15 kreatívnych spôsobov, ako motivovať dieťa k učeniu

Ak má dieťa k dispozícii veľké množstvo možností, z ktorých si môže pri učení vybrať a keď pozná veľa  dôvodov, prečo by sa malo učiť, väčšinou vždy nájde niečo, čo ho začne zaujímať.
Ak má dieťa k dispozícii veľké množstvo možností, z ktorých si môže pri učení vybrať a keď pozná veľa dôvodov, prečo by sa malo učiť, väčšinou vždy nájde niečo, čo ho začne zaujímať. / Foto: Shutterstock

Vhodná motivácia môže vyvolávať a udržiavať záujem dieťaťa o učenie, o daný predmet alebo o určitú učebnú činnosť. Ako môže rodič motivovať svoje dieťa k učeniu? Zoznámte sa v článku s niekoľkými nápadmi.

 

Ak má dieťa k dispozícii veľké množstvo možností, z ktorých si môže pri učení vybrať a keď pozná veľa dôvodov, prečo by malo na sebe pracovať a prečo by sa malo učiť, väčšinou vždy nájde niečo, čo ho začne zaujímať a čo ho nakoniec aj k učeniu motivuje. Pozrime sa na niekoľko kreatívnych spôsobov, ktoré v procese motivácie pomáhajú.

 

1. Vyskúšajte chemickú reakciu

Deti pri pokusoch rady pozorujú, ako niečo vybuchuje, strieka, syčí a podobne. A tak môžete vyskúšať nasledujúci jednoduchý experiment. Vhoďte cukrík Mentos do fľaše so sýteným nápojom, ktorý má izbovú teplotu. Na povrchu cukríka sa vytvoria bubliny oxidu uhličitého a keď sa plyn uvoľní, nápoj vystrekne z fľaše. Deťom sa to bude určite páčiť. Tento pokus ich väčšinou motivuje k tomu, aby začali v knihách alebo na internete zisťovať, prečo k tejto reakcii došlo.

 

2. Pozorujte húsenice

Dnes sa na internete dajú kúpiť aj húsenice. Keď ich budete mať doma, môžete spoločne s deťmi sledovať ich životný cyklus zblízka. Keď  sa zakuklia, sledujte každý deň, čo sa s nimi deje. Deti budú nadšené, keď sa z nich začnú liahnuť motýle.

 

3.Vytvorte si vesmír

Na internete si nájdite fotografie planét. Zistite si o nich údaje a fakty. Potom začnite spolu s deťmi modelovať z nejakej modelovacej hmoty planéty, slnko a mesiac. Cez každú prepichnite špáradlo a pripevnite ju špagátikom. Mladšie deti môžu vyrobiť kozmickú loď z papiera a kartónov.

 

4. Pozerajte film a potom si prečítajte knihu

Existujú deti, ktoré po sledovaní filmu chcú vedieť ešte viac o tomto príbehu. Ak je to možné, ponúknite im na prečítanie knihu, podľa ktorej bol vytvorený scenár filmu.

 

5. Košíčky

Pri tejto aktivite použite košíčky na pečenie. Na spodok každého košíčka vložte papierik s určitou sumou v centoch. Napríklad  50 centov, 15 centov, 27 centov a podobne. Dajte dieťaťu potrebné mince. Jeho úlohou bude do každého košíčka vložiť potrebné množstvo centov. Ak máte viac detí, môžete im túto aktivitu urobiť vo forme súťaže, kto úlohu splní prvý.

 

6. Využívajte online kvízy, testy a vedomostné hry

Existuje množstvo stránok, na ktorých môžete nájsť rôzne online kvízy alebo testy. Napríklad na stránke quizlet.com, kvizy.eu, nasedeticky.sk  alebo kvizmajster.sk. Deti môžu tieto kvízy robiť samostatne, môžete ich riešiť spolu alebo  môžu medzi sebou súťažiť. Podobným spôsob môžete využívať aj rôzne vedomostné hry, ktorých existuje veľmi veľa druhov a môžete ich zakúpiť v kníhkupectvách či hračkárstvach.

 

7. Vytvorte LEGO mesto

Motivujte deti k tomu, aby si vytvorili z LEGA mesto podľa vlastnej fantázie. Je vhodné, keď si pomenujú jednotlivé ulice, obchody, inštitúcie. Tieto názvy môžu napísať na papieriky a nalepiť ich lepiacou páskou na jednotlivé objekty. Takto si precvičia písanie vlastných podstatných mien. Tieto názvy si môžu napísať aj v cudzom jazyku.

 

8. Mapy Google

Hľadajte pomocou Mapy Google mesto, v ktorom žijete. Potom nájdite ulicu. Postupne hľadajte niektoré domy, inštitúcie, rieky, pohoria a podobne.

 

9. Sledujte dokumentárne filmy

Sledujte spoločne dokumentárne filmy zamerané na prírodu, históriu alebo geografiu. Po prezretí filmu sa o ňom porozprávajte a motivujte dieťa, aby o problematike, s ktorou sa zoznámilo vo filme, hľadalo ďalšie informácie v encyklopédiách alebo na internete.

 

10. Píšte domáce úlohy vonku

Ak deti necháte robiť svoje úlohy na netradičných miestach, bude to pre ne menšia drina. Píšte úlohy v altánku, na terase, na balkóne alebo aj v parku.

 

11. Píšte listy členom rodiny

Samozrejme, v dnešnej dobe máme mobily či internet a nie sme odkázaní na písanie klasických listov. Ale deti práve v písaní klasických listov na papier možno nájdu nejaké čaro. Naučte ich písať takéto listy napríklad starým rodičom alebo iným členom rodiny. Napokon sa nebudú tešiť len na samotné písanie listu, ale aj na to, keď poštár prinesie list im. Budú sa tešiť na vety, ktoré im niekto z rodiny napísal.

 

12. Komiksy v cudzom jazyku

Cudzí jazyk sa môžu vaše deti učiť aj tak, že si vytvoria komiks a do bublín napíšu text v cudzom jazyku. Nemusia robiť len komiksy. Maľovanie pri výučbe cudzieho jazyka môžu využiť aj tak, že si vymyslia a nakreslia vtipy alebo karikatúry.

 

13. Varte a pečte spolu

Skôr, ako začnete variť, spoločne si prečítajte recept. Dieťa môže z receptu vypísať napríklad podstatné mená a môže určiť ich vzor. Dovoľte mu odvážiť potrebné množstvo surovín. Motivujte ho taj tak, že si dekagramy premení na gramy a podobne. Aj takouto formou si deti opakujú uričté vedomosti.

 

14. Maľujte vonku

Zoberte si do záhrady alebo do prírody farby, štetce, veľký výkres a dobrodružstvo sa môže začať. Každý člen rodiny podľa vlastnej fantázie namaľuje nejakú vec alebo jav na výkres. Dobré je mlčať a maľovať to, čo každému členovi rodiny v určitej chvíli napadne. Nikto nerozpráva, kým sa maľuje. Keď je dielko hotové, každý člen rodiny porozpráva, čo si myslí o obrázku, čo na ňom vidí a podobne. Podľa obrázka si môžete tiež  vymyslieť a porozprávať príbehy alebo jednotlivé predmety a javy môžete pomenovať v cudzom jazyku.

 

15. Prehliadka mesta

Vyberte sa na výlet do nejakého mesta. Zoberte si však pero a zošit. Dohodnite sa, že si budete zapisovať názvy ulíc, pamiatok, kostolov, budov, inštitúcií a podobne. Každý člen rodiny si zapisuje to, čo uzná za vhodné. Po určitom čase každý prečíta, čo si zapísal. Keď prídete domov, povedzte deťom, aby si vybrali 3 názvy, ktoré ich najviac zaujali a nech hľadajú na internete podrobné informácie o danom objekte. Takto si dieťa opakuje nielen písanie vlastných podstatných mien, ale aj niektoré informácie z geografie.

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku