Opakujeme s tretiakmi prírodovedu

Pracovný list zameraný na opakovanie prírodovedy pre tretiakov.
Pracovný list zameraný na opakovanie prírodovedy pre tretiakov. / Zdroj: Bigstock

Dnešný pracovný list je zameraný na opakovanie poznatkov z prírodovedy v 3. ročníku.

 

Celý pracovný list Opakujeme s tretiakmi prírodovedu – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Pracovný list pre deti

1. Doplň do viet slová: prírodniny, ľudské výtvory, dýchajú, rastú, neživé prírodniny, rozmnožujú sa, prijímajú potravu, živé prírodniny.

Všetky veci, ktoré vytvoril človek, sú _____________________________.

Súčasťou prírody sú ___________________________________________.

Voda, vzduch, kamene a piesok sú ________________________________.

Živočíchy, rastliny a huby sú ____________________________________.

Živé prírodniny _______________________________________________.

 

2.Vyfarbi rovnakou farbou, čo k sebe patrí. 

 

 3. Opíš kolobeh vody v prírode.

_____________________________________________________________

 

4. Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla na Zemi? 

_____________________________________________________________

 

5.Uveď príklady na rozpúšťanie, topenie a tuhnutie.

rozpúšťanie - ____________________________________________________

topenie - ________________________________________________________

tuhnutie - _______________________________________________________

 

6. Napíš jednotku:

objemu –     _____________________, značka -  ______

hmotnosti – _____________________, značka -   ______

teploty –      _____________________, značka -  ______

 

7. Časti tráviacej sústavy vyfarbi žltou a časti vylučovacej sústavy   zelenou farbou.

ústna dutina, obličky, hltan, pažerák, močovody, žalúdok, pečeň, močová rúra, tenké črevo, hrubé črevo, konečník, močový mechúr

 

8. Napíš tri stavovce a tri bezstavovce.

Stavovce:            ___________________________________________

Bezstavovce:       ___________________________________________

 

9. Označ krížikom správne tvrdenie.                                        

 

10.Správne zakrúžkuj odpoveď.

Medzi listnaté stromy patria:

  1. hruška, smrek, lipa           B. slivka, buk, jedľa             C. gaštan, dub, javor

 

Medzi pevné látky patria:

A.papier, drevo, voda            B. papier, vzduch, drevo      C. papier, sklo, drevo

 

Kvapalné látky (kvapaliny) sú napr.:

A.voda, džús, olej                  B.ocot, čaj, cukrík      C.mlieko, malinovka, maslo

 

Objem látok meriame v:

A. centimetroch                     B. litroch                     C.sekundách

 

Meradlom objemu je:

A.odmerný valec                  B.odmerný kváder             C.odmerná kocka

 

Jednotkou hmotnosti je:

A.kilogram                           B.decimeter                        C.sekunda

 

11.Správne doplň.

 Kalendárny rok má ______ mesiacov.

 Prvý mesiac je _______________________.

 Školský rok má ______ mesiacov.

 Druhý  mesiac je _______________________.

 Letné prázdniny sú v mesiacoch ______________ a _________________.

 Vianoce sú v mesiaci __________________, Deň matiek v ____________.

 

12. Napíš v správnom poradí

 Jarné mesiace sú: ___________________________________________________

 Letné  mesiace sú: ___________________________________________________

 

13. Vyfarbi zelenou plazy a žltou obojživelníky.

užovka, jašterica, skokan, rosnička, korytnačka, ropucha, mlok

 

14. Cicavce sa                     

A. liahnu sa z vajec                                                                                     

B. rodia živé mláďatá

 

15. Doplň správne slová:

Ryby dýchajú _____________________, telo majú pokryté _______________________                        na pohyb využívajú ____________________  a liahnu sa z vajíčka, ktoré voláme _______________.

 

Čítajte viac o téme: Príroda, Prírodoveda
Zdieľať na facebooku