Jednoduché stratégie, ktoré pomáhajú učiteľom predchádzať problémom v triede

V dnešnej dobe má škola svoju silu v tom, že nielen sprostredkúva vedomosti, ale má možnosť vytvárať aj kvalitné vzťahy, vychovávať, formovať žiakov aj v sociálnej oblasti.
V dnešnej dobe má škola svoju silu v tom, že nielen sprostredkúva vedomosti, ale má možnosť vytvárať aj kvalitné vzťahy, vychovávať, formovať žiakov aj v sociálnej oblasti. / Foto: Bigstock

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež  medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu.

 

V dnešnej dobe má škola svoju silu v tom, že nielen sprostredkúva vedomosti, ale má možnosť vytvárať  aj kvalitné vzťahy, vychovávať, formovať žiakov aj v sociálnej oblasti. Samozrejme, v tejto oblasti pôsobenia sa často vyskytujú aj problémy, s ktorými sa musia učitelia vysporiadať. Menia sa spoločenské podmienky, výchova v rodinách, a to všetko núti učiteľov hľadať stále nové spôsoby, ako budovať kvalitné vzťahy v triede. Pozrime sa na niekoľko stratégií, ktoré môžu učiteľom pomôcť pri riešení problémov v triede. Skúsení učitelia ich veľmi dobre poznajú, ale možno pomôžu začínajúcim alebo menej skúseným učiteľom.

 

1. Ukážte študentom, že sa im oplatí dobre správať

Učiteľ väčšinou nemá čas na to, aby po každej hodine žiakov chválil za dobré správanie. Snaží sa predovšetkým vysvetliť učivo a na správanie reaguje hlavne vtedy, keď niektorí zo žiakov nedodržujú pravidlá. Odporúča sa však, aby učitelia čo najčastejšie pochválili žiakov za dobré správanie na hodinách. Nemusia pochváliť len celú triedu, ale občas sa môžu zamerať aj na konkrétnych žiakov a môžu povedať ich meno. Výborne to pôsobí hlavne na tých, ktorí majú tendenciu porušovať pravidlá. Keď sa im však podarí prežiť hodinu bez výchovných problémov, je dobré ich pochváliť. Dobrá taktika je aj tá, pri ktorej venujete maximálnu pozornosť práve tým žiakom, ktorí majú snahu vyrušovať. Snažte sa už pred začiatkom hodiny zamerať pozornosť na nich a zaujať ich tak, aby chceli spolupracovať. A ak už spolupracujú, tak ich nezabudnite chváliť. Väčšinou to dobre zaberie.

 

2. Netrestajte celú triedu

Toto je veľmi známa vec, ale niekedy to učiteľ jednoducho urobí, lebo nemá inú možnosť. Vinník sa napríkald nechce priznať alebo učiteľ nemá dostatok času na riešenie jednotlivých situácií, pretože povinností je veľmi veľa. Aj keď máte pocit, že sa celá trieda správa zle, vždy sa niektorí žiaci riadia pokynmi učiteľa.Trestanie triedy ako skupiny vyvoláva iba ďalší odpor. Z tohto dôvodu, ak je to len trochu možné, snažte sa vypátrať vinníkov a prekonzultujte s nimi vzniknutú situáciu. Ideálne je, keď sa problém rieši medzi štyrmi očami, ale dohoda o tom, ako prebehne náprava, sa povie celej triede.

 

3. Prejavy nevhodného správania riešte čo nasjkôr

Nevhodné prejavy správania sa snažte riešiť čo najskôr, a to pre tri dôvody:

 • aby sa medzi žiakmi nerozšírili,
 • pretože je ľahšie riešiť problémy v zárodku,
 • aby žiaci nezistili, že vyrušovať sa oplatí.
   

4. Snažte sa maximálne žiakov zaujať hneď na začiatku hodiny

Najdôležitejší je začiatok hodiny. Pre vytvorenie správnej atmosféry na hodine je rozhodujúcich prvých päť minút. Ak chcete prebudiť ospalú triedu, začnite energicky, ak potrebujete upokojiť hlučnú triedu, začnite rozprávať potichu. Ak je trieda mimoriadne hlučná, zvoľte na začiatku hodiny také metódy, aby žiaci pracovali aktívne a samostatne. Môžu niečo odpisovať, robiť samostatne cvičenie a podobne. Takto sa trieda utíši a ďalšia časť vyučovania väčšinou prebehne v poriadku a bez komlikácií. Premyslite si, ako poviete pokyny na prácu.Takže, najprv si zabezpečte ticho a pokoj a zistite, či vás žiaci dostatočne sledujú. Hovorte stručne, jasne a zrozumiteľne. Snažte sa využívať dôrazný, ale príjemný tón hlasu. Snažte sa byť nadšení a učte s radosťou. Táto radosť sa postupne prenesie aj na niektorých žiakov.
 

5. Nájdite maličkosti, ktoré môžete oceniť

Každý žiak potrebuje cítiť, že je prijímaný, dôležitý, milovaný. Niekedy sa dá zbytočným problémom a konfliktom v triede predísť aj tak, že učiteľ vyzdvihuje na žiakoch to, čo je na nich dobré a vytvára im priestor, v ktorom svoj talent môžu prejaviť. Výnimočnosť dieťaťa sa nemusí týkať konkrétne len učiva v predmete. Niekto môže mať zo slovenčiny štvorku, ale napríklad je úspešný v nejakom športe. Tento žiak môže zažiť pocit úspechu napríklad pri téme dynamický opis, kde opíše pravidlá športu, v ktorom vyniká. Dovoľte mu urobiť prezentáciu o tomto športe alebo aspoň nech porozpráva o tom, ako prebiehajú tréningy, súťaže a podobne. Uvidíte, že aj vďaka tejto maličkosti môže zmeniť svoj postoj k predmetu.
 

6. Povedzte žiakom, že ich máte radi

Keď žiaci vidia, že učiteľovi na nich naozaj záleží, keď  cítia, že ich má rád, tak väčšinou vyrušujú menej. Skúste niekedy povedať žiakom, že ich máte radi, že radi učíte v ich treide alebo že ste sa už od rána na nich tešili. A nečakajte, že vám žiaci budú hneď prejavovať lásku. Nie je to ich povinnosť a často ju ani nevedia prejaviť. Učiteľ by si nemal napĺňať emočné potreby prostredníctvom žiakov. Keď nebudete posadnutí tým, aby vás žiaci zbožňovali, väčšinou vás budú mať prirodzene radi.
 

7. Odpúšťajte

Nenoste v srdci zlosť. Žiak je len žiak, je to dieťa a učí sa. Vnímajte jeho zlyhanie ako niečo, čo ho má posunúť vďaka vám na lepšiu cestu. Áno, je ťažké odpúšťať, ak sa zákernosti neustále opakujú a  nevidíte ani zrnko pokory, túžby po náprave a podobne. V takomto prípade je naozaj dôležité odporučiť takéto dieťa do rúk psychológom. V takomto prípade ide o problémy, ktoré majú hlbšie korene a na ktoré učiteľ nemá čas, aby ich riešil. Ale ak ide o malé prehrešky či zlyhania, učiteľ by mal vedieť žiakovi odpustiť a ukázať mu, že na ďalší deň ide život ďalej. Žiak to vycíti a ak je citlivý, tak si to bude vážiť.
 

8. Ospravdlňte sa, ak je to nutné

Učiteľ je len človek. Aj on môže urobiť chybu a je to úplne prirodzené. Môže omylom povedať niečo, čo nechcel, môže na niečo zabudnúť alebo pod vplyvom zlej nálady môže priniesť stres a nervozitu do triedy. Žiaci si veľmi vážia učiteľov, ktorí sú úprimní a dokáž si priznať chybu alebo sa aj ospravedlniť. Keď vidia, že to takto robí učiteľ, dokážu to urobiť aj oni. Vďaka takémuto učiteľovi sa stávajú lepšími ľuďmi.
 

9. Predvídajte problémy

Keď cítite, že sa v triede mení nálada, keď niečo visí vo vzduchu, čo by neskôr mohlo prepuknúť do nejakého problému, skúste to čo najskôr odhaliť a reálne riešiť. Môžete takto predísť väčším problémom. Ak je to nutné, urobte si triednickú hodinu navyše a porozprávajte sa so žiakmi. Na triednických hodinách môžete vyskúšať aj rôzne hry na formovanie vzťahov v triede.
 

10. Vytvorte si systém a pravidlá

Každý učiteľ má väčšinou všetky svoje pravidlá premyslené, a to aj vtedy, keď o nich vôbec nehovorí. Niekedy to dlhšie trvá, kým si ich osvoja aj žiaci, ale väčšinou sa to učiteľom podarí. Čo je na hodinách dovolené, nezáleží od toho, čo učiteľ povie, ale od toho, čo urobí. Ak mu niečo prekáža, musí žiakov na to vždy upozorniť. Najhoršie je, keď niečo občas dovolí a potom zase nedovolí. Žiaci sú z toho zmätení a pri najbližšej možnej príležitosti to aj využijú vo svoj prospech. Dôsledné doržiavanie pravidiel v prvých týždňoch nového školského roka je dobrou investíciou do budúcich dní. Samozrejme, výnimky z pravidiel existujú, ale len vo výnimočných prípadoch, ktoré je potrebné podrobne vysvetliť. Dobré je byť hlavne spravodlivým a  dôsledným učiteľom. Niekedy je dobré sa na pravidlách spolu so žiakmi dohodnúť. Ale potom ich musia všetci dodržiavať. Veľmi dobré je, keď sa učitelia z jednej školy dokážu medzi sebou dohodnúť a pravidlá majú približne rovnaké.
 

Medzi najznámejšie pravidlá, ktoré využíva veľké množstvo učiteľov, patria napríklad tieto:

 • Keď učiteľ rozpráva, žiaci sú ticho. Učiteľ však nerozpráva dlho.
 • Žiaci bezdôvodne nepobehujú po triede.
 • Keď žiaci pracujú v skupinách, môžu sa o úlohe rozprávať so žiakmi v skupine.
 • Projekty a rôzne samostatné práce žiaci odovzdávajú v presne určený deň v týždni.
 • Bez dovolenia sa žiaci ku koncu hodiny nezačnú baliť alebo si vymieňať pomôcky.

 


Zdroje:
G.Petty: Moderní vyučování
E. Drlíková a kol.: Učiteľská psychológia
G. Herényiová, E. Smiková: Konflikty v školskej triede
19 Big and Small Classroom Management Strategies
Čítajte viac o téme: Disciplína v triede
Zdieľať na facebooku