Články: Pre študentov
O projekte

 

Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Zdroj: Shutterstock
Pracovný list s cvičeniami zameranými na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka.  / Zdroj: Shutterstock

Precvičte si s deťmi úlohy zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka. 

 

Celý pracovný list Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Cvičenia pre deti

1. K tlačenému písmenu napíš písané.

 

     h__________                    e__________

 

     U__________                   L__________

 

     f__________                    ô__________

 

     T__________                   B__________

 

     f__________                    G__________

 

2. Roztrieď hlásky:  š, ia, u, ch, í, ô, i, n, é, ä, ď, j, g, ý, ó, iu, dz, t, k, ť.

 

3. Doplň i, í/ y, ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach.

vyč__st__la  kuch__ňu, fľak__  na  kož__,  c__trónový  čaj, syrové  t__č__nk__, na ďalš__  t__ždeň,  pomal__  sa  poh__bujú,  boj__  sa  tmy,  spomedz__   n__ch, č__tali knihu

 

4. Doplň znamienko za vetou.

 

5. Roztrieď slová podľa toho, koľko majú slabík. Napíšdo tabuľky:

polica,  sen,  škola,  kamarát,  kôň,  príroda,  kniha,  dom, pero, lavica,  ceruza, pes, voda

 

6. Napíš slovo, ktoré sa začína na:

 

samohlásku_____________________________________________________­

 

tvrdú spoluhlásku_________________________________________________ 

 

mäkkú spoluhlásku________________________________________________

 

 

7. Napíš slová s d v o j h l á s k a m i :

 

ia  _____________     ie _____________       iu  _____________      ô_____________  

 

8. Doplň do slov samohlásku   e  alebo  ä:

 

 p__ro,     p__ta,      nev__dza,     m__siac,      v__zeň,      m__sto, p__ť, dev__ť

 

9. Slová rozdeľ zvislými čiarami na slabiky.

televízor, počítač, malina, ovocie, dedina, mačka, lampa, žiačka, hláska, koberec, mamička, dvere, leto, deti, lavica

 

10. Napíš, aké sú toto vety:

Koľko je hodín?  ______________________veta

Už sa blíži leto.   ______________________ veta

Otvor okno!        ______________________ veta

To je pekné mačiatko! __________________ veta

 

11. Dopíš do slov rozlišovacie znamienka: mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dve bodky.

čeresna, umyva, ucebnica, kon, devat, skrina, kychat, babatko, kolacik, ciara, pať, zivot, dycha, kupime, stol, pata,  pycha

 

12. K uvedeným slovám napíš slová s opačným významom.

veľká -   ________________                                                                            

lenivá -  ________________

vážny -  ________________

 

13. K daným slovám napíš rým.

 

 dom - _____________             lavička - _____________

 

14. Napíš mená dvoch detských autorov.

________________________________

_______________________________

 

15. Hlásky delíme na:

A. krátke, mäkké

B.  samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky

C. tvrdé, mäkké, dlhé         

 

16. Krátke samohlásky sú:

A. a, e, i, o, u, y, ô       B.    a, e, i, o, u, z, ä    C.    a, e, i, o, u, y, ä

 

17. Dvojhlásky sú:

A.  ia, ie, iu, ô          B.    ia, ii, ie, iu, ô    C.    ia, ie, iu, uo

 

18.  V ktorej skupine spoluhlások sú všetky spoluhlásky mäkké?

 

A. č,š,ž,ľ,ň,j,k     B. č,š,ž,ť,ň,ľ,r     C. č,š,ž,ť,ň,ľ,j

 

19. .Správne je napísané slovo:

 

A. ilustrátór    B. ilustrátor     C.  ilústrátor 

 

20. Napíš správne adresu.

Slečna, Ružomberok, 034 01, Jana Nováková, Sládkovičova 20

   

Články na portáli Eduworld.sk nie sú zamknuté, pretože si uvedomujeme dôležitosť šírenia hodnotných informácií o vzdelávaní a výchove. Dokážeme ich ale tvoriť len vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si nesmierne vážiť, ak sa k nim pridáte aj vy.
×
Píšeme len vďaka podpore dobrých ľudí. Chcem podporiť

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.