Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk

Pracovný list s cvičeniami zameranými na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka. 
Pracovný list s cvičeniami zameranými na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka.  / Zdroj: Shutterstock

Precvičte si s deťmi úlohy zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka. 

 

Celý pracovný list Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Cvičenia pre deti

1. K tlačenému písmenu napíš písané.

 

     h__________                    e__________

 

     U__________                   L__________

 

     f__________                    ô__________

 

     T__________                   B__________

 

     f__________                    G__________

 

2. Roztrieď hlásky:  š, ia, u, ch, í, ô, i, n, é, ä, ď, j, g, ý, ó, iu, dz, t, k, ť.

 

3. Doplň i, í/ y, ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach.

vyč__st__la  kuch__ňu, fľak__  na  kož__,  c__trónový  čaj, syrové  t__č__nk__, na ďalš__  t__ždeň,  pomal__  sa  poh__bujú,  boj__  sa  tmy,  spomedz__   n__ch, č__tali knihu

 

4. Doplň znamienko za vetou.

 

5. Roztrieď slová podľa toho, koľko majú slabík. Napíšdo tabuľky:

polica,  sen,  škola,  kamarát,  kôň,  príroda,  kniha,  dom, pero, lavica,  ceruza, pes, voda

 

6. Napíš slovo, ktoré sa začína na:

 

samohlásku_____________________________________________________­

 

tvrdú spoluhlásku_________________________________________________ 

 

mäkkú spoluhlásku________________________________________________

 

 

7. Napíš slová s d v o j h l á s k a m i :

 

ia  _____________     ie _____________       iu  _____________      ô_____________  

 

8. Doplň do slov samohlásku   e  alebo  ä:

 

 p__ro,     p__ta,      nev__dza,     m__siac,      v__zeň,      m__sto, p__ť, dev__ť

 

9. Slová rozdeľ zvislými čiarami na slabiky.

televízor, počítač, malina, ovocie, dedina, mačka, lampa, žiačka, hláska, koberec, mamička, dvere, leto, deti, lavica

 

10. Napíš, aké sú toto vety:

Koľko je hodín?  ______________________veta

Už sa blíži leto.   ______________________ veta

Otvor okno!        ______________________ veta

To je pekné mačiatko! __________________ veta

 

11. Dopíš do slov rozlišovacie znamienka: mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dve bodky.

čeresna, umyva, ucebnica, kon, devat, skrina, kychat, babatko, kolacik, ciara, pať, zivot, dycha, kupime, stol, pata,  pycha

 

12. K uvedeným slovám napíš slová s opačným významom.

veľká -   ________________                                                                            

lenivá -  ________________

vážny -  ________________

 

13. K daným slovám napíš rým.

 

 dom - _____________             lavička - _____________

 

14. Napíš mená dvoch detských autorov.

________________________________

_______________________________

 

15. Hlásky delíme na:

A. krátke, mäkké

B.  samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky

C. tvrdé, mäkké, dlhé         

 

16. Krátke samohlásky sú:

A. a, e, i, o, u, y, ô       B.    a, e, i, o, u, z, ä    C.    a, e, i, o, u, y, ä

 

17. Dvojhlásky sú:

A.  ia, ie, iu, ô          B.    ia, ii, ie, iu, ô    C.    ia, ie, iu, uo

 

18.  V ktorej skupine spoluhlások sú všetky spoluhlásky mäkké?

 

A. č,š,ž,ľ,ň,j,k     B. č,š,ž,ť,ň,ľ,r     C. č,š,ž,ť,ň,ľ,j

 

19. .Správne je napísané slovo:

 

A. ilustrátór    B. ilustrátor     C.  ilústrátor 

 

20. Napíš správne adresu.

Slečna, Ružomberok, 034 01, Jana Nováková, Sládkovičova 20

   

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku