Opakujeme so štvrtákmi slovesá

  Foto: Shutterstock

Dnešný pracovný list je venovaný štvrtákom. Zameraný je na slovesá, s ktorými by sa žiaci vo štvrtom ročníku mali tiež zoznámiť.

 

Celý pracovný list Opakujeme so štvrtákmi slovesá – si môžete stiahnuť TU.

 

Čo by mali vedieť štvrtáci o slovesách?

Slovesá vyjadrujú dej, činnosť alebo stav osôb, zvierat a vecí.

 

Čo určujeme pri slovesách?

1. osoba

1.osoba (ja, my)

2. osoba (ty, vy)

3. osoba (on, ona, ono, oni, ony)

 

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

 

3. čas

a. minulý

čítal som, prečítal som

b. prítomný

čítam

c. budúci

budem čítať, prečítam

 

Základný tvar slovesa, NEURČITOK,  končí na písmeno Ť.

 

Slovesá ohýbame, teda časujeme.

 

Cvičenia pre deti

1. Napíš, čo robí:

učiteľ          ___________________

kuchár        ___________________

maliar         ___________________

predavač     ___________________

lekár           ___________________

 

2. Označ v tabuľke, či je tvrdenie správne Á alebo nesprávne N.

3. Napíš sloveso v určenom tvare:

plávať (3. os., sg., budúci čas)

__________________________________________

 

kresliť (3. os., pl., prítomný čas) 

__________________________________________

 

tancovať (1. os. pl., prítomný čas) 

__________________________________________

 

spievať (2. os., sg., prítomný čas) 

___________________________________________

 

lyžovať ( 1. os., sg., budúci čas)  

___________________________________________

 

čítať ( 2. os., pl., prítomný čas) 

___________________________________________

 

4. Nájdi a podčiarkni v texte slovesá.

Celá naša rodina rada spieva. Ja si píšem úlohy. Brat cvičí novú skladbu na gitare. Sestra maľuje obrázok. Mamička varí večeru. Otec číta noviny. Starká sadí kvety. Starký pozerá film.  Pes vybehol na dvor. Mačka leží na schodoch. Včela letí.

 

5. Doplň tabuľku.

 sloveso osoba číslo čas neurčitok
pracujem        
povedali        
tancujete        
budeš obedovať        
pršalo        
športuješ        
bude súťažiť        

 

6. Vyčasuj sloveso recitovať.

 

7. Zo slov vypíš len slovesá.

kosa, kosí,  farba, farbí, zvyk , zvyká si , pracuje , práca , spev, spieva , plač , plače , mas, mastí, sieť, svieť, späť, päta, svetlo, sľuby, sľúbi

 

8. Daj  vety do množného čísla.

   Kuchár varil .       _____________________________________

   Kvet rozkvitol .   _____________________________________

   Žiak  spievajú.     _____________________________________

 

9.  Podčiarkni vo vete sloveso a urči čas (označ ho krížikom v tabuľke).

 

10. K daným slovesám utvor základný tvar slovesa – neurčitok.

sloveso neurčitok
plávajú  
vyšíva  
cvičí  
snívalo  
žijú  

 

11. Doplň správne y/ý alebo i/í v slovesách.

p__li, oz__va sa, prem _šľa ,  kr _čí ,  um _va   sa ,  b _va , 

m__luje, preb _va,   žm  _ka,  m _hať,  m _kať,  op _tal sa,

p  _ska  , nas_til sa,  vys _ chajú,   s_čí,   s _ pí, v__maľuje

 

12. Dopíš do viet vhodné slovesá.

Slovenská republika _____________________ v strede Európy.

Naša vlasť _____________________________ s piatimi štátmi.

Rieka Dunaj ___________________________  do Čierneho mora.

 

13. Označ písmeno, pri ktorom sú správne určené všetky gramatické kategórie.

 

vyriešili                      

A.  3. osoba, sg, minulý čas                    B.  3. osoba, pl, budúci čas

C.  3. osoba, pl, minulý čas                     D.  3. osoba, pl, prítomný čas

 

rysujem                     

A.  1. osoba, sg, prítomný čas                 B.  1. osoba, pl, prítomný čas

C.  1. osoba, pl, budúci čas                      D.  1. osoba, sg, minulý čas

 

zaspievate                 

A.  2. osoba, sg, budúci čas                     B.  2. osoba, pl, prítomný čas

C.  2. osoba, sg, minulý čas                     D.  2. osoba, pl, budúci čas

 

14. Zakrúžkuj slovesá.

A. krajší, milá, veselý    

B. kniha, bicykel, zošit       

C. náš, ja, tvoj                 

D. kreslí, skáče, spí

 

15. Slovesá

A. skloňujeme           

B. časujeme       

C. skloňujeme, časujeme      

D. neohýbame

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku