Rozvíjame čitateľskú gramotnosť v treťom ročníku

Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u tretiakov.
Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u tretiakov. / Foto: Shutterstock

Rudo Moric: Lipka

Dávno to bolo, keď v kúte záhrady zasadil sused Jakub malú lipku.

Ej, koľko vetrov prefučalo jej konármi. Koľko jesení jej postŕhalo zelené lístie!... Už sa na to lipka ani nepamätá. Nestačila si zapamätať všetky tie príbehy, ktoré tu v kúte záhrady prežila. Len na jednu udalosť sa dobre pamätá.

Bolo to v lete, keď slniečko milo svietilo na rozkvitnutú lipku. Jej kvety rozvoniavali naširoko. Kŕdle včeličiek ju obletovali a zbierali sladký med.

Lipka bola vtedy šťastná, prešťastná...

A vtedy sa cez plot predriapali dvaja chlapci. Zastali pod lipkou. Potom sa driapali hore po jej hladkom kmeni. Chceli si natrhať lipového kvetu. V zime bude mama z neho variť čaj. To lipka vedela a bola pyšná, že je taká užitočná. Ale keď chlapci začali lámať konáre a zhadzovali ich na zem, zaplakala od bolesti. Ešte nikdy nepocítila takú veľkú bolesť, lebo sused Jakub ju chránil ako oko v hlave.

Nezbedníci vyberali najkrajšie konáre, plné kvetov. Nalámali ich celú hŕbu. Až potom sa pobrali zo záhrady.

A doráňaná, ubolená lipka stála smutná, presmutná. Čerstvé rany pálili, štípali. Prečo ju takto doráňali? Či len preto, že na jej konároch rastie vzácny, liečivý, voňavý kvet?

 

Celý pracovný list Rozvíjame čitateľskú gramotnosť v treťom ročníku – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Cvičenia pre deti

1. Kto je autorom textu?

________________________________________________________________

 

2. Vymysli iný názov k textu.

________________________________________________________________

 

3. Uvedený text sa rýmuje. Správne zakrúžkuj.

A. ÁNO       B. NIE

 

4. Text ukážky  je písaný formou:

A. poézie              

 

B. prózy             

 

C. divadelnej hry

 

D. piesne

 

5. Kedy bola lipka šťastná? 

________________________________________________________________

 

6. Kedy pocítila lipka veľkú bolesť?

________________________________________________________________

 

7. Kto chránil lipku?

________________________________________________________________

 

8. Čím chcela lipka obdariť ľudí?

________________________________________________________________

 

9.Aké využitie má lipový kvet?

________________________________________________________________

 

10. Vypíš z textu 5 podstatných mien.

__________________________________________________________________

 

11. Vo vete zakrúžkuj obojaké spoluhlásky.

 A vtedy sa cez plot predriapali dvaja chlapci.

 

12. Vypíš z textu vlastné podstatné meno.

______________________________________________________________

 

13. Z podčiarknutej vety vypíš slovesá.

_______________________________________________________________

 

14. Aký bola lipka? Napíš dve prídavné mená.

_______________________________________________________________

 

15. Napíš krátku osnovu príbehu.

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

Čítajte viac o téme: Čitateľská gramotnosť
Zdieľať na facebooku