Prečo máme učiť deti, čo je to zdvorilosť?

Ak chcete vychovať šťastné dieťa, nezameriavajte sa len na jeho výkon v škole, ale aj na spôsoby jeho správania.
Ak chcete vychovať šťastné dieťa, nezameriavajte sa len na jeho výkon v škole, ale aj na spôsoby jeho správania. / Foto: Pexels

Ak chcete vychovať šťastné dieťa, nezameriavajte sa len na jeho výkon v škole, ale aj na spôsoby jeho správania. Vďaka zručnostiam  v oblasti správania, ktoré nadobudlo už v detstve, si dokáže v dospelosti vytvoriť dobré vzťahy s ľuďmi na pracovisku aj v súkromnom živote.

 

Zatiaľ čo niektoré deti úctivo ďakujú a hlasno zdravia snáď od chvíľky, kedy sa naučili prvé slovíčka, iné deti nemajú chuť povedať ani dobrý deň či ďakujem. Všetko závisí od povahy dieťaťa, ale aj toho, koľko pozornosti rodičia pri výchove k zdvorilosti venujú. Od koľkých rokov deti skutočne chápu potrebu zdvorilostných fráz a zvykov? A ako je zdvorilosti najlepšie naučiť?

 

Kedy je vhodné učiť deti zdvorilostné slová?

Väčšina psychológov sa zhoduje na tom, že význam zdvorilostných fráz plne chápu deti vo veku približne šiestich až siedmich rokov. To však neznamená, že trojročné dieťa nevie alebo by nemalo vedieť povedať dobrý deň alebo ďakujem. Avšak trojročné dieťa ešte často na tieto zdvorilostné slovíčka zabúda, obvykle tiež nerozumie tomu, prečo má zdraviť cudzieho človeka alebo dokonca niekoho, kto mu vôbec nie je sympatický. Podľa psychológa Jeana Piageta, odborníka na vývin detí, je najlepší vek na začatie výučby dieťaťa od 2 do 7 rokov. Počas tejto doby sa u dieťaťa vytvára „intuitívne štádium inteligencie“ a začne postupne chápať skutočnú hodnotu rešpektu, empatie a spravodlivosti. Ako teda deťom zdvorilosť čo najlepšie vštepiť a vysvetliť?

 

Buďte príkladom pre dieťa

Ak vy sami občas robíte, že niektoré známe osoby či susedov nechcete vidieť, aby ste nemuseli povedať pozdrav, môžete sa spoľahnúť, že to vaše dieťa úplne bezpečne odpozorovalo. Deti sa najviac naučia zrkadlením svojich rodičov a len ťažko budú zdvorilejšie ako mama a otec.

 

Buďte ku svojmu dieťaťu zdvorilí

Ak chcete mať doma zdvorilé dieťa,  jednajte s ním zdvorilo. Jednoducho tak, ako by ste chceli, aby sa vaše dieťa správalo k iným. Takéto správanie však od detí aj očakávajte. Napríklad slová ďakujem a prosím vo vzájomnej komunikácii  používajte vy aj vaše deti.

 

Buďte vytrvalí

Pri výchove ku zdvorilosti buďte vytrvalí, nevzdávajte sa po prvých neúspechoch, výsledky sa určite dostavia. Taktne a vytrvalo tých pár slovíčok deťom pripomínajte a ony sa ich nakoniec naučia.

 

Vynechajte tresty

Celkom iste vynechajte tresty a vyhrážky. Mnoho detí napríklad nezdraví, pretože sa cudzích ľudí hanbí. V takejto situácii môžete napríklad povedať: „To je škoda, že si sa nepozdravil, ale pozdravím za teba a ty to vyskúšaš zajtra."

 

Hovorte otvorene o vďačnosti

Diskutovanie o koncepcii vďačnosti umožní vášmu dieťaťu priamo si uvedomiť jeho dôležitosť a tiež ho to podnieti k rozvoju vďačnosti. Môžete tiež naučiť  vaše  dieťa písať si 2 až 5 vecí, za ktoré je vďačné každý deň a vysvetlite mu, prečo by malo byť za každú z týchto vecí vďačné.

 

Ktoré slová učiť ako prvé?

Jednoduché slová prosím a ďakujem sa bežne používajú v spoločnosti. Nielenže sú tieto slová zdvorilé, ale tiež pomáhajú vybudovať základ, na ktorom budú postavené budúce vzťahy. Používajte v rodinnom prostredí tieto slová, potom budete mať istotu, že ich začne používať aj vaše dieťa. Pre dieťa je najväčším vzorom práve vaša komunikácia. Ak je negatívna, bez úcty či uznania, bude sa tak skôr či neskôr správať aj vaše dieťa. Takže ako prvé učte slová prosím a ďakujem. Potom naučte dieťa aj slovo prepáčte. Najlepšie naučíte deti ospravedlniť sa tak, že aj vy sami sa dokážete v prípade potreby ospravedlniť im. I keď sú deti malé, dokážu si zapamätať kruté slová, ktoré ich ranili. Ak sa vieme ospravedlniť aj im, ony sa to naučia od nás. Pri ospravedlnení je vhodné čo najpresnejšie opísať svoje pocity: „Viem, že som neprávom vybuchol a mrzí ma to. Bolo toho na mňa veľa, no to neospravedlňuje moje konanie. Prosím ťa, prepáč mi.“ Potom dieťa pritúľte. To, že ho máte radi, veľmi dobre pochopí nielen vďaka slovám, ale aj vďaka  fyzickému kontaktu.

 

Zdvorilosť pomáha rozvíjať a udržiavať vzťahy

Keď učíte svoje deti, aby boli vďačné a zdvorilé, učíte ich zároveň budovať dobré vzťahy s ľuďmi a túto skúsenosť ocenia aj v dospelosti. Čo najčastejšie sa rozprávajte s deťmi, že máme okolo seba veľa dôvodov na to, aby sme boli každý deň vďační. Niekedy na to zabúdame. V mnohých prípadoch tomu jednoducho nevenujeme pozornosť. Berieme to automaticky. Nevieme to oceniť. Vďačnosť sa dnes príliš nenosí. Berie sa viac ako zastaraná a nemoderná hodnota. To je však veľký omyl. Vďačnosť má svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Prečo? Na základe viacerých výskumov bolo zistené, že vďačnosť so sebou prináša viaceré  vzácne benefity. Napríklad:

 

 • vďačnosť nás robí šťastnejšími,
 • robí nás tiež zdravšími,
 • tí, ktorí sú vďační, sú v komunite ľudí obľúbení a majú viac priateľov,
 • vďačnosť posilňuje emócie,
 • vďaka vďačnosti máme väčšie úspechy v kariére, vieme pochopiť kolegov, nadriadených či podriadených,
 • vďačnosť zvyšuje našu produktivitu,
 • zlepšuje naše rozhodovanie,
 • sme priateľskejší,
 • sme optimistickejší,
 • duchovnejší,
 • empatickejší,
 • lepšie spíme,
 • vďačnosť robí naše spomienky krajšími,
 • žijeme v šťastnejšom manželstve,
 • menej závidíme,
 • sme menej materiálne nároční,
 • vďaka vďačnosti aj lepšie vyzeráme.

 

V štúdii, ktorú vypracovala Sara Algoe z Univerzity v Severnej Karolíne, je uvedené, že otvorené vyjadrovanie vďačnosti a uznávanie iných  ľudí vo vašom okolí, má tiež zdravotné prínosy pre ľudí, a teda aj pre vaše dieťa.

 

Nezabúdajte tiež na toleranciu

Deti sú prirodzene veľmi zvedavé, preto je dôležité, aby ste ich naučili aj ďalšej veľmi dôležitej vlastnosti, a to tolerancii. Nemusí byť každý rovnakí ako my a nemali by sme nikoho podceňovať. Mnohé deti majú podľa zlých vzorov tendenciu ponižovať ľudí, ktorí sa niečím odlišujú od ostatných alebo sa im vysmievajú, alebo šikanujú ich. Je našou úlohou, aby sme na základe vlastného príkladu ukázali dieťaťu, aká dôležitá je v ľudskom živote tolerancia.

 

Je preukazovanie zdvorilosti prežitok?

Možno ste sa už stretli s rodičmi, ktorí považujú lipnutie na zdvorilosti za prežitok a svoje deti k zdvorilosti voči druhým nijako nevedú. Dovolia im, aby si vybrali, komu chcú poďakovať a koho pozdraviť. Takýto prístup však môže deti pripraviť o zručnosti, ktoré im budú časom pri budovaní akýchkoľvek vzťahov a kontaktov, či už študijných, pracovných, priateľských, partnerských i iných,  naozaj chýbať.

Zdieľať na facebooku