Jednoduché jazykové hry, ktoré sa môžete s deťmi hrať aj počas cestovania

Počas dlhého cestovania môžete deti zabaviť aj prostredníctvom jazykových hier.
Počas dlhého cestovania môžete deti zabaviť aj prostredníctvom jazykových hier. / Foto: Bigstock

Jazykové hry nie sú dobré len na rozvoj slovnej zásoby a kreativity, ale môžu sa stať aj dobrou pomôckou počas cesty autom, vlakom alebo lietadlom. Ak sa chcete s deťmi zabaviť takýmto spôsobom, inšpirujte sa nasledujúcimi hrami.

 

1.Tvorenie viet zo slov s rovnakými začiatočnými písmenami

Začiatočné písmená môžu nasledovať podľa abecedy alebo rodič určí, na ktoré hlásky  sa majú vety tvoriť.

Napríklad:

Andrej a Adam aktívne asistovali atletickému amatérovi.

Bystrý Bystričan bežal baliť biele blúzky.

 

2. Tvorenie viet zo slov s rovnakými samohláskami v slabikách

Rodič stanoví samohlásku, ktorá sa musí nachádzať vo všetkých slabikách slov utvorených viet. Môžu to byť vety so samohláskami a-á, e-é, i-í, o-ó -ô, u-ú a podobne.

Napríklad:

Okolo podvozkov kolotočov bolo mnoho osôb.

 

3. Tvorenie slov utvorených s využitím číslic

Pri vyslovovaní číslic si môžeme uvedomiť, že niektoré tvoria súčasť rôznych slov. Napríklad: 2rcia- dvercia, 3ezvy- triezvy, o5- opäť, me100- mesto. Číslice môžeme použiť aj vo vnútri slov alebo v slede slov vo vete. Napríklad: u3eť – utrieť, ce100vať – cestovať...

 

4. Tvorenie slov podľa abecedy

Povedzte deťom, aby striedavo tvorili slová v poradí podľa abecedy. Môžete si vybrať napríklad  zvieratá, kvety, oblečenie, potraviny, mestá, štáty, knihy, filmy, mená spevákov alebo akúkoľvek inú tému, ktorej sa vaše dieťa venuje. So svojimi deťmi  striedavo  podľa abecedy menujte jednotlivých zástupcov danej kategórie. Napríklad:  antilopa, býk, cap, dinosaurus…

 

5. Slová začínajúce na rovnaké písmeno

Táto hra je podobná tej predchádzajúcej. Prvé hracie kolo začína s písmom A. Dieťa postupne vymenuje všetky slová, ktoré pozná vaše dieťa. Napríklad: antilopa, anakonda, aligátor…Potom začne hovoriť slová, ktoré začínajú na písmeno B. Pokračuje na písmeno C, D...

 

6. Posledné a prvé písmeno

V tejto hre začína dieťa a povie svoje najobľúbenejšie slovíčko. Ďalší  člen rodiny povie slovo z podobnej kategórie, ktoré sa začína písmenom, na ktoré končilo posledné povedané slovo. Žiadne slovo sa nesmie uviesť dvakrát a slová musia byť z rovnakej kategórie. Napríklad: papagáJ, JeŽ, ŽirafA, AnakondA, AligátoR, RybA…

 

7. Príbehy podľa abecedy

Existuje veľa zaujímavých hier, ktoré vychádzajú z abecedy. V tomto prípade sa bude celá rodina podieľať na tvorbe jedného príbehu. Ten, kto začne rozprávať príbeh, začne s vetou na A. Ďalší rozvíja ten istý príbeh, ale s vetou začínajúcou na B.

 

8. Slová z jednej oblasti

Dieťa  povie slovo, napríklad krava. Ďalší člen rodiny povie slovo, ktoré akýmkoľvek spôsobom  súvisí s tým predchádzajúcim. Napríklad farma. Takto to ide ďalej, kým sa znova neobjaví pôvodné slovo.

 

9. Povedz vety za 60 sekúnd

Úlohou člena rodiny je rozprávať čo najzaujímavejšie po dobu 60 sekúnd na vyžrebovanú tému. Príklady na témy: Najlepšie jedlo môjho života, Moja najlepšia kamarátka, Čo by som urobil(a), keby som mal(a) milión...

 

10. Čítanie z pier

S malými deťmi sa môžete hrať tak, že hovoríte len slová, ktoré ony majú uhádnuť. Staršie deti môžu hádať celé vety. Všetko hovoríte bez zvuku, tvarujte len svoje pery. Kto uhádne prvý, ten vymýšľa ďalšie slová alebo vety.

 

11. Nové slová

Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA. Napríklad:  brat, brav, Tisa, Iva, bar, bas, list, sliva, Rita, Larisa, larisa, barla, satira, rasa, riava, Ilava, libra, vata, vlas, Vlasta, sila, britva, tis, astra, strava a iné.

 


Zdroje:
Pažitný, A. : Jazykové hry
Matisová, T.: Hráme sa s abecedou. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie.
Vavríková, J. : Didaktické hry pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Cestovanie s deťmi
Zdieľať na facebooku