Články: Pre študentov
O projekte

 

S prvákmi opakujeme slovenský jazyk

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Unsplash / Jessica Lewis
Pracovný list na opakovanie slovenčiny s prvákmi / Foto: Unsplash / Jessica Lewis

Nasledujúce úlohy môžu pomôcť vašej prváčke alebo prvákovi zopakovať učivo zo slovenského jazyka.

 

Celý pracovný list S prvákmi opakujeme slovenský jazyk – si môžete stiahnuť TU.

Cvičenia pre deti

1. Prepíš vety.

Strýko Karol chodí rád chytať ryby. Zbiera tiež  rôzne rastliny a jedlé rýdziky. 

Svieti letné slnko.  Rastú  červené jahody.  Narastú aj maliny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Rozdeľ slová čiarou na slabiky.

kamarát           balón          ujo         taška        koník 

 

píšeme          tanier         dedo      vietor        stolík

 

3. Zlož slová z rozhádzaných slabík.

4. Napíš slová opačného významu  a prirovnania.

5.Usporiadaj slová správne a napíš vety.

vo vode Ryba pláva.____________________________________________

na dvore  Deti sa hrajú.__________________________________________

 

5. Spoj vhodné dvojice.

jarné                               správa                        

pestrofarebný                 snežienky       

dobrá                              motýľ

voda                               hreje

slnko                              tečie

 

6.  Vyfarbi správne napísané slová.

ďatelinka                    ďeti                 ponďelok                   medveď                     slniečko

deväť                          kôník              streda                       sviečka              vĺčik

stoľík                          ľeto                 vŕba                            macička                     bábätko

 

7. Doplň správne písmená.

___ablko                     p___ť     p___tok               k__ň               st__l

d___ťa                  m___so          sv___tok          v___ňa           dev___ť

 

8. Napíš písané písmeno k tlačenému tvaru.

 

f_____              Q _____                    R _____                     W _____

 

x _____               ú _____                   Dž _____                   ch _____

 

9. Vymysli a napíš mená pre tieto zvieratká.

pes____________________________   mačka__________________________

slon___________________________    papagáj_________________________

 

10. Usporiadaj správne slabiky a slová napíš.

šok- v ŕ_______________________   čik- vlá ___________________________

vi-la-ca ______________________    már – ko __________________________

tor – vie______________________    tok – po __________________________

 

11. Oprav chyby vo vetách. Napíš ich správne.

Katka kúpila iablko._________________________________________

ivana má kamjenok._________________________________________

Igor utrel rjad. ______________________________________________

 

12. Dopíš  písmeno,  ktoré   v slove  chýba. Vyber si z týchto písmen:   x, ô, dž, ĺ, ä, dz, ch .                             

 ____lapec,   m___so,   v__čik,   hr____a,   fial___čka,   mi___ér , 

____bán, ____odec, st____l, ta____i, p___ta, st___pik, Prievi___a  

 

13. Napíš 5 vecí, ktoré potrebuješ v škole.

_______________________________________________________ 

 

14. Slová, ktoré sa rýmujú, podčiarkni rovnakou farbou.

Zelené má tráva vlásky

a v nich kvitnú sedmokrásky.

Ja  mám vlásky plavé,

na v nich ako v tráve

biely venček ani víla,

sama som ho dneska vila.

(Elena Čepčeková)

 

15. Zakrúžkuj mená  autorov detských kníh.

A.        Dana Nováková

B.        Mária Rázusová – Martáková

C.        Krista Bendová

D.        Ľudmila Podjavorinská

E.        Daniel Mier

F.         Jozef Moravčan

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie.


Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.