Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. ročníku

Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u druhákov.
Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u druhákov. / Foto: Bigstock

Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u druhákov.

 

Celý pracovný list Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. ročníku – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Líška a vrana (bájka)

Líška sa potulovala po lese a márne hľadala čosi pod zub. Deň plynul pomaly a ona bola veľmi hladná. „Čo by som len dala za pekný kúsok syra!" vzdychla si túžobne. Práve stála pod stromom, a keď zdvihla hlavu a pozrela do jeho koruny, uvidela tam sedieť vranu, ktorá držala v zobáku kus syra. Líška si lačná oblizla pysk. Musí nájsť spôsob, ako ten syr dostať.

„Ó, vrana," povedala sladkým hlasom, „aká si len krásna! Máš také jemné čierne  perie a zobák tak krásne vykrojený. A keby si tak..."

Líška sa odmlčala a obdivne pokrútila hlavou. Vrana zvedavo čakala, čo líška povie.  „A keby si tak," pokračovala líška, „mala aj taký krásny hlas, ako si krásna ty sama, bola by si kráľovnou medzi vtákmi."

Vrane líškine slová nesmierne zalichotili, otvorila zobák a hlasno zakrákala, aby jej ukázala, že vie aj spievať. V tej chvíli jej syr vypadol zo zobáka. Líška ho schmatla a ušla preč.

 

Poučenie: Daj si pozor na falošné lichotenie!

 

1. Na čo mala vrana chuť?

________________________________________________________________

 

2. Ako oklamala líška vranu? ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Čo znamená, keď  falošne lichotíme?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.Vymysli iný názov k textu.

________________________________________________________________

 

5. Nájdi dokončenie viet v texte a dopíš.

Líška sa odmlčala a _______________________________________________.

Líška ho schmatla a _______________________________________________.

Deň plynul pomaly a ______________________________________________.

 

6. Líška si lačná oblizla pysk. Zakrúžkuj význam podčiarknutého slova.

A. nahnevaná

B. hladná

C. sýta

D. prefíkaná

 

7. Daj si pozor na falošné lichotenie! Zakrúžkuj význam podčiarknutých slov.

A. múdre hodnotenie

B. milé povzbudenie

C. neúprimné chválenie

D. úprimné slová

 

8. Uvedený text sa rýmuje. Správne zakrúžkuj.

A. ÁNO       B. NIE

 

9. Uvedený text je:

A. rozprávka

B. príslovie

C. povesť

D. bájka

 

 

10. Vypíš z textu ponaučenie.

_____________________________________________________________

 

11. Z prvej vety vypíš jednoslabičné slovo.

_______________________________________________________________

 

12. Vypíš z textu 3 slová, v ktorých sa nachádza tvrdá spoluhláska.

_______________________________________________________________

 

13.  V uvedenej vete vyfarbi pastelkou samohlásky.

V tej chvíli jej syr vypadol zo zobáka.

 

14. Nájdi vo vete slovo s mäkkou slabikou a vyfarbi ju pastelkou.

Uvidela tam vranu.

 

15.  Z uvedenej vety utvor opytavaciu vetu a napíš ju.

V tej chvíli jej syr vypadol zo zobáka.

________________________________________________

 

16. Nakresli k bájke obrázok.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku