Zámená - zopakujte si ich s tretiakmi

Pracovný list pre tretiakov - zámená
Pracovný list pre tretiakov - zámená / Foto: Shutterstock

Tretiaci by mali vedieť aj základné informácie o zámenách. Nasledujúci pracovný list im môže pomôcť pri opakovaní práve tohto učiva.

 

Celý pracovný list S tretiakmi  opakujeme zámená – si môžete stiahnuť TU.

 

Čo má tretiak vedieť o zámenách?

Zámená sú slová, ktorými môžeme zameniť (nahradiť) podstatné mená, prídavné mená a iné slovné druhy. Sú to napríklad tieto slová: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ten, tá, to, onen, oný, toľký, tam, onaký,  kto, čo, čí, koľký, ako, kedy, kde...

 

Nahrádzajú podstatné mená.

ten, tá, to, tí ,tie, tento, táto, toto, títo, tieto, ja, ty, on, ona, ono, my, vy oni, ony...

 

Nahrádzajú prídavné mená.

taký, taká, také, takí...

 

Ukazujeme nimi na podstatné mená.

ten, tá, to, tí ,tie, tento, táto, toto, títo, tieto...

 

Poznáme aj zámená sa a si.

(Hráme sa. Kreslíme si.)

 

Zámenami vyjadrujeme aj to, čo komu patrí. Napríklad: môj, tvoj, váš, náš, jeho, jej, ich, svoj...

 

Cvičenia pre deti

1.Vymysli vety, ktoré sa budú začínať na zámená.

Ja _____________________________.

Ty _____________________________.

On _____________________________.

Ona ____________________________.

Ono ____________________________.

My _____________________________.

Vy _____________________________.

Oni _____________________________.

Ony ____________________________.

 

2.Doplň celé poučku.                                                                                                      

Zámená sú slová, ktorými môžeme  ______________________  podstatné mená a iné slovné druhy.    Delíme ich na: ____________________ a _______________________ .

 

3. Nájdi v texte zámená a podčiarkni ich.

Ona uvarí  výborný obed. Jeho pes je biely. Jej brat pracuje v záhrade. Ja som sa naučila bicyklovať. Moji starí rodičia bývajú v Košiciach. My pôjdeme na výlet do Popradu. Anička je spokojná so svojou úlohou. Ty prídeš domov? My sme dobrí žiaci. Vy ste šikovní futbalisti. Tie deti hrajú hokej. Táto teta polieva kvety.

 

4. Doplň zámená.

_______  je moja spolužiačka.

Často _______  spolu hráme.

Mám rada _______  mačičku.

_______ rád hrám futbal.

_______ ste dobrí kamaráti. 

_______ sme boli v kine.

_______ si môj sused. 

_______ sa stále rozprávajú. 

_______  je často pri počítači.

 

5. Vyfarbi zelenou pastelkou osobné základné zámená,  modrou pastelkou osobné privlastňovacie zámená.

 

6. Doplň vhodné zámeno podľa vzoru: Mám novú knihu. Je to moja kniha.

Lopty patria tebe. Sú to _____ lopty. Janko má zošit. Je to _____ zošit. Kvety patria Katke. Sú to _____ farby. Nakreslili sme obrázok. Je to _____ obrázok. Katka, Janko, dáme vám ho! Bude to _____ obrázok. Obaja si kúpili časopis. Sú to _____ časopisy. Dostal som zošit. Je to ____ zošit.

 

7. Podstatné a prídavné mená nahraď zámenami.

Petra      _________                             malý      _________

auto       _________                             pekná      _________

pes        _________                             zelené      _________

 

8.Do názvov piesní doplň správne zámeno mi alebo my.

    ______  sme malí muzikanti

    Búvaj, že ______ búvaj

    Povedz, že ______   povedz

    Pôjdeme _______   do lesíka

    Zahrajte ______  muzikanti

 

9. Doplň vhodné zámená ( môj, my, mi, moja, moje).                                                                      

_________  čierny pes  

_________  sa to naučíme  

_________ obľúbená pesnička

_________  pero    

podaj  _________  to

 

10. Zakrúžkuj zámená.

taký              tik – tak                ten           my          ja               jaj     

joj              od                   naše              sa                    s            dva

 

11. Nájdi v slovách ukryté zámená a napíš ich.

 MISA            SITO           TAMTO  

 

12. Vymysli vety, v ktorých použiješ tieto zámená: toto, váš, ona.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

13. V hádankách zakrúžkuj zámená, ktoré poznáš. 

Dvaja bratia sa na seba cez rieku pozerajú a ruky si nepodajú.

Vie bez nôh utekať, že ho nedohoníš.

Mám ja guľôčku červenú, maličkú, dobrá je, sladká je, každý ju rád je.

Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí.

 

14. Do slov sa ukryli zámená. Nájdi ich a vyznač.

ZVONICA       POKLONA        ZAMYKÁ SLONY       LEJAK        ZVYKAŤ      MOTYKA      PONOŽKY      MYSEĽ   

 

15. Roztrieď vybrané slová podľa zámen. (jazykoveda, rybník, vysvedčenie, Myjava, výročie, obyčaj, Bystrík, pytliak, bydlisko).

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku