na vyhrotenú situáciu vhodným spôsobom, majú schopnosť viesť ľudí alebo disponujú dobrými komunikačnými zručnosťami. Čítaj ďalej