Jarné aktivity pre predškolákov

Čoskoro je tu jar a deti sa budú pohybovať väčšinou vo vonkajších priestoroch. Okrem prechádzok je vhodné sa s nimi aj hrať rôzne hry.
Čoskoro je tu jar a deti sa budú pohybovať väčšinou vo vonkajších priestoroch. Okrem prechádzok je vhodné sa s nimi aj hrať rôzne hry. / Foto: Bigstock

Čoskoro je tu jar a deti sa budú pohybovať väčšinou vo vonkajších priestoroch. Všetci sa už tešia na jarné slnko, čerstvý vzduch a prebúdzajúcu sa prírodu. Pripravili sme pre vás niekoľko aktivít, ktoré môžete s deťmi využiť napríklad na školskom dvore, v parku, v lese alebo v školskej záhrade.

 

Uvedené aktivity sú prioritne určené deťom v predškolskom veku, ale určite niektoré z nich potešia aj prvákov v základnej škole alebo v školskom klube detí. Okrem zábavy ponúkajú aj opakovanie jednoduchých matematických zručností, rozvoj komunikácie, odlišovanie farieb, rozvoj spolupráce a podporujú pohyb.

 

More

Na tráve sú rozhádzané v optimálnej vzdialenosti od seba obruče a švihadlá stočené do kruhu, ktoré predstavujú ostrovy. Je ich o 1 menej ako detí, ktoré hrajú túto hru. Učiteľ zvolá: „Na mori je pokoj.“ Deti vybehnú zo svojho ostrova a pobehujú medzi ostrovmi. Potom učiteľ povie: „Na mori je búrka.“ Deti sa rýchlo vracajú na niektorý z ostrovov. Posledné z detí nenájde voľný ostrov, lebo ich je o 1 menej ako hráčov. Kto voľný ostrov nenájde, vypadáva z hry.

 

Lastovičky

Deti utvoria kruh, pochytajú sa za ruky. Jedno z nich, teda lastovička v strede kruhu, sa snaží vykĺznuť von. Len čo sa jej to podarí, bežia všetky ďalšie lastovičky za ňou von. Kto ju prvý chytí, je v ďalšej hre lastovičkou.

 

Rýbár a rybky

Jedno dieťa je rybár a ďalšie deti sú rybičky. Rybár hovorí: „Rybička má farbu zelenú.“ Kto má na sebe takú farbu, príde k rybárovi. Kto nemá takú farbu, rybár ich naháňa a koho chytí ten je rybár.

 

Had

Deti utvoria dlhého hada. Učiteľ je vpredu. Had sa pohybuje po dvore, zatáča sa, kľučkuje, točí sa a podobne. Had sa pohybuje okolo prekážok, pod nimi alebo chodí  cez ne. Ak je v oddelení viac detí, je dobre utvoriť dva hady. Najprv ide učiteľ s jedným hadom a druhý had ich pozoruje. Potom si úlohy vymenia.

 

Čo máme spoločné?

Táto aktivita rozvíja predstavivosť a vedie k zamysleniu sa nad sebou. Posadíme deti do kruhu a každé dieťa si vytiahne z košíka jeden list zo stromu, kameň, steblo trávy, kvietok a podobne. Prehliadne si rastlinku, šišku alebo kameň a zamyslí sa, čo má s ním spoločné. Napríklad môže povedať: „List je zelený rovnako ako moje tričko. List je žltý ako moje vlasy. Konár je hnedý ako moje oči. Kameň je tvrdý ako moje kosti.“ Dbajte na to, aby ste zbierali popadané listy, konáre či iné prírodniny. Ak deti spoločný znak nedokážu nájsť, môžu povedať, prečo sa im vybraný predmet páči / nepáči.

 

Čo je to?

Pomocou tejto aktivity zoznamujeme deti s tým, čo sa nachádza v prírode. Do košíka poukladáme kamene, vetvičky, listy, šišky, drievka, oriešky, bukvice a podobne. Deti posadíme do krúhu, jednému z nich zaviažeme oči šatkou a dovolíme mu vybrať si jednu vec z košíka. Úlohou dieťaťa je poznať podľa hmatu, čo drží v ruke.

 

Koľko vody sa tam zmestí?

Do veľkej nádoby na vodu, napríklad do vaničky alebo vedierka, umiestnime menšie nádobky rôznych tvarov a veľkostí a tiež rôzne naberačky. Deti majú za úlohu odhadnúť, do ktorej nádoby sa zmestí najviac vody a do ktorej najmenej. Môžu tiež zoradiť nádobky v očakávanom poradí. Potom svoj odhad overia tým, že počítajú, koľko naberačiek museli dať do jednotlivých nádob.

 

Puzzle

Rozstriháme obrázky s prírodnou tematikou na niekoľko častí. Potom ich očíslujeme a schováme kdekoľvek v záhrade alebo na školskom dvore. Najskôr necháme deti, aby ich našli a potom ich poskladali do celistvého obrázku ako puzzle. Nakoniec sa ich môžeme opýtať na rôzne veci, ktoré súvisia s obrázkom. Ak máme v triede viac detí, rozdelíme ich do menších skupín.

 

Farebné kvety

Pomocou tejto aktivity precvičujeme triedenie farieb. Deti rozdelíme do skupín, v ktorých sa postavia do radu za sebou a povieme im, že sú motýle. Na trávu položíme stuhy, šatky alebo papiere rôznych farieb. Povieme deťom, že sú to kvety. Prvý z každej skupiny sa  na povel vyučujúceho rozbehne k farebným kvetom (stuhám, šatkám, papierom) a prinesie tú farbu, ktorú učiteľ určí. S ňou dobehne ku svojej skupine, odovzdá farebný kus a ďalšie dieťa vybieha po ďalší „kvet“ podľa  príkazu učiteľa.

 

Vtáčik, ako spievaš?

Deti kľačia v kruhu na tráve a hlavy majú na kolenách. Jedno dieťa pošle učiteľ bokom. Potom z ostatných detí vyberie jedno dieťa (vtáčika), ktoré po príchode dieťaťa, ktoré bolo bokom, bude odpovedať na jeho otázku: „Vtáčik, ako spievaš?" Odpovedá: „Píp!“ Ostatné deti musia byť úplne potichu, aby bolo vtáčika počuť. Dieťa, ktoré stálo bokom, sa snaží podľa hlasu rozpoznať, ktoré z detí bolo vtáčikom.

 

Napodobňujeme zvieratká

Deti sa posadia do kruhu a jednotliví dobrovoľníci z detí idú do stredu kruhu a napodobňujú nejaké zvieratá. Ostatné deti hádajú. Ak sa deti učia cudzí jazyk, môžu názvy zvierat povedať napríklad po anglicky.

 

Geometrické útvary

Deti rozdelíme do menších skupín. Potom do košíkov zbierajú to, čo nájdu na zemi na dvore alebo niekde v prírode. Môžu zbierať šišky, konáre, listy, kamene a podobne. Keď majú materiál nazbieraný, učiteľ im povie, aby si vybrali kruh, štvorec, obdĺžnik alebo trojuholník. Tieto tvary vopred pripravíme z výkresu. Potom vo svojich skupinách vytvoria obrazce v tom geometrickom tvare, ktorý si vybrali.

 

Polievka

Z konárov vytvoríme na zemi koleso, ktoré predstavuje hrniec, v ktorom budeme variť pomyselnú polievku. Deti budú do hrnca pridávať veci, ktoré nájdu v lese. Starším deťom môžeme napríklad povedať, že v polievke môžu byť len 3 šišky, 5 gaštanov a podobne.

 

Bociany a žaby

Deti rozdelíme na dve družstvá. Jedno družstvo predstavuje bociany tak, že stoja na jednej nohe a jednou rukou si držia druhú nohu. Druhé družstvo predstavuje žaby, ktoré  skáču po štyroch. Bociany poskakujú po jednej nohe a snažia sa pochytať v časovom limite a v ohraničenom území čo najviac žiab. Potom si vymenia úlohy. Víťazí skupina, ktorá pochytala v stanovenom limite viac žiab.

 


ZDROJE A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:
Dušan Bartůněk: Hry v přírodě s malými dětmi
Jana Hanšpachová: Veselé hry s malými dětmi
Jana Němečková: Hrajeme si s dětmi na rodičovské dovolené
Jana Hanšpachová: Hry pro maminky s dětmi
Wiehoffová H. – Reuysová E: Jak s dětmi trávit volný čas
Černý, N. a kolektív: Hry a zábavy dětí v družinách mládeže a v dětských domovech
Alexová, Sabine – Vopel, Klaus .: Nechaj ma, chcem sa učiť sám
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku